Téma a program konferencie

Budúcnosť škôl je neistá.

Mení sa svet, mení sa spoločnosť, mení sa životný štýl. S tým sa mení aj pohľad rodičov, detí a učiteľov na školu. Čoraz viac rodičov volí pre svoje deti domáce vzdelávanie (i nevzdelávanie), vytvárajú sa neformálne vzdelávacie skupinky, dokonca vznikajú alternatívne školy, ktoré za svoju slobodu platia tým, že sa vzdajú normatívnych prostriedkov od štátu.  

Menia sa deti. Čoraz viac z nich sa odlišuje od  „normy“ vyprofilovanej v minulých storočiach, na ktorú je nastavený organizačný model školy a obsah vzdelávania. Môžeme nad tým krútiť hlavou, môže nám to komplikovať život – nemôžeme to však zmeniť. Musíme to prijať a premýšľať, ako sa s tým v škole vyrovnať.

Ak chceme zachovať školu ako sociálnu inštitúciu, pravdepodobne jej budeme musieť nájsť inú podobu, než sme boli zvyknutí. Preto sme v roku 2019 zvolili tému konferencie:

INÉ DETI – INÉ ŠKOLY

Programové línie

Našim cieľom je, aby sme na konferencii pomohli účastníkom čo najlepšie porozumieť vyššie pomenovaným zmenám. Tiež by sme chceli priniesť nápady a skúsenosti s viac či menej komplexnými inováciami, ktoré školy už zaviedli, alebo v súčasnosti zavádzajú. A v neposlednom rade by sme radi hovorili o procese zmien – ako dosiahnuť, aby ľudia zmeny prijali a aby ich dokázali zvládnuť. Preto program budeme rozvíjať v týchto programových líniách:

  1. Iný svet

Neprejde deň, aby človeka neprekvapila nejaká novinka. Od „doby kešu“ sme postúpili k bezkontaktným platbám platobnou kartou. Na sociálnej sieti sa vám zrazu zjaví reklama na hotel pri mori len pár sekúnd po tom, ako ste manželke napísali, že by ste tento rok chceli posunúť dovolenku na september. Zrazu vám dôjde, že to GDPR môže mať niečo do seba... Ozaj, viete čo znamená skratka „tl;dr“ a ako vám skomplikuje život pri zadávaní projektov? Prvá programová línia je otvorená pre príspevky, ktoré nám pomôžu porozumieť meniacemu sa svetu.

 

  1. Iné deti

Možno to poznáte. Vôbec nerozumiete tomu, ako trávia deti svoj voľný čas, prekvapuje vás, čo ich dokáže zaujať a čo napríklad ide úplne mimo nich. Dostávate na preštudovanie diagnostické závery psychológov a špeciálnych pedagógov, ktoré sprevádzajú viac či menej konkrétne odporúčania. Počet detí s potrebou asistenta vzrástol za 10 rokov 7-násobne! Druhá programová línia je otvorená pre príspevky, ktoré nám pomôžu porozumieť tomu, v čom všetkom môžu byť deti iné a čo z toho vyplýva pre učiteľa.

 

  1. Iné školy

Zaviedli ste na škole nejakú užitočnú zmenu? Napríklad, začali ste využívať cloud ako úložisko študijných materiálov pre žiakov? Alebo viete zlepšiť informovanosť rodičov pomocou vhodne umiestneného elektronického informačného panelu? Učíte zaujímavejšie prírodovedné predmety? Alebo ste zrušili rozvrh a predmety a vaša škola funguje úplne inak, ako si bežný smrteľník predstavuje? Podeľte sa s nami o svoje poznatky! Tretia programová línia je otvorená pre príspevky o všetkých novinkách vo fungovaní škôl.

 

  1. Ako zmeniť školu?

Máte skúsenosť so zavádzaním zmien? Podarilo sa vám to výborne? Alebo ste sa naopak niečo naučili na vlastných chybách? Viete o niečom, čo by mohlo so zavádzaním zmien pomôcť? Štvrtá programová línia je otvorená príspevkom o procese zmien, ktorý reálne povedie k želanému výsledku.

 

Predbežný program

Oboznámte sa s ponukou príspevkov, z ktorých si budete môcť zostaviť svoj osobný program. Zmeny v programe sú vyhradené.

Žiadne