Kríž Martin

SONY DSC

Učiteľ dejepisu a občianskej náuky. Okrem 15 rokov učiteľskej praxe na piatich stredných školách sa venuje aj projektom zameraným na tvorbu vzdelávacích programov. Od marca 2011 námestník riaditeľky ŠPÚ pre štátny vzdelávací program.

Súbory prednášateľa