Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom

Kalaš Ivan
  • Počet videní: 120
  • Témy príspevku
  • IKT vo vyučovaní
  • Vzdelávací systém
  • INformatika s INdíciou
  • Kalaš Ivan
  • Pôsobí ako vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky na FMFI UK v Bratislave, je predsedom predmetovej komisie pre informatiku a informatickú výchovu a garantuje vzdelávací program zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti učiteliek materských škôl.
  • Viac informácií o prednášateľovi

V prednáške predstavím nový pohľad na programovanie, ktoré skrýva veľký potenciál pre moderné vzdelávania žiakov – od 5 do 18 rokov. Cieľom nášho projektu INformatika s INdíciou je vyvinúť komplexný vzdelávací obsah pre informatiku, ktorý predstaví programovanie ako nástroj na skúmanie sveta, rozvoj tvorivosti a budovanie mostov medzi predmetmi.

Pridať komentár