Prihlasovanie príspevkov

Program tvoríme spolu

Počas konferencie Učíme pre život zaznie viac ako 100 rôznych príspevkov. Toto množstvo by sme ako organizátori neboli schopní naplniť kvalitným obsahom bez spolupráce s vami - účastníkmi, hosťami, partnermi konferencie. Obraciame sa na vás i tentokrát s prosbou: ak je vám hlavná téma konferencie blízka a máte k nej čo povedať, neváhajte a prihláste svoj príspevok.   

S prihlasovaním neváhajte

Čas letí a čas na zostavenie programu uplynie skôr, ako by sme sa nazdali. Preto prihláste prosím svoj príspevok čo najskôr. Ak nemáte ešte celkom usporiadané myšlienky a idea príspevku sa ešte len rodí, nech vám to nie je na prekážku. Ak si na našej stránke vytvoríte svoje osobné konto - registrácia, budete sa môcť neskôr ku svojej prihláške vrátiť, doplniť ju a upraviť. Možnosť prihlasovania príspevkov uzavrieme 20.12.2018.

Prečítajte si všeobecné infomácie

Skôr ako vyplníte formulár na prihlásenie príspevku, prečítajte si, prosím, všeobecné informácie.

  • Ak vo svojom príspevku budete propagovať akýkoľvek komerčný produkt, príspevok bude spoplatnený. Výška poplatku bude závisieť od celkovej dohody o podobe a rozsahu marketingu počas konferencie a bude dohodnutá individuálne.
  • Ak ste z neziskovej organizácie, vysokej školy, štátnej inštitúcie, samosprávy alebo ste nezávislý odborník, radi prijmeme váš odborný príspevok. Ak sa zúčastníte konferencie dlhšie ako iba počas svojho príspevku, očakávame, že sa na konferenciu riadne prihlásite ako účastník a zaplatíte účastnícky poplatok. Ak v príspevku budete prezentovať akýkoľvek hmotný alebo nehmotný produkt na nekomerčnej báze, bude vám účtovaný poplatok vo výške 100 eur. Tento poplatok môže byť znížený na polovicu alebo celkom odpustený (podľa dohody), ak vašim plnohodnotným spoluprezentujúcim bude učiteľ alebo riaditeľ školy, ktorý bude prezentovať skúsenosti s využitím produktu vo svojej škole.
  • Je pre nás veľmi dôležité, aby podstatnú časť príspevkov tvorili skúsenosti a príklady dobrej praxe zo škôl. Preto ak ste učiteľom či riaditeľom materskej, základnej, strednej, umeleckej, špeciálnej či jazykovej školy a prednesiete na konferencii svoj príspevok, bude Vám poskytnutá zľava z konferenčného poplatku vo výške 20 eur. Zľava bude realizovaná po skončení konferencie formou dobropisu (t.j. časť zaplateného poplatku vám vrátime). Zľava sa nevzťahuje na príspevky propagujúce produkty tretích strán – viď predchádzajúci bod.
  • Príspevky nie sú honorované, nepreplácame ani náklady spojené s účasťou na podujatí, ak sa nedohodneme inak. Očakávame, že väčšinu príspevkov prednesú účastníci konferencie ako svoj príspevok k spoločnému dobru. Ostatní prispievatelia by mali mať dostatočnú motiváciu osloviť svoju cieľovú skupinu, čo zahŕňa aj ochotu zaplatiť svoje náklady s účasťou.
  • Uprednostnené budú príspevky, ktoré prispievajú k hlavnej téme konferencie a k jednotlivým programovým líniám. Je možné prihlásiť aj iné príspevky. O prijatí príspevku rozhoduje organizátor podľa svojho uváženia a kapacity konferencie.
  • O tom, ako bude príspevok do programu zaradený z hľadiska času (deň a čas), priestoru (miestnosť) a dĺžky (koľko minút môže príspevok trvať) rozhoduje organizátor. Vaše preferencie nás zaujímajú a budeme sa usilovať im vyhovieť, musíme však rešpektovať rôzne priestorové a organizačné limity. Prosíme vás, všetky svoje požiadavky uveďte vo formulári, ktorým svoj príspevok prihlasujete. V prípade, že váš príspevok si bude vyžadovať interaktivitu a z toho dôvodu budete potrebovať obmedziť počet účastníkov, uveďte to, prosím, vo formulári.

Dajte nám tipy na kvalitné príspevky

Ak poznáte zaujímavých rečníkov, alebo ste o nejakých počuli, dajte nám tip. Zvážime, prípadne sa pokúsime ich pozvať. Urobiť tak môžete na konferencia@indicia.sk. Ďakujeme, že tvoríte konferenciu spolu s nami.