Burjan Vladimír

Vladimír Burjan

Po absolvovaní MFF UK učil necelých 6 rokov matematiku na gymnáziu. V novembri 1989 spoluzakladal Učiteľské fórum, neskôr krátko pôsobil v riadiacich pozíciách na ministerstve školstva a vo Výskumnom ústave pedagogickom. Prednášal na konferenciách v Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a mnohokrát v Českej republike a na Slovensku. Založil firmu EXAM testing (www.exam.sk), na čele ktorej stojí dodnes. Významne sa podieľal na príprave novej podoby maturitnej skúšky. Od septembra 2009 je vydavateľom a šéfredaktorom mesačníka DOBRÁ ŠKOLA. Svoje názory na školu publikuje v tlači a na svojom blogu (www.burjanoskole.sk)

Súbory prednášateľa