Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Iveta Radičová
  • Počet videní: 423
  • Iveta Radičová
  • získala doktorát a neskôr profesúru sociológie na UK v Bratislave. Dnes pedagogicky pôsobí v BISLA a je dekankou Fakulty masmédií PEVŠ v Bratislave. V roku 1992 založila neziskovú organizáciu S.P.A.C.E., ktorú riadila do roku 2005, kedy sa stala riaditeľkou SÚ SAV. Bola poslankyňou NR SR, ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou obrany a predsedníčkou [...]
  • Viac informácií o prednášateľovi

Sociálny štát vytvoril celé sociálne skupiny závislé od štátu. Celé generácie závisia od verejných financií a prerozdeľovania. To narúša sociálnu súdržnosť. Štát je silnejší, rozsiahlejší, ale autorita je slabšia a dôvera v politiku a politikov je nižšia. V dôsledku toho existuje potreba zásadnej zmeny politiky a definovania základného obsahu sociálnych práv.

Pridať komentár