Program konferencie

Program konferencie

Na tejto stránke bude najneskôr 10.3. k dispozícii kompletný program konferencie.

V deň, keď otvárame prihlasovanie účastníkov na konferenciu (15.1.), zverejňujeme výber z prihlásených príspevkov. Robíme to preto, aby ste mali základný obraz o obsahu konferencie a na základe neho sa mohli rozhodúť, či sa vám oplatí prísť na konferenciu.

Prosím berte do úvahy, že:

  1. Ide o výber z prihlásených príspevkov – nie všetky príspevky tu uvedené na konferencii naozaj odznejú a nie všetky príspevky, s ktorými počítame, sú v tomto zozname (príčiny sú rôzne).
  2. Všetky texty tu uvedené sú až do 10.3. pracovné. Meno rečníka, názov príspevku aj anotácia môžu byť zmenené, doplnené alebo skrátené.

Na tejto stránke až do 10.3. nájdete len zoznam príspevkov, bez náznaku ich usporiadania v čase. Potom zverejníme aj časový rozvrh príspevkov podľa nového organizačného formátu konferencie a na 5 dní otvoríme možnosť prihlásiť sa na workshopy.

Výber z prihlásených príspevkov

Vladimír Dočkal: Každé dieťa je iné
Škola musí adekvátne pracovať nielen s "normálnymi" a "inými" deťmi (v zmysle špeciálnych edukačných potrieb). Aj medzi "normálnymi" je každé dieťa iné v zmysle jeho individuálnych edukačných potrieb. Inkluzívna škola sa musí venovať všetkým svojim žiakom podľa ich individuálnych potrieb.

Paulína Nekorancová: KomposyT a jeho využitie v školách

Andrea Galádová: Medzinárodná štúdia TIMSS

Kristína Čevorová: Potrebujú dnes deti čítať inak?
... Občas pomôže pohľad zvonka - a tým môže byť medzinárodná štúdia PIRLS.

Michaela Bednárik: Inkluzívne vzdelávanie

Michal Rehúš: Encyklopedizmus náš každodenný (Analýza kurikula v základných školách)

Janette Motlová: Ako budovať kvalitné vzťahy medzi žiakmi na úrovni triedy a školy?

Janette Motlová: Ako porozumeiť špecifikám rómskych rodičov z vylúčených komunít?

Romana Schubertová: Konštruktivistické vyučovanie prírodných vied podľa ExpEdície

Viera Hincová: Cesta do krajiny Aspergerov

Norbert Maur: Prečo na Učíme pre život chodia stále tí istí učitelia?

Matej Held: Technológie, pominuteľnost a naše osobné rozhodnutia

Daniel Hevier: Čaká sa na iných

Martin Kuruc: Nie je iné ako iné

Anna Jančová: 
Ako prostredníctvom vedeckých zistení Carol Dweck, autorky knihy Mindset,  zmeniť nastavenie myslenia žiakov tak, aby  sa naučili, že neúspech je príležitosť rásť.

Martin Kríž: Čas ako vzácny zdroj

Eva Uličná: Keď algoritmizáciu spoja s prezentáciami páchnuce ponožky

 

Anna Podlesná, Martin Menšík: Akadémia pre riaditeľov ZŠ a SŠ

Andrej Návojský: Ako pracovať s rozmanitosťou v triede

Nina Galanská, Andrej Návojský: Stories that move - príbehmi proti diskriminácii

Zuzana Révészová, Lýdia Šuchová: Ako sa stať Vnímavou školou

 

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková: Ako vyberať knihy, ktoré budú motivovať

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková: Prečo nám čítanie nejde a čo učiteľ (ne)má v rukách

Žofia Teplická: Aký je váš vynález snov?
MyMachine je medzinárodný vzdelávací program, v ktorom vyrábame vynálezy snov.

Dávid Králik, Eva Uličná: Buďte zmenou slovenského školstva

Vladimíra Prokajová, Vlasta Piecková Beňová, Gabriela Kiovská: Moje dieťa je iné
O svojich skúsenostiach a prežívaní dieťaťa, ktoré má Aspergerov syndróm,  sa prídu podeliť formou živej knižnice mamy „iných detí“.

Darina Vranová, Slavomír Ilavský, Marián Holica: Ako ma zmenili „iné deti“
Traja pedagógovia sa formou živej knižnice podelia o svoje príbehy o tom, ako ich život a školskú prax zmenili "iné deti".

Miroslava Duranková: Zaži si charakterové vzdelávanie umením (ukážková hodina)

Miroslava Duranková: Charakterové vzdelávanie cez príbehy

Ján Cangár: Učebnice literárnej výchovy trochu inak

Zuzana Petrovská, Tatiana Fialová, Katarína Makara: Iný pohľad na využitie učebných materiálov

Peter Kalčevský, Grétka Balátová: Podnikavosť ako schopnosť jedincov premeniť nápady na reálne činy

Ivana Poláčková, Andrea Uherková: Hurá von - o výučbe mimo triedy

Martina Rozinajová, Ján Filípek: Nové školské písmo

Péter Urbán, Mária Borvák: Prístup detí k hre v škole

Peter Klučka, Peter Rozsár, Jarmila Lehotayová: Kampaň Do školy na bicykli

Martina Škodová: ExpEdícia – iný prístup k vyučovaniu geografie

Terézia Drdulová, Marcela Pechová, Jana Búryová: Tvoríme Text TEBE

Romana Schubertová: ExpEdícia – iný prístup k vyučovaniu biológie

Simona Kuciaková, Ladislav Bíro: Komunitné vzdelávanie v programe Roots & Shoots Slovakia

Ivan Kalaš, Andrej Blaho, Milan Moravčík: Emil žmurkol na žiakov a učiteľov

Juraj Kolesár: Fyzika s nohami na stole

Darina Vranová: Využitie knihy Škriatkovia pomáhajú deťom pri korigovaní vzťahov v kolektíve aj s deťmi so ŠVVP

Lenka Antalová Plavuchová, Zuzana Réveszová, Vladimíra Ďurčová: Kto sú inkluzionisti?

Martina Kiabová: Rozprávka a realita vo vyučovaní 1. stupňa

Zuzana Urbanová: Slovenčina ako druhý jazyk - učíme deti z jazykových menšín

Anna Chlupíková: Škola ako výchovná inštitúcia

Jana Janotková: Ako naučiť deti skupinovej práci na hodinách

Ľudmila Kovačovičová, Ivana Štibraná, Drahomíra Rábarová: Ako podporujeme inkluzívne prostredie a vzdelávanie (ukážky aktivít)

Zuzana Jankulíková, Katarína Piarová: Objavovanie
Objavovanie - predmet, v ktorom deti majú na výber ...

Filip Antala, Matúš Halák, Dávid Králik: Šľak Ma Traf - 100% tne detský muzikál

Aneta Chlebničanová, Eva Lašová, Zuzana Jankulíková: Riadený rozvoj školy

Lenka Vrábeľová, Mariana Molnárová: Cesta k Vnímavej škole 

Kornélia Lohyňová: Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?

Ľudmila Kovačovičová, Ivana Štibraná: Žiaci si organizujú konferenciu (metodický sprievodca)

Nataša Rokická, Mária Navara Marková, Martina Dávidová: Spoločne meníme klímu školy

Miroslav Sopko: Časorozprávanie príbehov - ako vyťažiť z časovej osi maximum

Svetlana Síthová: Zamiešajme si do vzdelávania inakosť. Ingrediencie prvá : vývinové poruchy učenia

Anna Šmondrková, Roman Baranovič: Žijeme s technológiami

Viera Grohová, Anna Chlupíková: Fórum proaktívnych škôl

Gabriela Burianková: Tutoring - individuálna podpora rodiny