ExpEdícia – prvé skúsenosti

Chlupíková Anna
  • Počet videní: 561
  • Chlupíková Anna
  • Je riaditeľkou Základnej školy v Novákoch. Podporuje nadšenie učiteľov, ich vzdelávanie sa, rôznorodé formy vyučovania, zapájanie sa do projektov a experimentov. Neznáša formalizmus, prázdne slová, povrchnosť, zbytočnú byrokraciu. V škole zaviedla úplnú elektronizáciu dokumentácie. ŠkVP pod jej vedením obohacuje rad netradičných kurzov prierezových tém. Rada diskutuje v rôznych pracovných i neformálnych skupinách o školstve a [...]
  • Viac informácií o prednášateľovi

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj mení hodiny prírodných vied na dobrodružstvo učenia – u detí, aj u učiteľov. Spolu s odborníkmi z univerzít pomáhame školám a učiteľom na 2. stupni ZŠ ako viesť vyučovanie konštruktivisticky. Teší nás, že ExpEdícia rozhýbala myslenie a aktivitu detí na hodinách.

Pridať komentár