Časový rozpis - zoznam

Prejsť na prehľad (s anotáciami)

 

Piatok 11:00 – 12:00

 1. Jan Hábl (Univerzita Hradec Králové): Lidskost není docela ztracena: výklad Komenského Porady o nápravě věcí lidských

Piatok 14:00 – 14:45

 1. Jakub Šimek (Hekima): Vzdelávanie v čase medzi svetmi
 2. Ľubica Noščáková (CZS Narnia): Ekohuncútstva - od starých záclon až do prezidentského paláca spolu s piatakmi
 3. Martina Chalachánová (Akadémia Alexandra, s. r. o.): Odhaľte skrytý potenciál animácií
 4. Paula Lauková, Mariana Molnárová (Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Lučenec): Matematika zaujímavo a netradične (na vstupenky)
 5. Péter Urbán, Lívia Szőgyényi (TANDEM, n.o. a ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM Dvorany nad Žitavou): Škola otvorená hrám
 6. Zuzana Gallayová (CEEV Živica): Viac činov, menej slov: medzinárodný program Zelená škola
 7. Petra Krajňáková (Teach for Slovakia): Skupinová práca žiakov - zážitkový workshop (na vstupenky)

 

Piatok 15:00 – 16:00

 1. Jan Hábl (Univerzita Hradec Králové): Je možné naučit (se) dobru?
 2. Marek Kmeť, Petra Gubišová (EDUCON): Medzigeneračná komunikácia
 3. Martina Totkovičová (ABCedu, a.s.): Financie v praxi alebo ako naučiť deti rozumieť peniazom
 4. Mária Tóthová Šimčáková, Andrea Ungvölgyi (Orange Slovensko, a.s.): Deti na nete
 5. Csilla Benes Tarrová, Nora Czuczor (Dielňa Vekker Műhely): Dielňa Vekker a divadlo vo výchove – ako zapojiť drámu do výchovy (na vstupenky)
 6. Veronika Klindová (Teach for Slovakia): Ako predať školu? (Marketingové stratégie pre školy) (na vstupenky)
 7. Ivan Kalaš, Andrea Hrušecká, Lucia Makasová (FMFI UK a Indícia): Robotika pre 1. stupeň ZŠ (na vstupenky)
 8. Jana Bronerská (ZŠ Fándlyho, Pezinok): Čo sa deje v hlavách žiakov, keď je skúmania naozaj v ich rukách...? (na vstupenky)

 

Piatok 16:15 – 17:45

 1. Zuzana Janeková, Pavlína Bulková, Katarína Hanusková (CZŠ Narnia Bratislava): Prečo robíme ročníkové témy na 1. stupni?
 2. Jana Janotková (Teach for Slovakia): Dobrým filmom ku kritickému mysleniu
 3. Ivona Smiešková, Alena Kanabová, Jakub Daubner, Ondrej Kubovič (Orange Slovensko, a.s.): Projekt Digital Skills - Učme informatiku inak
 4. Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková, Stanislava Opátová (OZ Krajina čitateľov, Martinus): Triedna knižnica - čarovná fazuľka (do 17:00)
 5. Janette Motlova (VÚDPaP): Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka nie je všetko (na vstupenky)
 6. Michal Kuzár (I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže): Creative learning environment (na vstupenky)
 7. Rastislava Haláková (Indícia, n. o., SZŠ Felix): Zaži si Hejného metódu ako žiak, zanalyzuj ako učiteľ (na vstupenky)
 8. Erika Bošeľová (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa): O štýloch štýlovo (na vstupenky)

 

Piatok 19:30

 1. Kamil Sládek, Študenti EGT Tisovec, Jarmila Šmecková, (Centrum pre európsku politiku, Evanjelické gymnázium Tisovec): Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)

 

Sobota 8:30 – 9:30

 1. Pavol Hejný (H-edu): Ako vytvárame elektronickú verziu učebníc Hejného metódy?
 2. Pavel Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání): Jak hodnotit žáky? O spravedlnosti, objektivitě a psychologickém dopadu hodnocení
 3. Branislav Pupala (Trnavská univerzita): Dva stupne, tri cykly: kurikulárna štruktúra základnej školy
 4. Mária Ondášová (ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice): Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup (na vstupenky)
 5. Ivan Kalaš, Andrej Blaho (FMFI UK a Indícia): Informatika s Emilom pre 3. ročník (na vstupenky)
 6. Zuzana Janeková, Katarína Štadler (CZŠ Narnia Bratislava): Prečítajme sa k slovenčine (na vstupenky)
 7. Miriama Glovňová (Komenského inštitút): Mindfulness - superschopnosť pre úspešný deň v škole (na vstupenky)

 

Sobota 9:45 – 10:30

 1. Jana Kovaľová (Nadácia Slovenskej sporiteľne): Návrat k Aristotelovi a ku kultúre poznania. Program FinQ – kompetencie inak
 2. Katarína Štukovská, Ján Kvak (VÚDPaP): Kariérová výchova a kariérové poradenstvo: strašiak alebo pomocník
 3. Marta Vozárová (Gymnázium Angely Merici, Trnava): Etické sympózium ako cesta objavovania svojich talentov
 4. Peter Pallo (Komenského inštitút): Vzdelávací obsah premietnutý do reality, vnímaný cez zážitok
 5. Katarina Ľahká (SOŠ obchodu a služieb, Trenčín): Ako (ne)uniknúť povinnému čítaniu
 6. Zuzana Burjanová (SZŠ Felix, Bratislava): Gradované písomky - písomky, ktoré šikovnejších neunudia a slabších neodradia
 7. Mária Dečová (Teach for Slovakia): Výzvy riaditeľského povolania (na vstupenky)
 8. Michal Bohuš (Komenského inštitút): Všetko malo byť inak - Slovensko po roku 1945 (na vstupenky)

 

Sobota 10:45 – 11:30

 1. Martin Kríž (Indícia): Civilizácia - objavujeme dejiny, krajiny a ľudí s Indíciou
 2. Michal Lenhart, Jarmila Janisková (Microsoft): Manažment školy 21. storočia
 3. Romana Culková, Zuzana Stankovianska (Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.): Učebnica slovenského jazyka 21. storočia – a predsa na papieri!
 4. Daniel Bútora, Erik Tomasch (Združenie škôl C.S.Lewisa): Akadémia riaditeľov (program Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia)
 5. Miroslava Duranková (Kolégium Antona Neuwirtha): Učme študentov túžiť po múdrosti a kráse
 6. Jozef Šujak (Komenského inštitút): Budovanie učiteľskej komunity v regióne a aktivity pre učiteľov
 7. Jana Harušťáková (Od emócií k poznaniu, n.o. (EDUMA)): Storytelling ve výuce: Učení skrze příběhy pro výchovu žáků k vnímavosti (na vstupenky)
 8. Lucia Bokesová (Gymnázium Jána Papánka, Bratislava): Ako na šťastie - osobnostný a sociálny rozvoj (na vstupenky)

 

Sobota 11:45 – 12:45

 1. Martin Kuruc (PdF UK v Bratislave): Komenský - moderný motivátor
 2. Reinhard Siebenstich (CZŠ Narnia, Bratislava): Dizajn manuál školy ako inšpirácia
 3. Marian Zelina (MOVING MEDICAL MEDIA): Multimediálna edukácia prostredníctvom najmodernejšch digitálnych technológií. (do 12:30)
 4. Ivan Kalaš, Andrej Blaho (FMFI UK a Indícia): Informatika s Emilom pre 4. ročník (na vstupenky)
 5. Miriama Glovňová (Komenského inštitút): Mindfulness - superschopnosť pre úspešný deň v škole (na vstupenky)
 6. Zuzana Burjanová (SZŠ Felix, Bratislava): Učme deti pozrieť sa do zrkadla (na vstupenky)
 7. Alžbeta Mohyláková (Teach for Slovakia): Ako budovať vytrvalosť a sebakontrolu na 1. stupni (na vstupenky)

 

Sobota 14:30 – 15:30

 1. Tibor Hujdič (CITAJMI): Cesty k skutočnej čitateľskej gramotnosti
 2. Dana Koníček-Žilinčíková (Návrat, o. z.): Školák z náhradnej rodiny alebo Dieťa s príbehom
 3. Vladimír Burjan (Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA): Mal Adam pupok? (Zopár tipov, ako učiť žiakov myslieť.)
 4. Martina Chalachánová (Akadémia Alexandra, s. r. o.): Animátorom za 60 minút (na vstupenky)
 5. Dagmar Dutková (Indícia): Dramatizácia a tímová práca ako prostriedky na rozvoj mat. gramotnosti podľa HM (na vstupenky)
 6. Eduard Wienk (Class jazyková škola): Učiteľ ako sprostredkovateľ alebo ako si vychutnať svoju kávu (na vstupenky)
 7. Martina Nociarová (ZŠ Fándlyho, Pezinok): Ako šiestak objaví hustotu, keď je fyzikárka skúpa na definície? (na vstupenky)

 

Sobota 15:45 – 16:45

 1. Tatiana Zacharová, Petra Polková (CZŠ Narnia): Naučme deti kriticky myslieť
 2. Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková (OZ Čítajme si spolu): Ako definitívne odradiť deti od čítania pre radosť 
 3. Zuzana Révészová (Nadácia pre deti Slovenska): Inklúzia nie je ilúzia (na vstupenky)
 4. Zuzana Burjanová (SZŠ Felix, Bratislava): Učme deti pozrieť sa do zrkadla (na vstupenky)
 5. Ľubica Demčáková (Evanjelická základná škola, Prešov): Aktívna matematika na 1.stupni ZŠ (na vstupenky)
 6. Pavol Hejný, Dagmar Môťovská: Zaujimave problémy z informatiky v matematike (na vstupenky)

 

Sobota 17:00 – 18:30

 1. Juraj Varga, Tatiana Bírešová, Lukáš Katriňák, (Centrum Edukácie a Inovácií): Učiť sa nesúhlasiť! (Learning to Disagree)
 2. Tím To dá rozum (MESA10): Predstavenie návrhov zmien v celom systéme vzdelávania - To dá rozum
 3. Erika Krkošková (CZŠ Narnia Bratislava): Ako znie obraz? (na vstupenky)
 4. Erik Tomásch (Teach for Slovakia): Learning circle - technika vzájomnej podpory pre učiteľov (na vstupenky)
 5. Zuzana Perdíková (SSOŠ DSA, Trebišov): RELAX V ŠKOLE - s pokojom v duši sa ľahšie učí (na vstupenky)
 6. Jarmila Janisková, Michal Lenhart (Microsoft): Trieda v cloude (na vstupenky)

 

Nedeľa 8:30 – 9:15

 1. Jana Kramárová (Komenského inštitút): Vykúzlime partičku
 2. Lucia Kysilková, Ibolya Straussová (SZŠ, Kechnec): Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
 3. Dominik Jursa: Dejepisná vídanka
 4. Zamyslenie s Bibliou
 5. Petra Fridrichová, Jozef Miškolci (MESA10): Učiť sa dá aj inak, To dá rozum
 6. Michal Horváth, Natália Városiová (VÚDPaP): Môže byť kariérová výchova a kariérové poradenstvo prípravou na život? (na vstupenky)
 7. Barbora Michnová, Ľubica Noščáková (Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie): Učenie (sa) vonku nás baví (na vstupenky)

 

Nedeľa 9:30 – 10:15

 1. Helena Weszelovszká (Komenského inštitút): Škola, ktorá rastie vďaka všetkým
 2. Gabriela Burianková (Združenie pre rozvoj rodiny): Nielen vzdelávať, ale aj budovať charakter: Personalizované vzdelávanie
 3. Martina Totkovičová (Gymnázium Jána Papánka, Bratislava): 100 spôsobov ako uvariť paradajkovú polievku - Didaktická kuchárka
 4. Dušan Meško (Jesseniova lekárska fakulty UK, Martin): Kliknúť, alebo nekliknúť
 5. Ľubica Noščáková (CZŠ Narnia): Ako štvrtáci napísali a vydali knihu a naučili sa viac, než by sa čakalo
 6. Miroslava Hapalová, Katarína Vančíková (MESA10): Vzdelanie je pre všetkých - To dá rozum
 7. Kristína Uhlíková, Terézia Tomáschová (Teach for Slovakia): Na čo je nám húževnatosť? O sile vytrvalosti a vášne (na vstupenky)
 8. Petra Krajňáková (Teach for Slovakia): Skupinová práca žiakov - zážitkový workshop (na vstupenky)

 

Nedeľa 10:30 – 11:15

 1. Juraj Kolesár (Koli s.r.o.): Ako sa deti naučili milovať vedu
 2. Mária Korenicová, Veronika Olexová, Natália Kováčová (CZŠ Narnia): Prezentácia nie je PowerPoint
 3. Ondrej Székely, Zuzana Kotvanová (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa): Od dobročinnosti k dobrovoľníctvu - od povinnosti k životnému štýlu
 4. Radoslav Plánička (Komenského inštitút): Nečakajme na reformu školstva – buďme ňou
 5. Dušan Jurčo (Kolégium Antona Neuwirtha): Neviditeľný učiteľ
 6. Peter Dráľ (MESA10): Riadenie škôl na Slovensku - zistenia a odporúčania To dá rozum
 7. Zuzana Dopirák, Sylvia Lehoczká (Spojená škola, Odborárska ul., Košice): Koučing a supervízia - inovatívne nástroje pozitívnych zmien v škole (na vstupenky)
 8. Tomáš Filip (Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice): Ako dnes učiť o holokauste (na vstupenky)

 

Nedeľa 11:30 – 12:30

 1. Daniel Bútora (Združenie škôl C.S.Lewisa): Nestačí, ak zmena príde len zvonka

 

Prejsť na (pri)hlasovanie