Matej Held

  • Počet videní: 90

Vyštudoval marketing a ekonómiu. Už vyše štyri roky podniká v oblasti inovatívneho vzdelávania. Pracoval na dizajne niekoľkých vzdelávacích programov. Je zakladateľom spoločnosti Hemisféra a dlhoročným členom bratislavského hackerspace Progressbar.