Prihlasovanie príspevkov

Prihlasovanie príspevkov

"Spomaľme!

Neusilujme o množstvo a rýchlosť, ale o hĺbku a zmysel."

 

Program tvoríme spolu

Výber kvalitných príspevkov nie je jednoduchý a pomôcť nám môžete aj vy. Ak vám je hlavná téma konferencie blízka a máte k nej čo povedať, neváhajte a prihláste svoj príspevok čo najskôr.  

Možnosť prihlasovania príspevkov uzavrieme 15.12.2023.

Prečítajte si všeobecné infomácie

Skôr ako vyplníte formulár na prihlásenie príspevku, prečítajte si, prosím, všeobecné informácie.

  • Ak vo svojom príspevku budete propagovať akýkoľvek komerčný produkt, príspevok bude spoplatnený. Výška poplatku bude závisieť od celkovej dohody o podobe a rozsahu marketingu počas konferencie a bude dohodnutá individuálne.
  • Ak ste z neziskovej organizácie, vysokej školy, štátnej inštitúcie, samosprávy alebo ste nezávislý odborník, radi prijmeme váš odborný príspevok. Ak sa zúčastníte konferencie dlhšie ako iba počas svojho príspevku, očakávame, že sa na konferenciu riadne prihlásite ako účastník a zaplatíte účastnícky poplatok. Ak v príspevku budete prezentovať akýkoľvek hmotný alebo nehmotný produkt na nekomerčnej báze, bude vám účtovaný poplatok vo výške 100 eur. Tento poplatok môže byť znížený na polovicu alebo celkom odpustený (podľa dohody), ak vašim plnohodnotným spoluprezentujúcim bude učiteľ alebo riaditeľ školy, ktorý bude prezentovať skúsenosti s využitím produktu vo svojej škole.
  • Príspevky nie sú honorované, nepreplácame ani náklady spojené s účasťou na podujatí, ak sa nedohodneme inak. Očakávame, že väčšinu príspevkov prednesú účastníci konferencie ako svoj príspevok k spoločnému dobru. Ostatní prispievatelia by mali mať dostatočnú motiváciu osloviť svoju cieľovú skupinu, čo zahŕňa aj ochotu zaplatiť svoje náklady s účasťou.
  • Uprednostnené budú príspevky, ktoré prispievajú k hlavnej téme konferencie a k jednotlivým programovým líniám. Je možné prihlásiť aj iné príspevky. O prijatí príspevku rozhoduje organizátor podľa svojho uváženia a kapacity konferencie.
  • O tom, ako bude príspevok do programu zaradený z hľadiska času (deň a čas), priestoru (miestnosť) a dĺžky (koľko minút môže príspevok trvať) rozhoduje organizátor. Vaše preferencie nás zaujímajú a budeme sa usilovať im vyhovieť, musíme však rešpektovať rôzne priestorové a organizačné limity. Prosíme vás, všetky svoje požiadavky uveďte vo formulári, ktorým svoj príspevok prihlasujete. V prípade, že váš príspevok si bude vyžadovať interaktivitu a z toho dôvodu budete potrebovať obmedziť počet účastníkov, uveďte to, prosím, vo formulári.

Dajte nám tipy na kvalitné príspevky

Ak poznáte zaujímavých rečníkov, alebo ste o nejakých počuli, dajte nám tip. Zvážime, prípadne sa pokúsime ich pozvať. Urobiť tak môžete na konferencia@indicia.skĎakujeme, že tvoríte konferenciu spolu s nami.