Kalaš Ivan

_MG_9660

Pôsobí ako vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky na FMFI UK v Bratislave, je predsedom predmetovej komisie pre informatiku a informatickú výchovu a garantuje vzdelávací program zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti učiteliek materských škôl.

Súbory prednášateľa