INformatika s Indíciou

Kalaš Ivan
  • Počet videní: 452
  • Kalaš Ivan
  • Pôsobí ako vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky na FMFI UK v Bratislave, je predsedom predmetovej komisie pre informatiku a informatickú výchovu a garantuje vzdelávací program zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti učiteliek materských škôl.
  • Viac informácií o prednášateľovi

V našej koncepcii školská informatika považuje programovanie za atraktívny a efektívny nástroj pre žiakov na skúmanie, objavovanie a tvorbu. Cieľom projektu INformatika s Indíciou je vývoj a šírenie všestrannej podpory učiteľov, ktorí učia alebo budú učiť informatiku na 1. alebo 2. stupni ZŠ.

Pridať komentár