Organizačný formát konferencie

Organizačný formát konferencie

Od roku 2019 meníme organizačný formát konferencie. Ak ste stálymi účastníkmi konferencie, prečítajte si prehľad zmien. Ak na konferenciu prichádzate po prvýkrát, prečítajte si nižšie podrobnejšie vysvetlenie.

Prehľad zmien

  1. Celý program (okrem úvodnej plenárnej prednášky) bude prebiehať v hoteli Satel. Nebudeme sa presúvať do školy.
  2. Hotel zriadil dva nové konferenčné priestory, ktoré budeme počas konferencie využívať – Salónik Satel (na prízemí, v administratívnej časti hotela) a Salónik Ždiar (v suteréne, blízko Pantera).
  3. Program s obmedzeným počtom účastníkov (tzv. workshopy) nebude koncentrovaný do sobotňajšieho popoludnia, ale bude prebiehať v menších konferenčných priestoroch počas celého trvania konferencie. V programe ich spoznáte tak, že budú vyznačené sivým podfarbením. Vstup bude aj naďalej na vstupenky – tie si môžete zabezpečiť vopred formou elektronického prihlásenia, alebo priamo na mieste pri registračnom pulte. Bližšie informácie nájdete v nižšie na tejto stránke, v časti „Ako sa prihlásiť na workshop?“

Organizačný formát konferencie

Konferencia prebieha v ôsmich konferenčných priestoroch hotela Satel paralelne. (Výnimkou je úvodná plenárna prednáška, ktorá sa uskutoční v zasadačke mestského úradu v bezprostrednom susedstve hotela.)

Program je rozdelený do 16 časových blokov. Úvodný a záverečný blok je naplnený plenárnou prednáškou. V piatok večer je jeden časový blok vyplnený programom iného, čiastočne oddychového typu vo Veľkej sále, ale zároveň je možnosť využiť čas na neformálne rozhovory v bare či v reštaurácii hotela. Vo zvyšných 13 časových blokoch prebieha program v šiestich až ôsmich konferenčných priestoroch paralelne.

Pre účastníka to znamená, že v každom časovom bloku si vyberá z paralelných príspevkov ten, ktorý ho najviac zaujíma. K tomu má k dispozícii príručku (brožúrku), ktorá obsahuje názvy a anotácie príspevkov prehľadne zoradené podľa časových blokov. Tiež je tam uvedené, ktorý program prebieha v ktorej miestnosti, aby sa účastník mohol presunúť do tej správnej miestnosti. Vedieť si správne vybrať je dôležité, pretože z 98 ponúkaných príspevkov je možné fyzicky stihnúť najviac 16 (v každom časovom bloku jeden).

Osobitnú pozornosť si vyžadujú tie príspevky, ktoré budú v brožúre vyznačené sivým podfarbením. Tieto príspevky (pracovne nazývané workshopy) sú z dôvodu interaktivity určené pre obmedzený počet uchádzačov. Vstup je možný len na základe prihlásenia, s platnou vstupenkou.

Ako sa prihlásiť  na workshop?

Prvá a bezpečnejšia možnosť prihlásenia je vopred, elektronickou formou cez web. Toto prihlasovanie bude prebiehať od 10.3. 12:00 do 15.3. 22:00. Ak sa prihlásite touto formou, pri registrácii na začiatku konferencie dostanete vstupenku na vaše meno.

Druhá možnosť je získať vstupenku pri registračnom pulte počas trvania konferencie. Ak na vami zvolený workshop ešte bude k dispozícii vstupenka, naša kolegyňa alebo kolega na ňu napíše vaše meno a je to.

Samozrejme, v oboch prípadoch prihlasovania platí, že ak sa naplní kapacita, máte smolu. Takže kto prv príde, ten má väčší výber.

A tiež platí, že bez vstupenky sa na príslušný program nedostanete. Ak uvidíte, že sú v miestnosti voľné miesta, choďte na k registračnému pultu a dajte si vypísať vstupenku. Inak to, žiaľ, nepôjde.