Časový rozpis - prehľad

Prejsť na zoznam (bez anotácií)             

 

Piatok 11:00 – 12:00

Jan Hábl (Univerzita Hradec Králové): Lidskost není docela ztracena: výklad Komenského Porady o nápravě věcí lidských

Lidství člověka je rozporuplné. Mnoho víme, umíme, můžeme, ale právě tato naše kapacita je naší největší hrozbou. Komenský vychází z předpokladu: Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Existuje naděje. Nakolik je Komenského vize nápravy věcí lidských relevantní v 21. století?

 

Piatok 14:00 – 14:45

Jakub Šimek (Hekima): Vzdelávanie v čase medzi svetmi

Príspevok je inšpirovaný rovnomennou knihou Zaka Steina. Tá sa zameriava sa na vzdelávanie v čase masívnych technologických, sociálnych a prírodných zmien. Stojíme pred dvoma scenármi. V jednom technológie nahrádzajú a frustrujú ľudí. V druhom symbioticky pomáhajú tvoriť „blahobyt vzdelanosti“.

Ľubica Noščáková (CZS Narnia): Ekohuncútstva - od starých záclon až do prezidentského paláca spolu s piatakmi

Ekohuncútstvo je drobný čin, také  malé „ekologické darebáctvo“ v prospech prírody. Vyžaduje si schopnosť vnímať svet v súvislostiach,vedieť objaviť ekoproblém, identifikovať ho, vymyslieť a zrealizovať jeho riešenie. Ako vychovať zo žiakov akčných ekohuncútov ?

Martina Chalachánová (Akadémia Alexandra, s. r. o.): Odhaľte skrytý potenciál animácií

Je možné spojiť výučbu s tvorbou animácie? Nie je to len zabíjanie času? Ukážeme si, ako môžu animácie podporiť vzdelávanie žiakov, ako ich učia práci na projektoch, spolupráci, aktívne zapoja žiakov so špecifickými potrebami... Poradíme tiež, ako si môžete lacno vytvoriť hodnotné animačné štúdio.

Paula Lauková, Mariana Molnárová (Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Lučenec): Matematika zaujímavo a netradične

(na vstupenky)

Hoci na prvý pohľad matematika a boccia nemajú nič spoločné, opak je pravdou. Náš príspevok Vám ukáže, čo všetko majú spoločné. V príspevku predstavíme pomôcky, metódy a formy vyučovania a tiež zaujímavé úlohy. Takáto matematika motivuje, aktivizuje a naučí všetky deti počítať (aj tie so ŠVVP).

Péter Urbán, Lívia Szőgyényi (TANDEM, n.o. a ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM Dvorany nad Žitavou): Škola otvorená hrám

Hra prispieva k rozvoju mnohých schopností detí, preto by základné školy mali ponúknuť svojim žiakom dostatočný priestor a vhodné podmienky na tzv. voľnú hru. Že to nie je nemožné, dokázala ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM v Dvoranoch nad Žitavou, kde zaviedli po tretej hodine 35 minút na voľnú hru.

Zuzana Gallayová (CEEV Živica): Viac činov, menej slov: medzinárodný program Zelená škola

Eko je dnes cool. Environmentálna výchova je súčasťou osnov. Tak prečo sa učí formálne? Ako školy s medzinárodným certifikátom Zelená škola robia, čo učia? Nerobíme aktivity, robíme zmeny. So žiakmi, rodičmi aj školníkmi a upratovačkami. Inšpirujte sa z 15 rokov fungovania programu.

Petra Krajňáková (Teach for Slovakia): Skupinová práca žiakov - zážitkový workshop

(na vstupenky)

Viete, ako môže vyzerať skupinová práca žiakov na hodine? Nie? Prídite si to zažiť na vlastnej koži. Za 45 minút za premeníte na žiaka a zažijete takúto hodinu na vlastnej koži. A bude to ešte aj zábava.

 

Piatok 15:00 – 16:00

Jan Hábl (Univerzita Hradec Králové): Je možné naučit (se) dobru?

Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme zlé věci? Jsme-li zlí, jak bychom (se) mohli naučit dobru? Kdo může učit dobru? Jak se učí dobro? A co na to náš učitel národů, J. A. Komenský?

Marek Kmeť, Petra Gubišová (EDUCON): Medzigeneračná komunikácia

Komunikácia v zborovni, ale i v triedach prináša strety generácií. Dôležité je rozumieť tejto komunikácii medzi kolegami, no i v interakcii učiteľ -žiak. Čo si pod spojením „vytočiť telefónne číslo“ predstavuje učiteľ pred dôchodkom? A čo žiak na prvom stupni? Téma je súčasť programu Ponorka v tíme.

Martina Totkovičová (ABCedu, a.s.): Financie v praxi alebo ako naučiť deti rozumieť peniazom

Svoje peniaze si spočítať vieme takmer všetci; ako ich dokážeme zhodnotiť v našom každodennom živote? Finančným vzdelávaním pomáhame žiakom rozumieť financiám, učíme vyhodnotiť alternatívne finančné ponuky a prijímať správne finančné rozhodnutia v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Mária Tóthová Šimčáková, Andrea Ungvölgyi (Orange Slovensko, a.s.): Deti na nete

Digitálne technológie používame denne. Stále častejšie sa dostávajú do rúk malým deťom, ktoré musia čeliť rôznym rizikám, nevhodnému obsahu, či závislosti. Ako to riešite v škole vy? Máte dohodnuté efektívne pravidlá? Hľadáte ich? Program Deti na nete môže byť odpoveďou.

Csilla Benes Tarrová, Nora Czuczor (Dielňa Vekker Műhely): Dielňa Vekker a divadlo vo výchove – ako zapojiť drámu do výchovy

 (na vstupenky)

V rámci prezentácii budú môcť účastníci zažiť ako funguje divadlo vo výchove prostredníctvom programu #cédrusok. Pomocou dramaticko-pedagogických hier a zážitkového maľovania účastníci programu hľadajú odpovede na otázky ako napr. Kto som? Ako ma vidia ostatní? Ako sa môžem vyjadriť pomocou umenia?

Veronika Klindová (Teach for Slovakia): Ako predať školu? (Marketingové stratégie pre školy)

(na vstupenky)

Viete, že vaša škola je tá naj? Chcete, aby to vedeli aj ostatní? Poďme spolu vymyslieť, ako predať svetu váš príbeh - tak, aby ste sa zmestili do rozpočtu a nemuseli robiť po nociach.

Ivan Kalaš, Andrea Hrušecká, Lucia Makasová (FMFI UK a Indícia): Robotika pre 1. stupeň ZŠ

(na vstupenky)

Na workshope sa účastníci oboznámia s ďalším výsledkom spolupráce FMFI UK s Indíciou – s pracovným zošitom pre žiakov a metodickými materiálmi pre učiteľov 1. stupňa (aj bez predchádzajúcej skúsenosti s informatikou). Budeme pracovať s programovateľnými hračkami typu Blue-Bot/Bee-Bot a Lego WeDo.

Jana Bronerská (ZŠ Fándlyho, Pezinok): Čo sa deje v hlavách žiakov, keď je skúmania naozaj v ich rukách...?

(na vstupenky)

Zažite si ako prebieha hodina chémie, keď je objavovanie a konštruovanie poznatkov v rukách žiakov. Pozrieme sa, čo si žiaci myslia o chemickej čistote vody a rozdieloch medzi druhmi vôd a čo sa deje, keď ich zloženie skúmajú v tímovej spolupráci. Na čo im to v živote bude? A aké presahy ExpEdícia ponúka?

 

Piatok 16:15 – 17:45

Zuzana Janeková, Pavlína Bulková, Katarína Hanusková (CZŠ Narnia Bratislava): Prečo robíme ročníkové témy na 1. stupni?

Rozširujú obzory, vnášajú zručnosti a cnosti, spájajú predmety a nás. 1.r. Hviezda týždňa (Moja rodina), 2. r. Na potulkách mestom (Moje miesto, kde bývam), 3. r. Tajomstvo minulosti ("aj" Moja minulosť), 4. r. Kam zmizli susedia (O rozmanitosti a hľadaní, vojnách a nádeji)

Jana Janotková (Teach for Slovakia): Dobrým filmom ku kritickému mysleniu

Sledovanie filmov nemusia mať žiaci len za odmenu, či na konci školského roka. Povieme si, ako sa film môže stať vašim učebným nastrojom, ako viesť diskusiu a  naučiť žiakov diskutovať. Rozvíjajme kritické myslenie, tak aby to deti bavilo. Krok po kroku si ukážeme ako prekonať ťažké začiatky.

Ivona Smiešková, Alena Kanabová, Jakub Daubner, Ondrej Kubovič (Orange Slovensko, a.s.): Projekt Digital Skills - Učme informatiku inak

Hravé vyučovanie základov programovania so stránkou Code.org zvládnu všetci učitelia ZŠ 1. aj 2. stupňa so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Kurikulum DigitalSkills je vystavané tak, že umožňuje učiť aj učiteľom bez predchádzajúcich skúseností s programovaním.

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková, Stanislava Opátová (OZ Krajina čitateľov, Martinus): Triedna knižnica - čarovná fazuľka (do 17:00)

Triedna knižnica znamená dať deťom knihy na dosah ruky. Zároveň ich cez prestávku utíši a tiež im pomáha sústrediť sa. Čím ju ale naplniť, aby naozaj zaujala? Predstavíme vám učiteľov, ktorí už triedne knižnice testujú a takisto spôsob ako si jednu zriadiť vo vlastnej triede - a takmer zdarma.

Janette Motlova (VÚDPaP): Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka nie je všetko

(na vstupenky)

Čo všetko sa skrýva za známkou? Do akej miery je hodnotenie subjektívne? Ako nám rozprávky, obrazy a príbehy pomôžu pri hodnotení? Ako urobiť z hodnotenia zaujímavú aktivitu pre žiaka aj učiteľa? Ako INAK zistiť, čo dieťa vie? Ako pomôcť rodičovi objektivizovať pohľad na schopnosti svojho dieťaťa?

Michal Kuzár (V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže): Creative learning environment

(na vstupenky)

Snažíme sa a hľadáme spôsoby ako učiť efektívne.Poďme sa pozrieť na prostredie,v ktorom učenie prebieha,aký vplyv má na proces učenia,aké prvky ho tvoria, prečo je užitočné rozumieť,ktoré časti vieme ovplyvniť my a aký to môže mať dopad na cieľovú skupinu?Možno začneme menej učiť a viac naučíme.

Rastislava Haláková (Indícia, n. o., SZŠ Felix): Zaži si Hejného metódu ako žiak, zanalyzuj ako učiteľ.

(na vstupenky)

Počas dielne si budete môcť na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť žiakom v škole, kde sa vyučuje Hejného metódou. Následne sa na túto vyučovaciu hodinu pozriete očami učiteľa.

Erika Bošeľová (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa): O štýloch štýlovo

(na vstupenky)

Ako vyučovať základy funkčných jazykových štýlov prakticky a zrozumiteľne.

 

Piatok 19:30

Kamil Sládek, Śtudenti EGT Tisovec, Jarmila Šmecková, (Centrum pre európsku politiku, Evanjelické gymnázium Tisovec): Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)

Čo sa stane, keď sa začne reťaziť zlo? Ľudia sa delia na my a oni, o druhých hovoria ako o neľuďoch, keď tí správni „tých“ nechcú a vyčleňujú zo svojej spoločnosti... Príbehy zo Slovenska? Áno. A tiež hovoríme o príbehoch ľudí vo vojnách v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine a ich posolstve.

 

Sobota 8:30 – 9:30

Pavol Hejný (H-edu): Ako vytvárame elektronickú verziu učebníc Hejného metódy?

Od nápadu a dopytu učiteľov až po fungujúci produkt. Ako vyzerajú elektronické učebnice, aké sú problémy pri ich tvorbe. Aké elektronické nástroje používať a nepoužívať pri výuke? A čo sú výhody a nevýhody digitalizácie školstva?

Pavel Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání): Jak hodnotit žáky? O spravedlnosti,objektivitě a psychologickém dopadu hodnocení

Hodnocení v inovativních školách. Jak děti a rodiče vnímají známky? Co dětem a rodičům známkami sdělujeme, co jimi způsobujeme v dítěti a v rodině? O častých chybách. Jak a v jakém věku děti aktivně zapojit do hodnocení? O slovním hodnocení-jak na to? Jak slovním hodnocením posílit vnitřní motivaci.

Branislav Pupala (Trnavská univerzita): Dva stupne, tri cykly: kurikulárna štruktúra základnej školy

Sme zvyknutí, že štruktúra školského systému je vzorcom pre štruktúru vzdelávacích programov. Ukazuje sa, že tento vzťah už nie je jednoznačný a zmeny vo vzdelávacích programoch naznačujú prekračovanie hraníc jednotlivých stupňov škôl. Tri cykly základného vzdelávania sú príkladom tohto javu.

Mária Ondášová (ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice): Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup

(na vstupenky)

Zažite si ako piataci na BIO navrhujú vlastné výskumné postupy a koľko výskumných otázok vygeneruje napr. skúmanie machu. Na hodinách s ExpEdíciou vytvárame žiakom priestor pre hlbšie porozumenie prírodných javov cez vlastné skúmanie a rovesnícke učenie - spôsobilostí potrebné aj v bežnom živote.

Ivan Kalaš, Andrej Blaho (FMFI UK a Indícia): Informatika s Emilom pre 3. ročník

(na vstupenky)

V spolupráci našej fakulty s Indíciou vyvíjame inovatívnu metódu na vyučovanie informatiky pre 1. stupeň ZŠ, s dôrazom na veku primeraný konštruktivistický vstup do programovania.  Našim prístupom chceme podporovať pedagógov 1. stupňa, ktorí sa programovania zatiaľ obávali... ale viac sa už nebudú!

Zuzana Janeková, Katarína Štadler (CZŠ Narnia Bratislava): Prečítajme sa k slovenčine

(na vstupenky)

Ako učiť gramatiku na pozadí literatúry a slohu. predstavíme ako si urobiť dobrý výber spisovateľov a textov  pre deti, ako si vyrábať pracovné listy, a ako si to všetko naplánovať.

Miriama Glovňová (Komenského inštitút): Mindfulness - superschopnosť pre úspešný deň v škole

(na vstupenky)

Moderný Mindfulness vznikol v roku 1979 v USA. Spája tradíciu s poznatkami modernej vedy. Pomáha znižovať stres, rozvíja pozornosť, pochopenie emócií a zlepšuje zdravotný stav. Workshop je interaktívnym stretnutím s princípmi a technikami, ktoré účastníci využijú v triedach a  v každodennom živote.

 

Sobota 9:45 – 10:30

Jana Kovaľová (Nadácia Slovenskej sporiteľne): Návrat k Aristotelovi a ku kultúre poznania. Program FinQ – kompetencie inak

Vládne vo vzdelávaní stredovek? Ohrozuje nás strata kapacity myslieť? Program FinQ sa pokúša o návrat kultúry poznania a sociálnej interakcie a hlása návrat k Aristotelovi! Náš unikátny model FinQ prináša inovatívny prístup k renesancii vzdelávania. Ak Vás téma oslovuje, pridajte sa k nám!

Katarína Štukovská, Ján Kvak (VÚDPaP): Kariérová  výchova a kariérové poradenstvo: strašiak alebo pomocník

Ako zefektívniť kariérovo-poradenský proces a naplno rozvíjať potenciál žiakov? Trendy sa posúvajú od expertného prístupu zameraného na diagnostiku smerom k holistickému prístupu a konštruktivizmu. Je poslaním kariérovej výchovy v meniacom sa svete podporovať rozvoj životných zručností žiakov?

Marta Vozárová (Gymnázium Angely Merici, Trnava): Etické sympózium ako cesta objavovania svojich talentov

Etické sympózium je celoškolská akcia, ktorá vytvára priestor pre kreativitu študentov, ich odborný rast, vytrvalosť a budovanie tímového ducha. Spoznáte cieľ a  komplexný mentoring veľkej akcie, ktorá má silný hodnotový odkaz. Témy sympózia zdanlivo nie vždy súvisia s etikou...

Peter Pallo (Komenského inštitút): Vzdelávací obsah premietnutý do reality, vnímaný cez zážitok

"Je veľmi dôležité vytvoriť pre žiakov podnetné prostredie, poskytnúť im prirodzené zdroje informácii hravou formou. Potom už  prevezmú iniciatívu vo vzdelávaní samotní žiaci. "

Katarina Ľahká (SOŠ obchodu a služieb, Trenčín): Ako (ne)uniknúť povinnému čítaniu

Vdýchnuť  život akémukoľvek  textu, vytvoriť scenár hry, pripraviť úlohy, indície a kľúče takým spôsobom, aby učenie žiakov bavilo, aj to je úniková hra (escape game). Ako na to? Príďte sa pozrieť.

Zuzana Burjanová (SZŠ Felix, Bratislava): Gradované písomky - písomky, ktoré šikovnejších neunudia a slabších neodradia

Ako zostaviť písomky tak, aby boli primeranou výzvou pre každé dieťa? Odpoveďou sú zadania rôznych náročností s možnosťou výberu podľa schopností dieťaťa. Témou bude gradácia úloh, ich bodovanie, schopnosť zhodnotiť svoje možnosti, zodpovednosť za vlastnú voľbu a výhody a výzvy gradovaných písomiek.

Mária Dečová (Teach for Slovakia): Výzvy riaditeľského povolania

(na vstupenky)

Je riaditeľ vôbec dôležitý? Vie riaditeľ prebudiť život školy, učiteľov a detí v nej?  Koho a čo k tomu najviac potrebuje?  Chcem sa podeliť o skúsenosť vplyvu odvahy, dôvery, spolupráce ako aj chýb a naivity.

Michal Bohuš (Komenského inštitút): Všetko malo byť inak - Slovensko po roku 1945

(na vstupenky)

Príďte sa pozrieť na hodinu dejepisu, ktorá vás nebude nudiť. Spolu sa zaujímavou a hravou formou zoznámime s dejinami Slovenska po roku 1945. Úlohy a aktivity, ktoré si vyskúšame sú súčasťou publikácie Všetko malo byť inak, ktorá vyšla vďaka spolupráci Sokratovho a Komenského inštitútu.

 

Sobota 10:45 – 11:30

Martin Kríž (Indícia): Civilizácia - objavujeme dejiny, krajiny a ľudí s Indíciou

Dejepisári, občiankári a geografi. Máte pocit, že snaha odovzdať deťom vedomosti a kultúrny kód našej civilizácie sa míňa účinkom? Čo keby ste skúsili menej odovzdávať? Hoďte to na žiakov! Tak, ako sa to robí v Hejného metóde na matematike, na Informatike s Emilom či na ExpEdícii.

Michal Lenhart, Jarmila Janisková (Microsoft): Manažment školy 21. storočia

Riadenie školy vyžaduje množstvo aktivít a činností, pri ktorých Vám moderné technológie môžu ušetriť čas. Predstavíme Vám nástroje pre plánovanie porád a stretnutí, časový manažment, komunikáciu, riadenie činností, dokumentov, ktoré sú každodennou prácou (nielen) manažéra školy.

Romana Culková, Zuzana Stankovianska (Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.): Učebnica slovenského jazyka 21. storočia – a predsa na papieri!

Fičíme na digitálnych pomôckach, ale ak sa máme učiť naozaj intenzívne, volíme papier. Predstavte si učebnicu, do ktorej sa píše, kreslí, lepí, lúštia sa šifry... Ani neviete ako, naučíte sa pravopis. Dozrel čas na pracovné učebnice: papierové a smart – pretože to máme dobre premyslené.

Daniel Butora, Erik Tomasch (Združenie škôl C.S.Lewisa): Akadémia riaditeľov (program Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia)

V programe AKAR pomáhame vytvárať sieť vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú stať lepšími manažérmi  a skutočnými lídrami zmeny vo výchove a vzdelávaní detí.

Miroslava Duranková (Kolégium Antona Neuwirtha): Učme študentov túžiť po múdrosti a kráse

Na to, aby sa študenti menili k lepšiemu potrebujú najprv poznať možnosti kam až môžu rásť a túžiť po týchto možnostiach. Ako študentom ukázať neobmedzené horizonty múdrosti a krásy a pomôcť im po nich túžiť, a tak sa stávať lepšou verziou seba? Ako nám v tom pomáhajú príbehy a umenie?

Jozef Šujak (Komenského inštitút): Budovanie učiteľskej komunity v regióne a aktivity pre učiteľov

Praktické skúsenosti a tipy ako organizovať regionálne akcie a prostredníctvom nich formovať učiteľskú komunitu v regióne, sieťovať učiteľov z rôznych škôl, komunikovať s nimi cez sociálne siete a pomáhať im v ich sebarozvoji a motivácii učiť lepšie.

Jana Harušťáková (Od emócií k poznaniu, n.o. (EDUMA)): Storytelling ve výuce: Učení skrze příběhy pro výchovu žáků k vnímavosti

(na vstupenky)

Během interaktivního workshopu si skrze virtuální realitu zažijete, jaké to je, být v kůži člověka s překážkami ve společnosti a jak tuto zkušenost využít ve výuce. Zároveň se seznámíte s databází příběhů Online živé knihovny a s tipy, jak s jejich pomocí vést v běžných hodinách žáky k vnímavosti.

Lucia Bokesová (Gymnázium Jána Papánka, Bratislava): Ako na šťastie - osobnostný a sociálny rozvoj

(na vstupenky)

Projekt Ako na šťastie vychádza z presvedčenia, že na školách by sme mali vytvárať priestor na to, ako žiakom pomôcť zlepšiť pocit šťastia a život ako taký. Súčasťou projektu je niekoľko konceptov a prístupov, ktoré podporujú sebapoznanie, osobnostný rast, psychické zdravie a dobré vzťahy.

 

Sobota 11:45 – 12:45

Martin Kuruc  (PdF UK v Bratislave): Komenský - moderný motivátor

  1. A. Komenský. Aj dnes sa môžeme stretnúť s jeho výrokmi vo vstupnuch halách škôl, na univerzitách, a vôbec miestach ktoré sú nejako spojené s výchovou a vzdelávaním. Vieme ale naozaj, čo si tento človek skutočne myslel o vzdelávaní? A prečo by plakal keby videl ako sa vzdelávajú deti dnes?

Reinhard Siebenstich (CZŠ Narnia, Bratislava): Dizajn manuál školy ako inšpirácia

Pýtate sa ako môže ovplyvniť dizajn chod školy? Aký vplyv má na atmosféru v triede alebo mimo nej? Ako viem komunikovať na škole bez použitia písma a rozprávania? Tieto všetky otázky sa budeme snažiť zodpovedať a nájsť spoločné riešenia.

Marian Zelina (MOVING MEDICAL MEDIA): Multimediálna edukácia prostredníctvom najmodernejšch digitálnych technológií. (do 12:30)

Význam vizualizácií v učebnom procese. 3D Streoskopia, virtuálna a rozšírená realita, aplikácie pre mobilné zariadenia a online interaktívne systémy pre najmodernejšie možnosti edukácie na Slovensku, ich využitie pre prax v zmysle ,,user-friendly´´. Príklad gamifikácie cez VR hru o triedení odpadu.

Ivan Kalaš, Andrej Blaho (FMFI UK a Indícia): Informatika s Emilom pre 4. ročník

(na vstupenky)

V spolupráci našej fakulty s Indíciou vyvíjame inovatívnu metódu a vzdelávací obsah s názvom Informatika s Emilom pre 1. stupeň ZŠ. Po úspešnom rozbehu prvej časti teraz organizujeme vzdelávania už aj pre učiteľov 4. ročníka. Účasť na tomto workshope predpokladá znalosť Emila pre 3. ročník.

Miriama Glovňová (Komenského inštitút): Mindfulness - superschopnosť pre úspešný deň v škole

(na vstupenky)

Moderný Mindfulness vznikol v roku 1979 v USA. Spája tradíciu s poznatkami modernej vedy. Pomáha znižovať stres, rozvíja pozornosť, pochopenie emócií a zlepšuje zdravotný stav. Workshop je interaktívnym stretnutím s princípmi a technikami, ktoré účastníci využijú v triedach a  v každodennom živote.

Zuzana Burjanová (SZŠ Felix, Bratislava): Učme deti pozrieť sa do zrkadla

(na vstupenky)

Hodnoteniu žiakov venujeme množstvo energie. Písomky, slovné hodnotenia, známky - vždy ide o hodnotenie učiteľom. Najviac nás však motivuje vnútorná potreba niečo zlepšiť. Ako deti učiť sebahodnoteniu? Akými metódami ho robiť, čo prináša žiakom a prečo treba rozvíjať schopnosť zhodnotiť svoju prácu?

Alžbeta Mohyláková (Teach for Slovakia): Ako budovať vytrvalosť a sebakontrolu na 1. stupni

(na vstupenky)

Buď vytrvalý! Nevzdávaj sa! Dokážeš to! Ovládaj sa! Toto nie sú len motivačné citáty, toto je srdce celej cesty za vytrvalosťou a sebakontrolou. Ako nám pri budovaní týchto vlastností môžu pomôcť rozprávky a príbehy? Ako sa prepracovať od externej k internej motivácii? A funguje to aj na 1. stupni?

 

Sobota 14:30 – 15:30

Tibor Hujdič (CITAJMI): Cesty k skutočnej čitateľskej gramotnosti

Začneme nevyhnutným: odmietnutím nácviku dobrých výsledkov testov. A pokračujeme podstatným: Ako prekonať chronickú krízu nečítania učiteľského zboru. Predstavíme metódy rozvíjajúce porozumenie textu - hlasné uvažovanie učiteľa pri jeho hľadaní zmyslu čítaného textu a metóda  "učíme sa navzájom ".

Dana Koníček-Žilinčíková (Návrat, o. z.): Školák z náhradnej rodiny alebo Dieťa s príbehom

V školách sú deti, ktoré prežili neštandardné a nevhodné situácie detstva: opustenie, zanedbávanie, týranie. Povieme si o traume, ktorá sa ich života zmocnila a diktuje im ako sa majú správať, o druhoch náhradných rodín, v ktorých deti nachádzame a o základoch psycho-sociálnej pomoci pre ne.

Vladimír Burjan (Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA): Mal Adam pupok? (Zopár tipov, ako učiť žiakov myslieť.)

Zdanlivo je situácia dobrá: hádam každý učiteľ o sebe tvrdí, že rozvíja myslenie žiakov. Moje početné skúsenosti z hospitácií žiaľ ukazujú niečo iné. Na množstve príkladov a ukážok naznačím, čo znamená „myslieť“ a ako by sme mali v škole postupovať, ak to s rozvojom myslenia žiakov myslíme vážne.

Martina Chalachánová (Akadémia Alexandra, s. r. o.): Animátorom za 60 minút

(na vstupenky)

Workshop v ktorom si vytvoríte svoje prvé animácie, naučíte sa zaostrovať, nastavovať automatické i jednotlivé snímanie, opravovať chyby a prenášať hotovú animáciu. Súčasťou workshopu bude aj brainstorming nápadov účastníkov workshopu na využitie animácií v rôznych vyučovacích predmetoch a témach.

Dagmar Dutková (Indícia): Dramatizácia a tímová práca ako prostriedky na rozvoj mat. gramotnosti podľa HM

(na vstupenky)

Divadlo a matematika, či divadielko na matematike? Ide to dokopy? Strata času alebo skvelý spôsob ako vtiahnuť do matematiky aj tých najzarytejších matematických flegmatikov ?Odpoveď nájdete, keď si na našom workshope zažijete: štrngneme si, hodíme si, ponaťahujeme gumičky, pozrieme na ciferník.

Eduard Wienk (Class jazyková škola): Učiteľ ako sprostredkovateľ alebo ako si vychutnať svoju kávu.

(na vstupenky)

Ako učiť menej a naučiť sa viac, rýchlejšie a ľahšie, musí byť snom každého učiteľa. V tomto interaktívnom workshope dúfam, že vám ukážem, že sny sa môžu splniť. Stačí trochu si premyslieť, mať radosť z hrania hier, zvyk pozorovania svojich študentov ... a dobrá šálka kávy.

Martina Nociarová (Základná škola Fándlyho, Pezinok): Ako šiestak objaví hustotu, keď je fyzikárka skúpa na definície?

(na vstupenky)

Ako sa menia predstavy šiestakov o hustote látok, keď ju môžu vidieť, počuť, zahrať...? A čo si pri konštruktivisticky a výskumne ladenom vyučovaní rozvíjajú? Zažijete, aké to je, keď majú priestor diskutovať, skúmať a formulovať závery svojimi slovami – bez jednej definície od učiteľa.

 

Sobota 15:45 – 16:45

Tatiana Zacharová, Petra Polková (CZŠ Narnia): Naučme deti kriticky myslieť

Čo to znamená kriticky myslieť? Je moja skúsenosť alebo môj názor silnejší ako fakt? Kriticky myslieť nie je len pozerať sa na svet kriticky. Naučme deti, ako pracovať s dátami a ako hľadať pravdu.  (Prednáška aj ako pokračovanie prednášky z minulého roka)

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková (OZ Čítajme si spolu): Ako definitívne odradiť deti od čítania pre radosť

Pôžitok z čítania by mal patriť medzi hlavné piliere zdravého školstva 21. storočia. Realita - často motivovaná najlepším záujmom o žiaka - ho ale často hasí už v počiatkoch. Čo presne sa deje v detskom mozgu počas toho ako číta? Existujú príliš ľahké knihy? A čo s tým majú fyzikárka a nemčinár?

Zuzana Révészová (Nadácia pre deti Slovenska): Inklúzia nie je ilúzia

(na vstupenky)

Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Aký prístup potrebujú žiaci, akú podporu učitelia? Aké sú benefity inkluzívneho vzdelávania pre spoločnosť? V rámci informácii o aktuálnom dianí v tejto téme predstavíme projekt Škola inkluzionistov a príklady dobrej praxe na Slovensku.

Zuzana Burjanová (SZŠ Felix, Bratislava): Učme deti pozrieť sa do zrkadla

(na vstupenky)

Hodnoteniu žiakov venujeme množstvo energie. Písomky, slovné hodnotenia, známky - vždy ide o hodnotenie učiteľom. Najviac nás však motivuje vnútorná potreba niečo zlepšiť. Ako deti učiť sebahodnoteniu? Akými metódami ho robiť, čo prináša žiakom a prečo treba rozvíjať schopnosť zhodnotiť svoju prácu?

Ľubica Demčáková (Evanjelická základná škola, Prešov): Aktívna matematika na 1.stupni ZŠ

(na vstupenky)

Prečo učiť matematiku prostredníctvom príbehov na 1.stupni? Ako učiť matematiku aktívne? Čo je to činnostné učenie? Ak máte záujem nachytať nové inšpirácie a prakticky si vyskúšať aktivity zamerané na rozvoj činnostného učenia v matematike, ste na správnom mieste :).

Pavol Hejný, Dagmar Môťovská: Zaujimave problémy z informatiky v matematike

(na vstupenky)

Hravé analógie v matematike a informatike: Ako ukázať základy kryptografie pomocou farebných čapíc na hlave.

 

Sobota 17:00 – 18:30

Juraj Varga, Tatiana Bírešová, Lukáš Katriňák, (Centrum Edukácie a Inovácií): Učiť sa nesúhlasiť! (Learning to Disagree)

Príspevok približuje výstupy projektu ,,Learning to disagree“ koordinovaného EUROCLIOM. Predstavením odborných príručiek demonštruje využívanie aktívnych metód, možnosti formatívneho hodnotenia žiakov a využitie konkrétnych modelových hodín na hodinách spoločenskovedných predmetov.

Tím To dá rozum (MESA10): Predstavenie návrhov zmien v celom systéme vzdelávania - To dá rozum

Predstavíme návrhy iniciatívy To dá rozum na zmeny od ranej starostlivosti až po vysokoškolskú prípravu učiteľov vychádzajúce z rozsiahlej analýzy školstva a z príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Hovoriť budeme nielen o tom, čo meniť, ale aj ako by mali zmeny prebiehať.

Erika Krkošková (CZŠ Narnia Bratislava): Ako znie obraz?

(na vstupenky)

Vyučovanie hudby môže byť zábavné, kreatívne a jednoduché. Prepájaním zmyslov a podnetov budeme vytvárať zvukové obrazy alebo naopak, hrať podľa malieb. Stačí, ak máš oči, uši, ruky a nohy. Nepotrebuješ žiadne hudobné vzdelanie aby si si odniesol zážitok, ktorý môžeš využiť aj vo svojej triede.

Erik Tomásch (Teach for Slovakia): Learning circle - technika vzájomnej podpory pre učiteľov

(na vstupenky)

Learning circle kopíruje princípy a štruktúru bálintovskej skupiny. Predstavuje skupinovú metódu riešenia problémov zameranú na proces hľadania riešenia, nie samotné vyriešenie problému. Cieľom je posilniť vzájomné vzťahy. Je to príležitosť na zážitok sebapoznávania, učenia sa i pozorovaniu druhých.

Zuzana Perdíková (SSOŠ DSA, Trebišov): RELAX V ŠKOLE - s pokojom v duši sa ľahšie učí

(na vstupenky)

Relaxačné techniky a metódy na uvoľnenie napätia podporujú duševné zdravie, priaznivú klímu triedy a kreativitu jednotlivcov. Na workshope sa dozviete ako podporovať duševné zdravie v škole. Vyskúšate si vybrané relaxačné techniky a metódy zamerané na uvoľnenie a verím, že si odnesiete pokoj v duši.

Jarmila Janisková, Michal Lenhart (Microsoft): Trieda v cloude

(na vstupenky)

Elektronizácia dokumentov, spolupráca, zdieľanie dokumentov, online zadania, písomky, ktoré sa opravia sami, umelá inteligencia v triede – nie to nie je ďaleká budúcnosť. S nástrojmi Office 365 toto všetko prinášame priamo do Vašej triedy.  Ukážeme Vám ako ušetriť drahocenný čas učiteľa.

 

Nedeľa 8:30 – 9:15

Jana Kramárová (Komenského inštitút): Vykúzlime partičku

Učitelia usilujúci sa o pozitívnu pedagogiku zápasia s otázkou, ako rozvinúť optimálne fungujúce spoločenstvo. Ponúkam systém zavádzania pravidiel, ktorý pomôže vytvoriť v triede dobrú partičku.

Lucia Kysilková, Ibolya Straussová  (SZŠ, Kechnec): Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +

Predstavíme vám niekoľko projektov v skratke, hlavne ich disemináciu a šírenie poznatkov po projekte cez Erasmus +, zameraný viac na výuku jazykov, ale aj iných predmetov v ZŠ. Ukážeme si niektoré inovatívne aktivity a možnosti využitia aj IKT, či CLIL.

Dominik Jursa: Dejepisná vídanka

Dejepisná vídanka je vznikajúca video metodická pomôcka pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky základných a stredných škôl. Zameriava sa na dejiny Slovenska 20. storočia. Názov je odvodení od slova vidieť - video.

Zamyslenie s Bibliou

Pamätaj, že máš deň sviatočný svätiť! Tak hovorí Božie prikázanie. Nádherná výzva a predsa tak málo používaná. Pozývame vás spolu zasvätiť nedeľné ráno počúvaním najlepšieho Učiteľa, Jeho slova, ktoré vedie k životu. S piesňou i modlitbou, s radosťou. Ľahšie sa nám pôjde ďalej…

Petra Fridrichová, Jozef Miškolci (MESA10): Učiť sa dá aj inak, To dá rozum

Počas workshopu Učiť sa dá aj inak, To dá rozum budeme diskutovať o návrhoch na zmeny a procesy zavádzania inovácií v obsahu, formách výučby aj hodnotenia vzdelávacích výsledkov. Súčasťou bude aj diskusia návrhoch zmien v príprave a rozvoji učiteľov, ktorí by mali nový spôsob výučby realizovať.

Michal Horváth, Natália Városiová (VÚDPaP): Môže byť kariérová výchova a kariérové poradenstvo prípravou na život?

(na vstupenky)

Na workshope vám ponúkneme inšpirácie ako rozvíjať kariérovú výchovu prostredníctvom zážitkových metód. Ukážeme vám možnosti posilňovania a aktivizovania žiakov v procese sebapoznávania, čo podporuje uvedomenie silných stránok a potenciálu. Vyjdite s nami na vrchol, je odtiaľ lepší výhľad...

Barbora Michnová, Ľubica Noščáková (Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie): Učenie (sa) vonku nás baví

(na vstupenky)

Environmentálnu výchovu v Daphne smerujeme nielen k žiakom, ale aj k učiteľom. Poďte s nami objavovať, skúmať  a pochopiť. Pretože keď lepšie spoznáme prostredie, kde žijeme, dokážeme sa oň starať a chrániť jeho krásy. A navyše sa pritom aj učíme.

 

Nedeľa 9:30 – 10:15

Helena Weszelovszká (Komenského inštitút): Škola, ktorá rastie vďaka všetkým

ZŠ Rozmarínová v Komárne je vďaka inováciám v posledných rokoch vnímaná ako moderná, spoľahlivá a dynamicky sa rozvíjajúca škola. Zmysluplná škola rastie zásluhou všetkých, preto sú mnohé aktivity u nás výsledkom synergie učiteľov, žiakov, rodičov a viacerých podporujúcich vzdelávacích inštitúcií.

Gabriela Burianková (Združenie pre rozvoj rodiny): Nielen vzdelávať, ale aj budovať  charakter: Personalizované vzdelávanie

Cieľom personalizovaného vzdelávania je dosiahnutie celostného a harmonického rozvoja dieťaťa, získanie  kvalitných vedomostí a v neposlednom rade rozvoj cností. Jeho prostredníctvom pomôžeme byť našim deťom nielen vzdelanými, ale aj charakternými ľuďmi.

Martina Totkovičová (Gymnázium Jána Papánka, Bratislava): 100 spôsobov ako uvariť paradajkovú polievku - Didaktická kuchárka

Bude to zábavné a inšpiratívne stretnutie plné praktických receptov. Popretkávané ukážkami a priebežnou debatou. Oboznámime sa s tradičnými aj trochu netradičnými aktivizujúcimi formami vyučovania, a kde a ako ich využiť. Máte svoj zaručený recept? Príďte sa oň podeliť. Nemáte? Príďte sa inšpirovať.

Dušan Meško (Jesseniova lekárska fakulty UK, Martin): Kliknúť, alebo nekliknúť

Predškolské dieťa sa pýta 125 zvedavých otázok denne, s obrovskou energiou skáče, spieva, tvorí, maľuje, tancuje, raduje sa, je nekonečne kreatívne, príde do školy, a kým zmaturuje, všetko sa kamsi vyparí, telo znehybnieme a všetko tlačíme cez hlavu. Robíme v školách niečo zle?

Ľubica Noščáková (CZŠ Narnia): Ako štvrtáci napísali a vydali knihu a naučili sa viac, než by sa čakalo

Dokážu 9-ročné deti napísať ozajstnú knihu? A dokážu ju aj  vydať? Spracovať texty, grafiku, vypočítať najlepšiu finančnú stratégiu vydania, komunikovať s odborníkmi, vytlačiť knihu, pokrstiť  ju, zarobiť peniaze a naučiť sa pritom celé učivo 4 ročníka? To všetko sme dokázali! A môžete aj vy. Ako?

Miroslava Hapalová, Katarína Vančíková (MESA10): Vzdelanie je pre všetkých - To dá rozum

Diskutovať budeme o možnostiach zlepšenia vzdelávacích príležitostí pre zraniteľné skupiny a o návrhoch na zmeny, ktoré by zabezpečili, aby školy vytvárali priestor pre naplnenie individuálneho potenciálu každého dieťaťa, žiaka či študenta a prispievali k súdržnosti spoločnosti, v ktorej žijeme.

Kristína Uhlíková, Terézia Tomáschová (Teach for Slovakia): Na čo je nám húževnatosť? O sile vytrvalosti a vášne

(na vstupenky)

Výskumy ukázali, že húževnatosť je indikátorom budúceho úspechu, ktorý je spoľahlivejší než IQ, talent či školské výsledky. Akú rolu hrá v povolaní učiteľa? Ako si vybudovať odhodlanie, schopnosť dlhodobo pracovať pre dosiahnutie daného cieľa aj napriek prekážkam? Viac na interaktívnom workshope.

Petra Krajňáková (Teach for Slovakia): Skupinová práca žiakov - zážitkový workshop

(na vstupenky)

Viete, ako môže vyzerať skupinová práca žiakov na hodine? Nie? Prídite si to zažiť na vlastnej koži. Za 45 minút za premeníte na žiaka a zažijete takúto hodinu na vlastnej koži. A bude to ešte aj zábava.

 

Nedeľa 10:30 – 11:15

Juraj Kolesár (Koli s.r.o.): Ako sa deti naučili milovať vedu

Ukazoval som učiteľom ako učiť fyziku tak, aby ju deti mali rady, podobne ako hejného matematiku. Veľa som si vypočul o tom ako sa to nedá. Keď prišla ponuka vyskúšať si to naživo s detmi, tak som nezaváhal. Prídte sa pozrieť a vypočuť ako sa mi to (ne)darilo a čo všetko som sa pri tom naučil.

Mária Korenicová, Veronika Olexová, Natália Kováčová (CZŠ Narnia): Prezentácia nie je PowerPoint

Pozrime sa na to, ako učiť deti prezentovať svoje nápady, myšlienky, zistenia. Naučme ich, že prezentácia nie je PowerPoint. V dobrej prezentácii sa toho skrýva viac: práca s hlasom, telom, očným kontaktom, vizuálnymi pomôckami, výberom dôležitých myšlienok. Ako deti viesť a ako ich cestu hodnotiť.

Ondrej Székely, Zuzana Kotvanová (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa): Od dobročinnosti k dobrovoľníctvu - od povinnosti k životnému štýlu

Na našej škole máme v rámci programu rozvoja charakteru zavedenú pre žiakov povinnú dobročinnosť. V príspevku sa pokúsime priblížiť, prečo u nás vedieme (dokonca nútime) k dobročinnosti, ako to robíme a čo sme počas rokov praxe zistili, získali, riešili a stratili.

Radoslav Plánička (Komenského inštitút): Nečakajme na reformu školstva – buďme ňou

Komenského inštitút rozvíja a prepája učiteľov, ktorí sú nositeľmi zmien vo svojich komunitách a reformujú slovenské školstvo zdola svojou každodennou prácou. Spoznáte aktivity programu, inšpiratívnych učiteľov a ich projekty zmeny. Ponúkneme vám možnosti pre vaše vzdelávanie, či aktívne zapojenie.

Dušan Jurčo (Kolégium Antona Neuwirtha): Neviditeľný učiteľ

Predstavte si, že vojdete do triedy, položíte otázku a žiaci o nej po zvyšok hodiny premýšľajú, diskutujú a prichádzajú na nové otázky. Z hodiny odchádzajú plní energie a nadšenia z nových vecí, ktoré objavili svojim vlastným premýšľaním. Škola jestvuje pre študentov - naučme sa, ako ich nezatieniť.

Peter Dráľ (MESA10): Riadenie škôl na Slovensku - zistenia a odporúčania To dá rozum

To, aké podmienky majú žiaci na učenie sa a učitelia na svoju prácu, do veľkej miery závisí od toho, kto a ako školy riadi. Na workshope budeme diskutovať o zisteniach To dá rozum k tejto téme a načrtneme možnosti, ako možno riadenie škôl a školstva na Slovensku zlepšiť.

Zuzana Dopirák, Sylvia Lehoczká (Spojená škola, Odborárska ul., Košice): Koučing a supervízia - inovatívne nástroje pozitívnych zmien v škole

(na vstupenky)

Ako sa dá využiť koučingový prístup, tímový koučing v škole? Aké potrebné sú supervízie pre psychickú a sociálnu pohodu pedagógov, ktorá pozitívne ovplyvňuje edukačný proces? Učitelia SŠ na Odborárskej ulici v Košiciach sa rozhodli vyskúšať koučingový prístup a supervízie..

Tomáš Filip (Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice): Ako dnes učiť o holokauste

(na vstupenky)

Aby študenti pochopili dôležitosť holokaustu ako historickej udalosti a ako súčasť spoločného ľudského príbehu v komplexnejších súvislostiach, je dôležité, aby učitelia poznali overené princípy výučby tejto témy. Workshop ich predstaví a ponúkne typy, ako túto tému zmysluplne priniesť študentom.

 

Nedeľa 11:30 – 12:30

Daniel Bútora (Združenie škôl C.S.Lewisa): Nestačí, ak zmena príde len zvonka

Všetko okolo nás volá po zmene, a zmenu mnohí aj sľubujú. Aj keby sa jej bránili, pretlačí ju sám život. Po rokoch zmien v iných sférach prichádza na rad aj vzdelávací systém, a azda aj ocenenie učiteľov. Aj keby sa naplnili všetky naše predstavy, nebude to stačiť. Skutočná zmena musí prísť zvnútra.

 

Prejsť na (pri)hlasovanie