Polcr Pavel

Stredoškolský učiteľ českého jazyka, spoločenských vied a etickej výchovy. Lektor kurzov osobnostného rozvoja pre študentov i verejnosť, lektor seminárov etickej výchovy pre cirkevné školy v ČR. Spoluautor učebníc Stratégie osobnostného rozvoja a ŠkVP Doopravdy, ktorého súčasťou je rad kurzov kľúčových kompetencií vedených formou zážitkovej pedagogiky. Prax v školstve 19 rokov.