Školský vzdelávací program Doopravdy na Cyrilometodskom gymnáziu v Prostějově

Polcr Pavel
  • Počet videní: 712
  • Polcr Pavel
  • Stredoškolský učiteľ českého jazyka, spoločenských vied a etickej výchovy. Lektor kurzov osobnostného rozvoja pre študentov i verejnosť, lektor seminárov etickej výchovy pre cirkevné školy v ČR. Spoluautor učebníc Stratégie osobnostného rozvoja a ŠkVP Doopravdy, ktorého súčasťou je rad kurzov kľúčových kompetencií vedených formou zážitkovej pedagogiky. Prax v školstve 19 rokov.
  • Viac informácií o prednášateľovi

Na Cyrilometodskom gymnáziu zobrali možnosť vytvoriť si vlastný školský vzdelávací program ako príležitosť. Prezentácia predstaví ich koncept a sústredí sa predovšetkým na to, čo robia nad rámec klasickej výučby.

Pridať komentár