Program konferencie

Program konferencie

Zverejňujeme finálny program konferencie.

Prosím, oboznámte sa aj s novým organizačným formátom konferencie.

Workshopy sú v programe vyznačené sivým podfarbením a vstup na ne bude možný len so vstupenkou na základe prihlásenia. Prihlasovasnie je dostupné od 10.3. 12:00 do 15:3. 22:00.

 

 

Piatok, 10:45

Zasadačka mestského úradu

Vladimír Dočkal: Každé dieťa je iné

Škola nepracuje len s normálnymi a inými deťmi (so špeciálnymi potrebami). Aj medzi normálnymi je každé dieťa iné v zmysle jeho individuálnych potrieb. Inkluzívna škola sa musí venovať všetkým svojim žiakom podľa ich individuálnych potrieb.

Piatok, 14:00 – 15:00

Veľká sála

Daniel Hevier: Čaká sa na iných

Daniel Hevier vo svojej aktivite Radostná škola chce ponúknuť svoje dlhoročné učiteľské skúsenosti. Do tohto projektu pozýva všetkých záujemcov o zmenu nášho školstva zdola.

Malá sála

Viera Grohová, Anna Chlupíková: Fórum proaktívnych škôl

Fórum proaktívnych škôl je združením ľudí, ktorí nečakajú na riešenia diktované „zhora“, ale proaktívne, s vedomím plnej zodpovednosti, tvoria vlastné riešenia výchovno-vzdelávacích výziev. Predstavíme jeho hlavnú stratégiu, 4 čiastkové ciele, a možnosti zapojenia sa.

Aperitív bar

Viera Hincová: Cesta do krajiny Aspergerov

Deti s Aspergerovým syndrómom môžu byť pre učiteľa výzvou. Sú ako lakmusové papieriky, ktoré testujú našu úprimnosť, pravdivosť, zrkadlia veci, ktoré by sme radi skryli aj sami pred sebou. Ako k nim nájsť cestu, predchádzať stresovému správaniu a spoznať ich výnimočnosť?

Reštaurácia

Ivana Poláčková, Andrea Uherková: Hurá von - o výučbe mimo triedy

Hurá von je prepojením projektov CEEV Živica zameraných na výučbu a pobyt vonku. V novej platforme ponúkame aktivity založené na zážitkovom učení a bádateľskom vzdelávaní, pri ktorých sú hlavnými aktérmi a objaviteľmi práve deti. Inšpirujte sa!

Salónik Panter

Juraj Kolesár: Fyzika s nohami na stole

Voľné pokračovanie minuloročného workshopu Šéfyzikár bez čapice, ktorý ukazoval fyziku v kuchyni. Tentokrát ukážem ako si domáce laboratórium môžu urobiť deti v obývačke. Trochu aj o tom, aby deti mali rady fyziku a ako vzbudiť ich záujem o pochopenie ako fungujú veci okolo nás.

Salónik Satel

Ján Cangár: Učebnice literárnej výchovy trochu inak

Prezentácia filozofie a cieľov multimediálnej učebnice. Štruktúra digitálnej učebnice, tematický celok, fázy, modely a typy úloh práce s textom. Praktické riešenie úloh zameraných na prácu s literárnym textom. Ukážka digitálnej učebnice.

Salónik C25

Bernard Brisuda, Andrej Svetko: Školský klub inak

Predstavíme vám klub, v ktorom si hlavnú záujmovú činnosť vyberajú deti samé z dennej ponuky, ktorú pripravia vychovávatelia. Podelíme sa so skúsenosti - výhodami, ale taktiež aj úskaliami pri zavádzaní tohto systému. Prijmite pozvanie na naše "záľubky" či "popoludky".

Salónik Ždiar

Peter Klučka, Peter Rozsár, Jarmila Lehotayová: Kampaň Do školy na bicykli

Predstavenie národnej kampane Do školy na bicykli a príklad z praxe zo ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou, ktorá tento rok vyhrala ocenenie vrámci Európskeho týždňa mobility.

Piatok, 15:15 – 16:00

Veľká sála

Darina De Jaegher: Generácia Z – technicky vyspelá, finančne nezávislá? Čo ju môžeme ešte naučiť?

Ako naučiť túto generáciu pristupovať zodpovedne k svojmu životu? Program FinQ Nadácie SLSP prináša nielen odpovede, ale aj komplexný program rozvoja finančnej kultúry žiakov, aby boli nielen finančne nezávislí, ale aj zodpovední k sebe a okoliu.

Malá sála

Anna Podlesná, Martin Menšík: Akadémia pre riaditeľov ZŠ a SŠ

Prieskumy Profesie potvrdili, že riaditeľom škôl chýba kvalitné vzdelávanie v personálnom manažmente. V prezentácii predstavíme pilotnú Akadémiu pre riaditeľov ZŠ a SŠ zameranú na starostlivosť o ľudské zdroje a ako bude fungovať ďalší ročník.

Aperitív bar

Romana Schubertová: Konštruktivistické vyučovanie prírodných vied podľa ExpEdície

Bádania v prírodovednom vzdelávaní sú už „plné noviny“. Vieme, čo by sa malo, ale buď nevieme ako, alebo nie sme úplne stotožnení s tým, prečo. Poďte s nami na ExpEdíciu, dozviete sa „ako“ a spolu poodhalíme aj odpoveď na otázku „prečo“?

Reštaurácia

Filip Antala, Matúš Halák, Dávid Králik: Šľak Ma Traf – 100 % tne detský muzikál

Predstavte si situáciu, že prídete na začiatku školského roku medzi 10 - 11-ročné deti a nesmelo im oznámite: "Decká, dajte za rok muzikál" a ony potom píšu scenár, vymýšľajú piesne, nacvičujú dramatizáciu, volajú sponzorom, jednajú s riaditeľom kulturáku a ..no skrátka robia všetko potrebné. Radi vám o tom porozprávame.

Salónik Panter

Anna Jančová: Nielen váš počítač potrebuje dobrú pamäť

Napriek dôrazu, ktorý sa dnes vo vzdelávaní kladie na vyššie kognitívne funkcie, tvorivosť a kritické myslenie, sú kvalitné pamäťové zručnosti dôležité z praktického, ale i zdravotného hľadiska. Workshop bude ukážkou aktivít, ktoré učia efektívne využívať pamäť. Využijete pri vyučovaní rôznych vekových skupín i predmetov.

Salónik Satel

Rebecca Murray: Spoločne meníme dejiny

Workshop o tom, ako môžu vyzerať hodiny dejepisu, na ktorých sa síce nenapíše ani čiarka poznámok, ale zakreslí stena pravekými maľbami, virtuálne navštívi keltské bojisko, či zorganizuje staroveká olympiáda pre celú školu. Workshop o tom, ako učiť tak, aby deti robili na hodinách všetko a učiteľ (takmer) nič.

Salónik C25

Jana Janotková: Ako naučiť žiakov pracovať v skupinách

Zadať deťom skupinovú prácu na hodine môže často dopadnúť ako katastrofa. Príspevok bude o tom ako tomu predísť, kde s deťmi začať a ako ich viesť, aby vo výsledku dokázala skupina pracovať samostatne. Ukážeme si jednoduché postupy, ako na to a pozrieme sa na momenty, keď to škrípe.

Salónik Ždiar

Alica Kortišová: Skúsenosť s Hejného metódou

Moja skúsenosť s vyučovaním zlomkov na 2. stupni ZŠ s využitím princípov Hejného metódy.

Piatok, 16:15 – 17:45

Veľká sála

Svetlana Síthová: Zamiešajme si do vzdelávania inakosť. Ingrediencie prvá: vývinové poruchy učenia

Definíciu "vývinové poruchy učenia" pozná každý. Ako zamiešať dys-poruchy do vzdelávacieho procesu spôsobom, aby výsledok chutil všetkým? V interaktívnej prednáške si vytvoríme recept, ktorý si obľúbite. Jednoduché postupy, základné ingrediencie a nevyhnutné prísady budú obsahom interaktívnej prednášky.

Malá sála

Jan Hábl: Je možné naučit (se) dobru? Formování dětského charakteru dle Komenského.

Platon se ve svém slavném dialogu Menón táže, zda je ctnost učitelná. Jinými slovy je možné naučit dobru? A pokud ano, jak? Je člověk ve své podstatě dobrý nebo špatný? Jsme-li dobří, proč děláme špatné věci? Jsme-li špatní, jak bychom (se) mohli naučit dobru? Kdo může učit dobru?

Aperitív bar

Andrea Galádová: Matematika a prírodné vedy v medzinárodnej štúdii TIMSS 2007-2015 (16:15 - 17:00)

V príspevku budú na základe zistení medzinárodnej štúdie TIMSS (2007-2015) prezentované analýzy a hodnotenia výsledkov vzdelávania žiakov 4. ročníka ZŠ nielen v oblasti matematiky a prírodných vied, ale aj vo vzťahu k podmienkam ich domáceho a školského prostredia.

Kristína Čevorová: Potrebujú dnes deti čítať inak? (17:00 - 17:45)

Texty, ktoré dnešný človek potrebuje čítať sa menia. Vieme vôbec zistiť, čo vo výučbe čítania stále funguje a čo treba zmeniť? Občas pomôže pohľad zvonka - a tým môže byť medzinárodná štúdia PIRLS.

Reštaurácia

Dávid Králik, Eva Uličná: Buďte zmenou slovenského školstva (16:15 – 17:00)

Chceš zmenu slovenského školstva? Tak ju sprav! Nie, nemusíš ju robiť sám, kolega ti s tým pomôže. A potom, aj ty jemu. dobre? :) Interaktívna prednáška o tom, aké to je, ak sa učitelia jednej školy navzájom sprevádzajú a trošku mentorujú.

Salónik Panter

Živé knihy (učitelia a rodičia): Naše "iné deti"

O svojich skúsenostiach a prežívaní dieťaťa, ktoré má Aspergerov syndróm, sa prídu podeliť formou živej knižnice rodičia a učitelia "iných detí". Možno v ich príbehu spoznáte aj svoje zážitky a lepšie pochopíte svet iný detí bez predsudkov.

 

Salónik Satel

Radoslav Plánička: Poradný kruh v škole (a v živote)

Pomáha pri budovaní vzťahov, komunity, rozvoji emocionálnej inteligencie, navzájom sa spoznávať, pochopiť a nastúpiť na cestu spolupráce. Dozviete sa základné princípy i možnosti využitia, skúsenosti zo škôl a zažijete ho na „vlastnej koži“.

Salónik C25

Péter Urbán: Playfriendly school – hravá škola: príklady dobrej praxe z Anglicka

Výskumníci hry sa domnievajú, že hra je základnou formou učenia sa o živote. Preto by školy mali ponúknuť svojim žiakom dostatočný priestor a vhodné podmienky na voľnú hru. Čo to presne znamená, ukážeme na dobrých príkladoch z Veľkej Británie.

Salónik Ždiar

Vladimir Dolinay: Hoaxy, fake news a minority

Minority sú v našej spoločnosti stále vnímané ako apendix na krajine. Vo vzťahu k nim neustále narastá množstvo hoaxov a fake news, ktorými sú zaplavené nielen sociálne siete. Dostanete návody a tipy s týmito javmi "bojovať" v školských prostrediach.

Piatok, 19:30

Veľká sála

Kristína Grečková, Roman Balko, študenti a študentky stredných škôl: Študenti po stopách nedávnej minulosti

Ako vnímajú etnický konflikt v bývalej Juhoslávii či tému emigrácie z komunistického Československa stredoškoláci? O tom vás presvedčia osobne a predstavia inovatívne metódy ako mestská hra, animovaný film či didaktická hra o temných témach minulosti.

Sobota, 8:30 – 9:30

Veľká sála

Miroslava Duranková: Charakterové vzdelávanie cez príbehy

Ako pomôcť študentom rozvíjať charakter? Ako si v tom pomôcť príbehom a veľkými dielami našej civilizácie? Ako viesť so študentmi diskusiu na dôležité témy? Skúsenosť z dielne Kolégia Antona Neuwirtha, z klasického vzdelávania v USA a charakterového vzdelávania v Anglicku.

Malá sála

Zuzana Molčanová: Trieda v oblakoch

Predstavíme technológiu s názvom Microsoft Teams. Platformu, ktorá podporuje zručnosti pre 21. storočie - komunikáciu, spoluprácu, zdieľanie informácií a podkladov na vyučovanie. Stretnete sa aj s praktickými ukážkami ako s tímom spolupracovať.

Aperitív bar

Gabriela Dyttertová, Mária Korenicová, Tatiana Mičudová: Projektové dni - ako sa stať bádateľom, objaviteľom a mysliteľom

Zrušenie rozvrhu a pritom zmysluplné učenie? Že nemožné? U nás sa tak stane dvakrát za rok, kedy piatakom, šiestakom a siedmakom ponúkneme nácvik zručností primerané ich veku.

Salónik Panter

Zora Varcholová: Výtvarná na 2. stupni s nadšením a pre všetkých - aj pre tých, ktorých kresliť nebaví

Ako deti na druhom stupni naučiť to, čo doteraz nestihli ? Ako im nenútene podsunúť získavanie základných zručností, ktoré na prvom stupni mohli byť pre ne nudné, alebo jednoducho podľahli fráze "ja neviem kresliť".

Salónik Satel

Simona Kuciaková, Dagmar Janišová, Ladislav Bíro: Komunitné vzdelávanie v programe Roots & Shoots Slovakia

Roots & Shoots je globálny program, zameraný na výchovu k udržateľnosti. Prostredníctvom komunitnej výučby spoznávajú žiaci problémy svojho okolia, ktoré sa snažia vyriešiť tvorbou inovatívneho projektu, v spolupráci s miestnymi úradmi a verejnosťou.

Salónik C25

Zuzana Urbanová: Slovenčina ako druhý jazyk - učíme deti z jazykových menšín

Dajú sa zahraničné metódy učenia bilingválnych detí imigrantov použiť v slovenských triedach? Jedna učiteľka pôsobiaca na škole, ktorú navštevujú výlučne deti z marginalizovanej rómskej komunity sa o to pokúsila a predstaví vám svoju dobrú prax.

Salónik Ždiar

Veronika Klindová: Ako sa ukázať (Marketing a PR tipy pre školy)

Robíte skvelé veci, o ktorých by mali počuť ostatní? Chcete zaujať žiakov, rodičov a šíriť povedomie o vašej škole? Uvažujete, ako svetu predstaviť príbehy kolegov a ľudí z komunity?  Príďte načerpať inšpirácie, ako to zvládnuť finančne aj časovo.

Sobota, 9:45 – 10:30

Veľká sála

Mária Leitnerová, Juraj Čokyna: Táto škola nie je pre deti

Prečo ide niekorým deťom všetko ako po masle a iné sú už od prvej triedy odpísané? Čo deti potrebujú, aby sa im darilo? Sú dôležitejšie akademické úspechy alebo budovanie charakteru? V akej triede a akej škole deti najlepšie pripravíme na život?

Malá sála

Anna Chlupíková: Škola ako výchovná inštitúcia

V čase tlaku na vzdelávacie výsledky škôl zabúdame na druhú, nemenej podstatnú zložku formovania mladých ľudí, a to na osobnostný rast vo výchovnej oblasti. Príspevok popisuje, ako sa snažíme v našej škole pôsobiť na žiakov v tejto oblasti.

Aperitív bar

Daniela Dziaková, Veronika Baumgartnerová: Ako zachovať kvalitu a kontinuitu vyučovania anglického jazyka na ZŠ

Nedostatok učiteľov angličtiny prináša so sebou ich časté striedanie a znižuje kvalitu a nadväznosť vzdelávacieho procesu. Podelíme sa o praktické rady a skúsenosti, ktoré využívame v CZŠ Narnia v Bratislave pri zachovávaní kontinuity vyučovania.

Reštaurácia

Norbert Maur: Prečo na Učíme pre život chodia stále tí istí učitelia?

Ako vyjsť spoza vlastnej bubliny a rozšíriť zmeny na všetky školy? Môžu nám k tomu pomôcť koncepty spoluvytváranie (co-creation) a kolektívny dopad (collective impact)? V príspevku odznejú chyby, zistenia a poučenia zo šírenia inovácií a zmien na školách.

Salónik Panter

Janette Motlová: Ako porozumieť špecifikám rómskych rodičov z vylúčených komunít?

Pohľad do subjektívneho aj objektívneho prežívania rodičov rómskych detí z vylúčených komunít. Zaujímavosti zo sveta, ktorý pochopíme až vtedy, keď porozumieme jeho kultúre, hodnotám a komunitnému životu. Ako pracovať s dieťaťom a ako budovať vzťah ich rodičov k vzdelaniu.

Salónik Satel

Kristína Uhlíková, Jana Juránková: Ako na diferenciáciu - zopár tipov a trikov

Ako pracovať so skupinou detí, ktoré majú rôzne úrovne porozumenia, rozličné štýly učenia a rozmanité potreby? Ako nastaviť ciele hodiny, spôsob hodnotenia či jednotlivé aktivity, aby mohli všetci žiaci zažívať úspech? Niekoľko nápadov, ktoré sa dajú zrealizovať aj v tradičnej škole.

Salónik C25

Eva Uličná: Keď algoritmizáciu spoja s prezentáciami páchnuce ponožky

Dlhé roky sa vedú polemiky, čo sa má učiť na informatike. Koľko času a či vôbec venovať užívateľským programom, algoritmizácii a práci s informáciami? My si ukážeme, že všetko sa dá krásne prepojiť a zároveň dosiahnuť, že sa deti budú výborne baviť.

Salónik Ždiar

Nataša Rokická, Mária Navara Marková, Martina Dávidová: Spoločne meníme klímu školy

Chceme, aby škola bola miestom, kde je aj dobrá klíma. Kto ju má tvoriť? A ako? Čo sa darí a čo nie? Zmena zvnútra, ale i pomoc zvonku (Komenského inštitút, Mentoring, atď ).Ponúkame naše skúsenosti z praxe a rady budeme diskutovať aj o Vašich.

Sobota, 10:45 – 11:30

Veľká sála

Tomáš Horváth: Budovanie dôvery u žiakov

Ako si budovať dôveru u žiakov z rôznych prostredí, od sociálne-znevýhodnených až po dobre zabezpečené deti? Ako ju udržiavať a ako posilňovať? A ako ju využiť v prospech žiakov k posilneniu ich vlastnej zodpovednosti?

Malá sála

Peter Halák: Spoznajte Školy Felix

Prvá škola Felix vznikla v Bratislave z túžby rodičov a pedagógov po vzdelávaní, ktoré bude deti baviť, rozvíjať ich myslenie a formovať ich charakter. Za týmto snom stále kráčame, máme už cenné skúsenosti. Tešíme sa, že sa k nám pridávajú nadšenci v ďalších mestách. Príďte sa zoznámiť s konceptom škôl Felix.

Aperitív bar

Kornélia Lohyňová: Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?

Byť podnikavý znamená byť aktívny, iniciatívny, premieňať myšlienky na činy, vytvárať hodnoty kultúrne, spoločenské či komerčné. Dávame možnosti deťom na školách vytvárať hodnoty pre iných? Zlepšovať prostredie v ktorom žijú? Ako rozvíjať podnikateľské kompetencie?

Reštaurácia

Matej Held: Technológie, pominuteľnosť a naše osobné rozhodnutia

Nové technológie a globalizacia nám prinášajú stále väčšiu moc, čím rastú aj nároky na našu osobnú zodpovednosť. Ukážeme si, myšlienku empatickej etiky. Predstavíme si rôzne stratégie, ako osobne prispievať k lepšiemu svetu na globálnej úrovni.

Salónik Panter

Zuzana Jankulíková, Katarína Piarová: Objavovanie - predmet na 1.st., kde sa deti naozaj učia to, čo ich naozaj zaujíma

Objavovanie - návod, ako sa dá zvyšovať vnútorná motivácia dieťaťa učiť sa na základe výberu tém, výberu kamarátov, výberu miesta, spôsobu, či formy učenia sa. Objavovanie - predmet, na ktorom je učiteľ sprievodca detí, ktoré skúmajú to, čo ich baví.

Salónik Satel

 Katarína Kašická: Malými krokmi k vízii

Workshop je zameraný na definovanie vízie, stratégie k jej dosiahnutiu, vymedzenie SMART cieľov a ich trackovanie. Účastník pracuje na svojej profesionálnej či osobnej vízii, alebo si prizve kolegov a skupinovo definujú víziu svojej triedy, či školy.

Salónik C25

Renáta Tóthová: Expedícia - zaujímavá fyzika s Indíciou

Dokážu deti sami alebo v spolupráci "objaviť" nejaké fyzikálne princípy, či zákony? A baví ich to? Ako ich k tomu viesť? Príspevok predstaví ukážku série aktivít vedúcich k objaveniu dôležitých fyzikálnych princípov v rámci 6. ročníka ZŠ.

Salónik Ždiar

 

Elena Kováčiková: Ako učiť angličtinu s rozumom

Workshop je pripravený pre učiteľov anglického jazyka, ktorí chcú svoje hodiny spestriť o aktivity, ktoré provokujú kritické myslenie, podporujú kreativitu a predstavivosť žiakov na základných a stredných školách.

 

Sobota, 11:45 – 12:45

Veľká sála

Matúš Mordavský: Byť učiteľom v Dánsku

Už tri roky pracujem ako učiteľ na základnej škole v Dánsku. Porozprávam vám, ako to na takej bežnej základnej škole funguje a ako sa snažíme deti pripraviť na ich dalšie vzdelanie. Súčasťou príspevku bude diskusia, kde sa pokúsim zodpovedať vaše otázky.

Malá sála

Ivan Kalaš, Andrej Blaho, Milan Moravčík: Emil sa zaľúbil

Chceme potešiť všetkých, (a) ktorí sú zvedaví na novú školskú informatiku, (b) ktorí vedia, že Emil si už veselo pochoduje Slovenskom a chcú vidieť, čo nové sa chystá, (c) ktorí o Emilovi ešte nepočuli, a aj tých, (d) ktorí dúfajú, že to bude o láske.

Aperitív bar

Marek Kmeť, Petra Gubišová: Ponorka v tíme (11:45 – 12:30)

Workshop pre školské kolektívy s "ponorkou" ako nástroj zlepšovania klímy a znižovania frustrácie.

Salónik Panter

Slavomír Lichvár: Iné deti? Prirodzene!

Spoločne sa pozrieme na to, ako sa dá pracovať s prirodzenou inakosťou detí za pomoci rytmu - života, roka, mesiaca a dňa.

Salónik Satel

Andrej Návojský: Ako pracovať s rozmanitosťou v triede

Chcete sa pozrieť na interkultúrne vzdelávanie trochu inak a zistiť ako môže meniť celú triedu? Vyskúšajte si aktivity určené pre žiakov ZŠ a spoznajte, ako sa dá pracovať inovatívne s rozmanitosťou, identitou či stereotypmi v triede.

Salónik C25

Dušan Damián Brezány: Ako oživiť hodiny slohu

Zábavné cvičenia, ktoré prelomia rutinu a motivujú k učeniu, zároveň aktivizujú jednotlivca a vedú k spolupráci. Metódy "storytellingu" otvoria a pripravia myseľ na literárnu tvorbu. Možno nimi oživiť hodiny slohu a dajú sa využiť aj ako teambuilding, či arteterapia.

Salónik Ždiar

 

Miroslava Duranková: Zaži si charakterové vzdelávanie umením (ukážková hodina)

Ako viesť hodinu, ktorej centrom je umelecké dielo, napríklad maľba a angažovať študentov do debaty tak, aby ste rozoberali dôležité témy? Vyskúšajte si samotnú hodinu, buďte na chvíľu opäť študentom.

Sobota, 14:30 – 15:30

Veľká sála

Ľudmila Kovačovičová, Ivana Štibraná, Drahomíra Rábarová: Ako podporujeme inkluzívne prostredie a vzdelávanie (ukážky aktivít)

V príspevku ukážeme, ako sme sa dopracovali k inkluzívnemu prostrediu a vzdelávaniu v ZŠ v Smoleniciach - čo všetko sme urobili pre zamestnancov v rámci zmeny klímy, ako spolupracujeme s verejnosťou a rodičmi. Ponúkneme pracovné listy a niektoré metodiky k dispozícii pre záujemcov.

Malá sála

Miroslav Sopko: Časorozprávanie príbehov - ako vyťažiť z časovej osi maximum

Časovú os považujem za veľmi efektívnu pomôcku k zapájaniu detí do spoznávania nielen historických procesov. Súčasné online prostredia, ktoré chcem predstaviť, umožňujú vytvárať časové osi interaktívne a vedú tak k odhaľovaniu skrytých súvislostí meniaceho sa sveta.

Aperitív bar

Martin Kuruc: Nie je iné ako iné

Opravovať chyby zeleným perom, umožníť žiakom tykanie, dať žiakov pracovať do malých skupiniek, zaviesť percentá miesto známok... Čo už je zmena, ktorá spôsobí želané nasmerovanie vnútornej motivácie žiakov k učeniu sa? A prečo sa motivácia žiakov nemení hneď keď niečo zmeníme?

Salónik Panter

Peter Kalčevský, Alžbeta Škotková: Podnikavosť ako schopnosť jedincov premeniť nápady na reálne činy

Vie sa náš vzdelávací systém prispôsobiť rýchlym zmenám a potrebám žiakov. Dokáže ich pripraviť na profesijný život? Čo očakáva trh práce a ako rozvíjať u žiakov podnikavosť - schopnosť premeniť nápady na reálne činy, chopiť sa iniciatívy, niesť zodpovednosť, prijať riziko a dosahovať ciele..

Salónik Satel

Linda Steyne: Základy písomnej akademickej angličtiny

Písanie na akademické účely má rozdielne požiadavky v anglickom a slovenskom jazyku. Tento workshop poukáže na tieto základné rozdiely a ponúkne niekoľko spôsobov, ako si učitelia anglického jazyka môžu zlepšiť svoj vlastný písomný prejav, a tiež pomôcť ho zlepšiť svojim študentom.

Salónik C25

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková: Ako vyberať knihy, ktoré budú motivovať

Interaktívny seminár je zameraný na to, aby ukázal ako vyberať zaujímavé knihy pre deti tak, aby boli vizuálne rozmanité, pokryli rozličné úrovne čitateľských zručností a motivovali k ďalšiemu samostatnému čítaniu dieťaťa.

Salónik Ždiar

Hajnalka Kantár: Dobrodružstvo a zážitok - experiential learning v škole

Podstatou zážitkovej pedagogiky je, že účastníkov núti k aktivite. Vytvorí také situácie, v ktorých členovia skupiny cítia nutkanie k tomu, aby vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti, vedomosti, kreativitu. Konfrontuje ich so svojimi fyzickými a psychickými schopnosťami, dáva osobný zážitok.

Sobota, 15:45 – 16:45

 

Aperitív bar

Peter Halák: Zmeňte vyučovanie s Indíciou

Našim snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom. Pracujeme na tom, aby sa tento sen uskutočnil. Okrem konferencií, realizujeme mnoho dlhodobých projektov, ktoré majú potenciál zmeniť každú školu. Radi Vám predstavíme, čo všetko robíme a budeme radi, ak sa pridáte k práci na splnení nášho spoločného sna.

Reštaurácia

Martin Kríž: Čas ako vzácny zdroj

Ako sa vám učia "jednohodinovky"? Načo je dobré pridávať hodiny predmetom? Vedie to k väčšej spokojnosti s výsledkami? Sú vaše plány viac časové alebo tematické? Do čoho investujete vzácny čas? Od tohto príspevku očakávajte viac otázok ako odpovedí.

Salónik Panter

Martina Matrtajová, Terézia Tomáschová: Bádateľská metóda 5E - vedieme žiakov k samostatnosti

Ako plánovať tak, aby boli žiaci na hodinách aktívnejší ako učiteľ? Cieľom workshopu je zdieľať nadšenie a skúsenosti z premakanej štruktúry plánov 5E, vďaka ktorej si žiaci budujú poznatky na základe vlastných skúseností.

Salónik Satel

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Programovanie s Emilom v 3. triede základnej školy – pre každého žiaka a každého pedagóga

Na workshope sa vlastnými prstami a vlastným zážitkom oboznámime s novou pedagogickou metódou, ktorú tvorí programovacie prostredie Emil pre žiakov 1. stupňa. Pre tých pedagógov, ktorí sa programovania zatiaľ obávali, ale už sa viac nebudú musieť! (Máme aj pracovný zošit.)

Salónik C25

Aneta Chlebničanová, Eva Lašová, Zuzana Jankulíková: Riadený rozvoj školy

Príspevok prezentuje stratégie rozvoja školy pod názvom „Riadený rozvoj“ formou integrujúcich tímov v oblastiach zameraných na: Rozvoj životných zručností, Integrácia vzdelávacieho obsahu, Inklúzia a individualizácia, Formatívne hodnotenie. Cieľom je zdieľať skúsenosti.

Salónik Ždiar

Reinhard Siebenstich, Klára Juríková: Ako inak robiť ŠKD

Rest Time ( RsT) - novodobý Školský klub detí. Naštartuj sa na vyučovanie v rannom RsT. Plynulý prechod z vyučovania do RsT.  Čas obedovania, inšpiratívne video zo školskej kuchynky. Život RsT na I. a II. stupni. Spolupráca ročníkov. Ako žijeme Eko. Záver dňa v RsT po fakultách.

Sobota, 17:00 – 18:30

Aperitív bar

Daniel Bútora: Reinventing Yourself: Ako pripraviť na nový svet deti - a ako na to pripraviť riaditeľov, učiteľov a školy?

Deti pripravujeme na budúcnosť, niekedy však nerozumieme už ani prítomnosti. Kto vie, čo bude so štátom, technológiami a prácou o 15-20 rokov? Podľa Harariho treba cvičiť 4K: kritické myslenie, komunikáciu, kooperáciu a kreativitu. A pripravovať deti na to, že na budúcnosť nemôžeme byť pripravení. Odkiaľ ale potom začať?

Reštaurácia

Alma de Zarate, Lara-Luna Ehrenschneider, Jamila Tressel: Škola podľa našich predstáv

Evangelische Schule Berlin Zentrum je podľa niektorých školou budúcnosti. V učebnom pláne nájdete predmety Výzva alebo Zodpovednosť, rozvrh hodín vyzerá úplne inak ako sme zvyknutí... A vôbec, skoro všetko tam funguje akosi inak. Ale žiaci hovoria, že tak je to podľa ich predstáv.

Salónik Panter

Terézia Drdulová, Marcela Pechová, Jana Búryová: Tvoríme Text TEBE

Easy-to-read je metóda používaná celosvetovo. Ide o tvorenie textov, ktoré sú zrozumiteľné pre všetkých - aj pre tých, ktorí z rôznych dôvodov majú osvojenú len základnú slovnú zásobu, znížené porozumenie alebo nižšie intelektuálne schopnosti. Je široko použiteľná.

Salónik Satel

Zuzana Molčanová, Michal Lenhart: Staňte sa režisérom školských súborov

Predstavíme vám Editor videa, ktorý je priamo súčasťou Windows 10. Naučíte sa zostrihať video a poskytnete študentom aplikáciu, ktorú môžu využiť pri odovzdávaní rôznych úloh. Povieme si o tom ako video, fotografie a ďalšie súbory si môžete ukladať tak, aby spĺňali GDPR.

Salónik C25

Martina Škodová, Romana Schubertová: ExpEdícia – iný prístup k vyučovaniu geografie a biológie

Ako rozvíjať myslenie žiakov v roli bádateľov a ich schopnosť skúmať svet okolo seba aj v obyčajnej triede? Na obsahu piatackej geografie a biológie si ukážeme, že svet nie je izolovaný na školské predmety.

Salónik Ždiar

Janette Motlová: Ako budovať kvalitné vzťahy medzi žiakmi na úrovni triedy a školy?

Ako pripraviť žiakov na prijímanie inakosti? Ako storytelling pomáha vo formovaní postojov a budovaní integrity žiaka k triede, škole? Ako viesť rodičov k porozumeniu rôznorodosti spolužiakov ich dieťaťa?

Nedeľa, 8:30 – 9:15

Veľká sála

Zuzana Révészová: Ako sa stať Vnímavou školou

Našou snahou je vytvárať komunity na školách, ktoré sú vnímavé voči ľuďom s prekážkami. Predstavte si, že vaša škola môže byť inštitúciou, ktorá je otvorená k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Vnímavou školou.

Malá sála

 

Katarína Kalašová: Prevencia kriminality v digitálnom veku (8:30 - 8:50)

Pilotný projekt Prevencia kriminality v digitálnom veku sa zameriaval na nebezpečia v digitálnom priestore a na rastúci extrémizmus a rasizmus, ktorý je stále väčšou hrozbou pre celú spoločnosť. Príďte sa pozrieť na jeho výsledky a pokračovanie.

Miroslav Tokarčík: SLOBODNÉ UČEBNICE (8:55 - 9:15)

Nedostatok učebníc je každoročným problémom nášho školstva. Odborné vydavateľstvo TAKTIK preto iniciovalo projekt Slobodné učebnice - online petíciu za otvorenie učebnicového trhu. Východiská projektu predstaví iniciátor petície, M. Tokarčík.

Aperitív bar

Ľudmila Kovačovičová, Ivana Štibraná: Žiaci si organizujú konferenciu (metodický sprievodca)

Metodický sprievodca ako zapojiť všetkých žiakov do života školy a riadiacich procesov. Je návodom, akými krokmi sa dopracovať k tomu, aby žiaci boli aktérmi, spoluorganizátormi a hodnotiteľmi príspevkov na danú tému. Konferencia zorganizovaná žiakmi je určená širokej verejnosti.

Salónik Panter

Paulína Nekorancová, Jozefína Fusek Švingálová: KomposyT a jeho využitie v školách

V príspevku predstavíme digitálnu aplikačnú platformu KomposyT z pohľadu prínosov pre učiteľa. Predstavíme verejnú časť KomposyTu  s množstvom užitočných obsahov.

Salónik Satel

Pavol Koprda, Michaela Dlugošová: Deti v ich voľnom čase

To, ako deti trávia čas mimo školy je veľmi dôležité pre ich budúcnosť. Učitelia majú v škole možnosť deťom ukázať ako tráviť zmysluplne svoj čas aj mimo školy. Viac o tom, ako to spraviť si povieme v príspevku.

Salónik C25

Darina Vranová: Využitie knihy "Škriatkovia pomáhajú deťom" pri korigovaní vzťahov v kolektíve aj s deťmi so ŠVVP

Práca s knihou "Škriatkovia pomáhajú deťom" pomáha učiteľom korigovať v triede "problémové správanie" žiakov. Pomáha tiež začleňovaniu žiakov so ŠVVP a ich prijímaniu ostatnými žiakmi. Pôsobí aj ako prevencia šikany.

Darina Vranová predstavovala prácu s knihou "Škriatkovia pomáhajú deťom" na rôznych workshopoch a konferenciách po celom Slovensku.

E-mail: darinavranova@post.sk

Salónik Ždiar

Jan Hábl: Zamyslenie s Bibliou

Pamätaj, že máš deň sviatočný svätiť! Tak hovorí Božie prikázanie. Nádherná výzva a predsa tak málo používaná. Pozývame vás spolu zasvätiť nedeľné ráno počúvaním najlepšieho Učiteľa, Jeho slova, ktoré vedie k životu. S piesňou i modlitbou, s radosťou. Ľahšie sa nám pôjde ďalej…

Nedeľa, 9:30 – 10:15

Veľká sála

Ľubica Noščáková: Ako inak hodnotiť (než len známkou a slovom)

Je možné hodnotiť žiaka v škole tak, aby mu to pomáhalo dosahovať lepšie výsledky, zažívať úspech a napredovať? Tak, aby zároveň učiteľ nemusel tráviť dlhé hodiny vytváraním textov, ktoré sa ukážu ako zle investovaná námaha a čas? Konkrétne tipy a návody,

Malá sála

Michaela Bednárik: Aby inkluzívne vzdelávanie nebolo čakaním na Godota – návrh systémových zmien

Pojem inkluzívne vzdelávanie ľudí v školstve zatiaľ paradoxne viac rozdeľuje ako spája. Prečo nás pojem inklúzia v školstve rozdeľuje? Koho všetkého sa inklúzia týka a aké výsledky dosahujú deti so znevýhodnením? Majú školy a učitelia vytvorené podmienky na to, aby vzdelávali inkluzívne? Čo treba urobiť pre to, aby sa situácia zlepšila?

Aperitív bar

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková: Prečo nám čítanie nejde a čo učiteľ (ne)má v rukách

Príspevok zhŕňa súčasné svetové výskumy zamerané na faktory ovplyvňujúce vývin čitatateľstva a na rozdiely medzi deťmi v čase, keď prichádzajú do školy. Rovnako navrhuje zmeny, ktoré by boli užitočné a ktoré už overujú dva slovenské programy.

Reštaurácia

Halyna Levko: Projektová aktivita: od sna ku skutočnosti

Budeme hovoriť o vplyve projektových aktivít na žiakov a o zručnostiach, ktoré tým získavajú. Na príklade štyroch skutočných projektov zostavíme algoritmus úspešného projektu.

Salónik Panter

Žofia Teplická, Renáta Ižolová: Aký je váš vynález snov?

MyMachine je medzinárodný vzdelávací program, v ktorom vyrábame vynálezy snov. Prepájame deti zo základných škôl so študentami stredných odborných a vysokých škôl. Pri práci na spoločnom projekte získavajú a posilňujú svoje kľúčové kompetencie a zručnosti.

Salónik Satel

Anna Šmondrková: Žijeme s technológiami

Ako a čo robíme, aby sa technológie dostali do života školy. Dozviete sa v čom nám technológie pomáhajú (od komunikácie, cez procesy, po hodiny), aké problémy sa nám podarilo prekonať, na aké nové sme narazili a prečo sme ešte stále optimisti.

Salónik C25

Júlia Vrábľová: Doma hovoríme iným jazykom ako v škole a (nie) je to problém

Slovenčina nie je materinským jazykom pre mnohých žiakov, mnohí sa s ňou prvýkrát stretnú až v škole. Prívlastok materinský  má pragmatický rozmer, ovplyvňuje vývin kognitívnych zručností a celkovú úspešnosť v škole. Príspevok predstaví možnosti vzdelávacej politiky s ohľadom na tieto skutočnosti.

Salónik Ždiar

Eva Uličná: Príbehy "zlých" detí

Aj vy máte v triede dieťa, ktoré moc nemusíte? Je drzé, pasívne, slabé, otravné? Pravidlá, ktoré nám dávali pocit istoty, prestávajú fungovať. Čím ich nahradiť? Urobili sme, čo sme mohli? Poďme diskutovať o skutočných príbehoch a spolu hľadajme cesty.

Nedeľa, 10:30 – 11:15

Veľká sála

Jaromír Flaškár: Rovesnícke vzdelávanie

Chcem Vám ukázať dôležitosť vytvorenia vzťahu so žiakmi a ako ich dokážeme motivovať lepšie ako cez technológie. Vďaka rovesníckemu vzdelávaniu.

Malá sála

Michal Rehúš: Encyklopedizmus náš každodenný (Analýza kurikula v základných školách)

Príspevok bude zameraný na prezentáciu výsledkov analýzy kurikula v základných školách. Stručne opíše súčasný systém určovania obsahu vzdelávania a pomenuje jeho silné a slabé stránky. Na základe zahraničných skúseností uvedie odporúčania na vylepšenie nášho systému.

Aperitív bar

Nina Galanská, Andrej Návojský: Stories that move - príbehmi proti diskriminácii

Príbehy sú súborom online nástrojov, ktoré vedú študentov k tomu, aby premýšľali o rozmanitosti, diskriminácii, vlastných postojoch a rozhodnutiach. Vydáte sa s nami na "cestu", na ktorej spoznáte príbehy diskriminácie a vylúčenia mladých ľudí z Európy.

Reštaurácia

Zuzana Réveszová, Vladimíra Ďurčová: Kto sú inkluzionisti?

Spolu s konzultantkou a účastníčkou prvého ročníka programu Škola inkluzionistov sa zamyslíme nad tým, prečo je potrebné o inklúzií nielen hovoriť, ale ju denne v školách žiť. Akými praktickými krokmi môžeme postupne zmeniť klímu na škole tak, aby bola priateľská pre všetky deti?

Salónik Panter

Lenka Vrábeľová, Mariana Molnárová: Cesta k Vnímavej škole

Cesta k Vnímavej škole - prezentácia miery vnímavosti školy v kontexte realizovaného projektu, v ktorom je škola certifikovaná. Indikátory vnímavej školy, napĺňanie indikátorov, mapovanie učiteľov a žiakov. Zážitkové aktivity.

Salónik Satel

Zuzana Petrovská, Walter Hirschner, Katka Makara: Iný pohľad na využitie metodických a didaktických materiálov

Workshop poskytne námet na vytváranie aktivít, ktoré prepájajú vzdelávacie ciele predmetov. Účastníci si vyskúšajú prácu s rôznymi materiálno-didaktickými prostriedkami. Zamyslíme sa nad tým, ako nás ovplyvňuje naša štartovacia pozícia.

Salónik C25

Martina Rozinajová, Ján Filípek: Nové školské písmo

Súčasné písané písmo, ktoré sa na školách používa bez výrazných zmien takmer 100 rokov v modernom prístupe k výučbe naráža na mnohé limity: nie je zdigitalizované, je nevhodné pre ľavákov a žiakov s poruchami učenia. Preto spoločne hľadáme riešenie.

Salónik Ždiar

Ildikó Gáspár: Zdanie môže klamať - stereotypy a predsudky

Žijeme v dobe, ktorá sa rapídne mení, hranice sa menia, ľudia migrujú a my mnohokrát súdime podľa predsudkov bez toho, aby sme si to uvedomili. Workshop ponúkne krátke praktické aktivity na odbúranie stereotypov použiteľné v rôznych kontextoch a častiach školského roka.

Nedeľa, 11:30

 

Veľká sála

Jan Urban: Učitel jako vykladač světa

Místo a respekt učitele ve společnosti se za posledních sto let dramaticky proměnilo. Rozvoj komunikačních technologií zdánlivě zmenšil význam osobnosti a práce učitele. Jakoby, díky technologickému skoku, každý mohl být učitelem a novinářem – udělovatelem a interpretem informací o okolním světě. Jenomže společnost potřebuje vedle přenosu informací i přenos hodnotových vzorců a schopností komunikace.