Objaviteľská informatika

Šnajder Ľubomír
  • Počet videní: 1017
  • Šnajder Ľubomír
  • Na UPJŠ v Košiciach vyučuje predmety zamerané na vyučovanie informatiky, školské programovacie prostredia, využitie multimédií a internetu vo vzdelávaní. Spolu s kolegami organizuje online programátorskú súťaž PALMA junior a stretnutia Klubu učiteľov informatiky. Vedie krúžok pre žiakov ZŠ zameraný na programovanie v MIT App Inventore a Pythone.
  • Viac informácií o prednášateľovi

Bádateľsky orientované vyučovanie má tradíciu v prírodných vedách, kde žiaci majú možnosť pozorovať, experimentovať, vytvárať a overovať hypotézy, argumentovať, robiť závery atď. V príspevku ukážeme viacero námetov na bádateľsky orientované vyučovanie informatiky – odhaľovanie princípov fungovania čiernych skriniek, kúzla s kartami, vytváranie humorných kódov, programovanie mobilných aplikácií (krokomer, hovoriaci kompas, hra postreh…)

Pridať komentár