Reformy v chaose alebo chaos v reformách?

Kríž Martin
  • Počet videní: 117
  • Kríž Martin
  • Učiteľ dejepisu a občianskej náuky. Okrem 15 rokov učiteľskej praxe na piatich stredných školách sa venuje aj projektom zameraným na tvorbu vzdelávacích programov. Od marca 2011 námestník riaditeľky ŠPÚ pre štátny vzdelávací program.
  • Viac informácií o prednášateľovi

Žijeme v zaujímavých časoch – čo nie je práve dôvod na radosť. V pokojných časoch sa totiž žije lepšie. Radi by sme videli poriadok, ale vidíme skôr chaos. Budem hovoriť: o chaose ako takom, o časoch chaosu v dejinách, o tom, akú múdrosť ľudia hľadajú v čase chaosu a o príležitostiach, ktoré chaos ponúka. Chaos je v pohode, len ho treba prijať.

Pridať komentár