Prihlasovanie účastníkov

Prihlasovanie účastníkov

Ďakujeme, že ste prejavili záujem prihlásiť sa na konferenciu Učíme pre život 2024, ktorá sa bude konať 22.-24. marca v hoteli Satel v Poprade.

Skôr ako začnete vypĺňať prihlášku, chceli by sme vás upozorniť, že konferencia je 3-dňovým podujatím. Nie je možné sa prihlásiť len na časť konferencie. Ďakujeme za pochopenie.

 Rozsah objednaných služieb a ich cena

 Konferenčný poplatok + strava (3x obed, 2x večera)

 189 EUR

 Konferenčný poplatok + strava (2x raňajky, 3x obed, 2x večera) + ubytovanie na 2 - 3-lôžkovej izbe (2 noci v hoteli Satel) 

 255 EUR

 S príplatkom za ubytovanie v jednolôžkovej izbe (hotel Satel)

  297 EUR

 

Stravovanie:
Strava bude podávaná formou bufetových stolov, pri obede resp. večeri si budete môcť vybrať mäsité resp. vegetariánske jedlo. Vždy jedno jedlo bude bezlepkové/bezmliečne. Pri výbere stravy v prihlasovacom formulári prosím označte orientačne typ stravy, či budete uprednostňovať mäsové resp. vegetariánske jedlo. V prípade diéty ju špecifikujte v poznámke pri výbere stravovania.

V prípade, že sa vám zobrazí už len možnosť náhradníckeho prihlasovania, nenechajte sa vyrušiť a prihlášku vyplňte. Priebežne kontrolujeme naplnenosť kapacít a ak je to možné, prijímame ďalších účastníkov. Informáciu o tom, že vaša náhradnícka prihláška bola akceptovaná, dostanete mailom.

Na vaše otázky radi odpovieme cez konferencia@indicia.sk.

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr cez konferencia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.

Pred prihlásením a účasťou vás chceme upozorniť, že počas podujatia bude prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy. Ak budete žiadať o vystavenie faktúry, vopred si pripravte potrebné fakturačné údaje, vrátane čísiel IČO a DIČ (ak tieto údaje ešte nemáte uložené vo svojom používateľskom konte).

Potrebné informácie k fakturácii: 

  • ak máte záujem o zálohovú faktúru, v časti platby zaškrtnite potrebné políčko (Požadujem zálohovú faktúru), ktorý sa nachádza na spodu prihlasovacieho formulára. Zálohová faktúra vám príde ako príloha mailu potvrdzujúceho prihlásenie (do niekoľkých minút po odoslaní formulára).
  • pri úhrade použite variabilný symbol uvedený na zálohovej faktúre (ak uhrádzate najskôr zálohu, použite rovnaký VS pri zálohe a aj pri úhrade zvyšnej sumy)
  • riadnu vyúčtovaciu faktúru vystavíme po prijatí úhrady, faktúru dostanete emailom v priebehu konferencie
  • ak sa plánujete z jednej školy prihlásiť na konferenciu viacerí, doporučujeme, aby prvý prihlásený požiadal o faktúru (a napísal túto žiadosť cez konferencia@indicia.sk) a ostatní faktúru nezaškrtávali. Do poznámky je potrebné uviesť mená kolegov. My vám zašleme upravenú zálohovú faktúru prepočítanú na množstvo prihlásených s jedným VS, ktorú je potrebné uhradiť a emailom vám pošleme hromadnú vyúčtovaciu faktúru.
  • ak si želáte vystaviť faktúru na školu alebo iný subjekt, vyplňte v prihlasovacom formulári aj "údaje o organizácii"