Občianstvo ako zážitok

Feherpataky-Kuzmová Jana
  • Počet videní: 234

Ako viesť hodiny občianskej náuky tak, aby naozaj vychovávala zo žiakov občanov? A ako podporovať demokratickú klímu na škole? Súčasťou príspevku je predstavenie novej metodickej príručky pre zážitkovú výučbu dlhodobo podceňovanej „občianky“ a pre budovanie občianskych kompetencií žiakov.

Pridať komentár