Chlupíková Anna

  • Počet videní: 687

Je riaditeľkou Základnej školy v Novákoch. Podporuje nadšenie učiteľov, ich vzdelávanie sa, rôznorodé formy vyučovania, zapájanie sa do projektov a experimentov. Neznáša formalizmus, prázdne slová, povrchnosť, zbytočnú byrokraciu. V škole zaviedla úplnú elektronizáciu dokumentácie. ŠkVP pod jej vedením obohacuje rad netradičných kurzov prierezových tém. Rada diskutuje v rôznych pracovných i neformálnych skupinách o školstve a cestách k jeho zlepšeniu s cieľom pomôcť každému dieťaťu.