Otvorené školy – aktívny prístup k demokratizácii prostredia na školách

Zuzana Čačová
  • Počet videní: 146
  • Zuzana Čačová
  • Zuzana Čačová pracuje v Nadácii otvorenej spoločnosti, vedie program Active Citizenship Fund (EEA granty), dlhodobo sa snaží o to, aby boli školy priateľskejšie k deťom.
  • Viac informácií o prednášateľovi

Program rovesníckeho vzdelávania k demokracii je uceleným programom spolupráce so školami (7.-9. ročník ZŠ), ktorý sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.

Pridať komentár