Prihlasovanie Učíme pre život 2019

Prihlasovanie Učíme pre život 2019

Ďakujeme, že ste prejavili záujem prihlásiť sa na konferenciu Učíme pre život 2019Základné informácie ste si už pravdepodobne prečítali a nahliadli ste aj do programu, ktorý pripravujeme - takže nekupujete mačku vo vreci. Samozrejme, také množstvo programu nemôže jeden človek obsiahnuť. Z ponúkaných 98 príspevkov sa budete môcť zúčastniť na šestnástich - môžete si o tom prečítať viac

Skôr, ako začnete vypĺňať prihlášku, chceli by sme vás upozorniť, že konferencia je 3-dňovým podujatím. Nie je možné sa prihlásiť len na časť konferencie. V prípade, že sa konferencie chcete zúčastniť len 1 - 2 dni a nechcete platiť za ubytovanie, môžete v rámci prihlášky uhradiť len základný konferenčný poplatok a prípadné ubytovanie si zabezpečiť iným spôsobom. Rovnako to platí aj v prípade stravovania. Ďakujeme za pochopenie.

Keďže záujem o konferenciu je veľký, snažíme sa v spolupráci s hotelom Satel optimalizovať organizáciu tak, aby sme mohli uspokojiť čo najviac záujemcov. Usilujeme sa o to, aby v hoteli nezostávali žiadne nevyužité lôžka a ani žiadne nevyužité konferenčné priestory. Preto tí z vás, ktorí budú chcieť využiť komfort jednoposteľovej izby, budú ubytovaní v neďalekom hoteli Poprad (vzdialenosť asi 300 metrov).

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr cez konferencia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez konferencia@indicia.sk.

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s Vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy. Ak budete žiadať o vystavenie faktúry, vopred si pripravte potrebné fakturačné údaje, vrátane čísiel IČO a DIČ (ak tieto údaje ešte nemáte uložené vo svojom používateľskom konte).

Potrebné informácie k fakturácii: 

  • ak máte záujem o zálohovú faktúru, v časti platby zaškrtnite potrebné políčko (Požadujem zálohovú faktúru), ktorý sa nachádza na spodu prihlasovacieho formulára. Zálohová faktúra Vám príde ako príloha mailu potvrdzujúceho prihlásenie (do niekoľkých minút po odoslaní formulára).
  • pri úhrade použite variabilný symbol uvedený na zálohovej faktúre (ak uhrádzate najskôr zálohu, použite rovnaký VS pri zálohe a aj pri úhrade zvyšnej sumy)
  • riadnu vyúčtovaciu faktúru vystavíme po prijatí úhrady, faktúru dostanete pri registrácii priamo na konferencii
  • ak sa plánujete z jednej školy prihlásiť na konferenciu viacerí, doporučujeme, aby prvý prihlásený požiadal o faktúru (a napísal túto žiadosť cez konferencia@indicia.sk) a ostatní faktúru nezaškrtávali. Do poznámky je potrebné uviesť mená kolegov. My Vám zašleme upravenú zálohovú faktúru prepočítanú na množstvo prihlásených s jedným VS, ktorú je potrebné uhradiť a pri registrácii na konferencii dostanete jednu hromadnú vyúčtovaciu faktúru.
  • ak si želáte vystaviť faktúru na školu alebo iný subjekt, vyplňte v prihlasovacom formulári aj "údaje o organizácii"