Téma a program konferencie

Program konferencie:

Program konferencie si môžete pozrieť TU.

 

Téma konferencie:

Spomaľme!

Neusilujme o množstvo a rýchlosť, ale o hĺbku a zmysel.

V dnešnom svete sú rýchlosť, efektivita a okamžité výsledky často povýšené na piedestál, zatiaľ čo pomalosť je synonymom hlúposti, lenivosti. 

Existuje však aj dobrá pomalosť. Už niekoľko rokov sa šíri hnutie, ktoré zdôrazňuje hodnotu spomalenia a hĺbky. Toto hnutie, známe ako "hnutie pomalosti" alebo "Slow Movement" prináša osviežujúci pohľad na rôzne aspekty nášho života, vrátane vzdelávania. Sústredí sa na zastavenie sa, reflektovanie a plnohodnotné prežívanie momentov namiesto neustáleho zhonu. Pripomína nám, že našim cieľom by nemalo byť urobiť toho viac a urobiť to rýchlejšie, ale robiť správne a zmysluplné veci.

Hnutie pomalosti má hlboké korene a jeho filozofia sa dotýka rôznych oblastí života vrátane stravovania, cestovania, práce a vzťahov. Je to reakcia na súčasný spôsob života, kde technológia a moderné trendy často vyvíjajú na nás tlak, aby sme boli neustále zaneprázdnení, výkonní a merali naše úspechy číslami.

V kontexte vzdelávania sa hnutie pomalosti stáva nesmierne relevantným. Koncept "pomalých škôl" je v protiklade k zbytočne rýchlemu a povrchnému vzdelávaniu. Zameriava sa na to, aby vzdelávanie nebolo len mechanickým prenášaním informácií z učiteľa na žiaka, ale na tvorivú a hlbokú interakciu medzi vedomosťami, skúsenosťami a osobným rastom. Pomalé vzdelávanie kladie dôraz na porozumenie, otázky, kritické myslenie a vnútornú motiváciu.

Budeme preskúmavať viacero tém, ktoré nám pomôžu posunúť sa od honby za množstvom a rýchlosťou k dôrazu na kvalitu, hĺbku a zmysel vo vzdelávaní. 

Medzi tieto témy by sme chceli zaradiť napríklad:

 • Učenie v súvislostiach vs. memorovanie: Kde má memorovanie miesto vo vzdelávaní a ako môžeme podporiť učenie sa v kontexte?
 • Výchovy a ich priestor vo vzdelávaní: Skúmajme dôležitosť umenia a kreativity vo vzdelávaní.

 • Charakterové vzdelávanie: Ako môžeme rozvíjať hodnoty, etiku a charakter našich žiakov, aby sa stali zodpovednými a empatickými jednotlivcami?

 • Psychická pohoda a klíma v škole: Ako môžeme vytvoriť pozitívnu psychickú pohodu a kultúru v škole, ktorá podporuje rast a rozvoj?

 • Základné životné potreby v kontexte školy: Spánok, strava, pohyb, vnútorný pokoj a poriadok - prečo sú tieto základné potreby kľúčové pre úspešné vzdelávanie?

 • Rôzne štýly učenia: Zvážme rôzne štýly učenia a ako ich môžeme integrovať do vyučovacieho procesu.

 • Inklúzia: Ako môžeme vytvoriť inkluzívne vzdelávacie prostredie, kde sa každý žiak cíti prijatý a podporený?

 • Individuálne tempo každého žiaka: Prečo je dôležité rešpektovať rôzne rýchlosti učenia a prispôsobiť vzdelávací proces každému žiakovi?

 • Bádateľský prístup: Ako môžeme povzbudiť zvedavosť a bádanie u žiakov?

 • Učenie vonku: Prečo je dôležité učiť sa v prírode a v reálnom prostredí?

 •  Reflexia: Prečo je dôležitá?
 • Ako nájsť zmysel v záplave možností, ako filtrovať a sústrediť sa?

 • Vyhorenie: Prevencia a riešenie vyhorenia vo vzdelávaní učiteľov a žiakov.

 • Duševné zdravie žiakov a učiteľov

Zároveň sa chceme spolu zamyslieť nad tým, čoho by sme chceli v našich školách a v životoch našich žiakov viac, ako napríklad tešenie sa, čakanie, zrenie, nudenie sa, ticho, samota, spomínanie, rozprávanie, premýšľanie, reflexia a meditácia.

Prihlasovanie účastníkov

22.03.2024 (08:30)

Prihlasovanie účastníkov

Konferencia Učíme pre život 2024 sa uskutoční v Poprade 22. - 24.03.2024.