Šnajder Ľubomír

  • Počet videní: 872

Na UPJŠ v Košiciach vyučuje predmety zamerané na vyučovanie informatiky, školské programovacie prostredia, využitie multimédií a internetu vo vzdelávaní. Spolu s kolegami organizuje online programátorskú súťaž PALMA junior a stretnutia Klubu učiteľov informatiky. Vedie krúžok pre žiakov ZŠ zameraný na programovanie v MIT App Inventore a Pythone.