Program konferencie

TENTO PROGRAM BOL PLATNÝ PRE MARCOVÝ TERMÍN KONFERENCIE.


PRE NOVÝ, SEPTEMBROVÝ TERMÍN ZVEREJNÍME PROGRAM V PRIEBEHU LETA.

 

Piatok 11:00

Veľká sála

Peter Halák: Otvorenie konferencie

Jan Hábl: Lidskost není docela ztracena: výklad Komenského Porady o nápravě věcí lidských Lidství člověka je rozporuplné.

Mnoho víme, umíme, můžeme, ale právě tato naše kapacita je naší největší hrozbou. Komenský vychází z předpokladu: Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Existuje naděje. Nakolik je Komenského vize nápravy věcí lidských relevantní v 21. století?

 

Piatok 14:00

Veľká sála

Péter Urbán, Lívia Szőgyényi: Škola otvorená hrám

Hra prispieva k rozvoju mnohých schopností detí, preto by základné školy mali ponúknuť svojim žiakom dostatočný priestor a vhodné podmienky na tzv. voľnú hru. Že to nie je nemožné, dokázala ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM vo Dvoroch nad Žitavou, kde zaviedli po tretej hodine 35 minút na voľnú hru.

Malá sála

Jakub Šimek: Vzdelávanie v čase medzi svetmi

Príspevok je inšpirovaný rovnomennou knihou Zaka Steina. Tá sa zameriava sa na vzdelávanie v čase masívnych technologických, sociálnych a prírodných zmien. Stojíme pred dvoma scenármi. V jednom technológie nahrádzajú a frustrujú ľudí. V druhom symbioticky pomáhajú tvoriť „blahobyt vzdelanosti“.

Aperitív bar

Martina Chalachánová: Odhaľte skrytý potenciál animácií

Je možné spojiť výučbu s tvorbou animácie? Nie je to len zabíjanie času? Ukážeme si, ako môžu animácie podporiť vzdelávanie žiakov, ako ich učia práci na projektoch, spolupráci, aktívne zapoja žiakov so špecifickými potrebami... Poradíme tiež, ako si môžete lacno vytvoriť hodnotné animačné štúdio.

Salónik P1

Zuzana Gallayová: Viac činov, menej slov: medzinárodný program

Zelená škola Eko je dnes cool. Environmentálna výchova je súčasťou osnov. Tak prečo sa učí formálne? Ako školy s medzinárodným certifikátom Zelená škola robia, čo učia? Nerobíme aktivity, robíme zmeny. So žiakmi, rodičmi aj školníkmi a upratovačkami. Inšpirujte sa z 15 rokov fungovania programu.

Salónik P2

Paula Lauková, Mariana Molnárová: Matematika zaujímavo a netradične

Hoci na prvý pohľad matematika a boccia nemajú nič spoločné, opak je pravdou. Náš príspevok vám ukáže, čo všetko majú spoločné. V príspevku predstavíme pomôcky, metódy a formy vyučovania a tiež zaujímavé úlohy. Takáto matematika motivuje, aktivizuje a naučí všetky deti počítať (aj tie so ŠVVP).

Salónik Satel

Ľubica Noščáková: Ekohuncútstva − od starých záclon až do prezidentského paláca spolu s piatakmi

Ekohuncútstvo je drobný čin, také malé „ekologické darebáctvo“ v prospech prírody. Vyžaduje si schopnosť vnímať svet v súvislostiach,vedieť objaviť ekoproblém, identifikovať ho, vymyslieť a zrealizovať jeho riešenie. Ako vychovať zo žiakov akčných ekohuncútov?

Salónik C25

Petra Krajňáková: Skupinová práca žiakov − zážitkový workshop

Viete, ako môže vyzerať skupinová práca žiakov na hodine? Nie? Príďte si to zažiť na vlastnej koži. Za 45 minút za premeníte na žiaka a zažijete takúto hodinu na vlastnej koži. A bude to ešte aj zábava.

 

Piatok 15:00

Veľká sála

Jan Hábl: Je možné naučit (se) dobru?

Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme zlé věci? Jsme-li zlí, jak bychom (se) mohli naučit dobru? Kdo může učit dobru? Jak se učí dobro? A co na to náš učitel národů, J. A. Komenský?

Malá sála

Mária Tóthová Šimčáková: Deti na nete

Digitálne technológie používame denne. Stále častejšie sa dostávajú do rúk malým deťom, ktoré musia čeliť rôznym rizikám, nevhodnému obsahu, či závislosti. Ako to riešite v škole vy? Máte dohodnuté efektívne pravidlá? Hľadáte ich? Program Deti na nete môže byť odpoveďou.

Reštaurácia

Marek Kmeť, Petra Gubišová: Medzigeneračná komunikácia Komunikácia v zborovni, ale i v triedach prináša strety generácií.

Dôležité je rozumieť tejto komunikácii medzi kolegami, no i v interakcii učiteľ − žiak. Čo si pod spojením „vytočiť telefónne číslo“ predstavuje učiteľ pred dôchodkom? A čo žiak na prvom stupni? Téma je súčasť programu Ponorka v tíme.

Aperitív bar

Martina Totkovičová: Financie v praxi alebo ako naučiť deti rozumieť peniazom

Svoje peniaze si spočítať vieme takmer všetci; ako ich dokážeme zhodnotiť v našom každodennom živote? Finančným vzdelávaním pomáhame žiakom rozumieť financiám, učíme vyhodnotiť alternatívne finančné ponuky a prijímať správne finančné rozhodnutia v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Salónik P1

Ivan Kalaš, Andrea Hrušecká, Lucia Makasová: Robotika pre 1. stupeň ZŠ

Na workshope sa účastníci oboznámia s ďalším výsledkom spolupráce FMFI UK s Indíciou – s pracovným zošitom pre žiakov a metodickými materiálmi pre učiteľov 1. stupňa (aj bez predchádzajúcej skúsenosti s informatikou). Budeme pracovať s programovateľnými hračkami typu Blue-Bot/Bee-Bot a Lego WeDo.

Salónik P2

Katalin Kuklis, Nora Czuczor: Dielňa Vekker a divadlo vo výchove – ako zapojiť drámu do výchovy

V rámci prezentácii budú môcť účastníci zažiť ako funguje divadlo vo výchove prostredníctvom programu #cédrusok. Pomocou dramaticko-pedagogických hier a zážitkového maľovania účastníci programu hľadajú odpovede na otázky ako napr. Kto som? Ako ma vidia ostatní? Ako sa môžem vyjadriť pomocou umenia?

Salónik Satel

Veronika Klindová: Ako predať školu? (Marketingové stratégie pre školy)

Viete, že vaša škola je tá naj? Chcete, aby to vedeli aj ostatní? Poďme spolu vymyslieť, ako predať svetu váš príbeh - tak, aby ste sa zmestili do rozpočtu a nemuseli robiť po nociach.

Salónik C25

Jana Bronerská: Čo sa deje v hlavách žiakov, keď je skúmania naozaj v ich rukách...?

Zažite si ako prebieha hodina chémie, keď je objavovanie a konštruovanie poznatkov v rukách žiakov. Pozrieme sa, čo si žiaci myslia o chemickej čistote vody a rozdieloch medzi druhmi vôd a čo sa deje, keď ich zloženie skúmajú v tímovej spolupráci. Na čo im to v živote bude? A aké presahy ExpEdícia ponúka?

 

Piatok 16:15

Veľká sála

Jana Janotková: Dobrým filmom ku kritickému mysleniu

Sledovanie filmov nemusia mať žiaci len za odmenu, či na konci školského roka. Povieme si, ako sa film môže stať vašim učebným nastrojom, ako viesť diskusiu a naučiť žiakov diskutovať. Rozvíjajme kritické myslenie, tak aby to deti bavilo. Krok po kroku si ukážeme ako prekonať ťažké začiatky.

Malá sála

Ivona Smiešková, Alena Kanabová, Jakub Daubner, Ondrej Kubovič: Projekt Digital Skills − Učme informatiku inak

Program Digital Skills je určený pre učiteľov ZŠ so základnými znalosťami práce s počítačom. Aj bez predchádzajúcich skúseností vďaka nemu získajú nástroje na vyučovanie programovania s pomocou stránky Code.org a dozvedia sa o internetovej bezpečnosti a zodpovednom používaní digitálnych technológií.

Reštaurácia (do 17:00)

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková, Stanislava Opátová: Triedna knižnica − čarovná fazuľka

Triedna knižnica znamená dať deťom knihy na dosah ruky. Zároveň ich cez prestávku utíši a tiež im pomáha sústrediť sa. Čím ju však naplniť, aby naozaj zaujala? Predstavíme vám učiteľov, ktorí už triedne knižnice testujú a takisto spôsob ako si jednu zriadiť vo vlastnej triede - a takmer zdarma.

Aperitív bar

Zuzana Janeková, Pavlína Bulková, Katarína Hanusková: Prečo robíme ročníkové témy na 1. stupni?

Rozširujú obzory, vnášajú zručnosti a cnosti, spájajú predmety a nás. 1.r. Hviezda týždňa(Moja rodina), 2. r. Na potulkách mestom(Moje miesto, kde bývam), 3. r. Tajomstvo minulosti ("aj" Moja minulosť), 4. r. Kam zmizli susedia (O rozmanitosti a hľadaní, vojnách a nádeji)

Salónik P1

Janette Motlova: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka nie je všetko

Čo všetko sa skrýva za známkou? Do akej miery je hodnotenie subjektívne? Ako nám rozprávky, obrazy a príbehy pomôžu pri hodnotení? Ako urobiť z hodnotenia zaujímavú aktivitu pre žiaka aj učiteľa? Ako INAK zistiť, čo dieťa vie? Ako pomôcť rodičovi objektivizovať pohľad na schopnosti svojho dieťaťa?

Salónik P2

Michal Kuzár: Creative learning environment

Snažíme sa a hľadáme spôsoby ako učiť efektívne.Poďme sa pozrieť na prostredie,v ktorom učenie prebieha,aký vplyv má na proces učenia,aké prvky ho tvoria, prečo je užitočné rozumieť,ktoré časti vieme ovplyvniť my a aký to môže mať dopad na cieľovú skupinu?Možno začneme menej učiť a viac naučíme.

Salónik Satel

Rastislava Haláková: Zaži si Hejného metódu ako žiak, zanalyzuj ako učiteľ

Počas dielne si budete môcť na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť žiakom v škole, kde sa vyučuje Hejného metódou. Následne sa na túto vyučovaciu hodinu pozriete očami učiteľa.

Salónik C25

Erika Bošeľová: O štýloch štýlovo

Ako vyučovať základy funkčných jazykových štýlov prakticky a zrozumiteľne.

 

Piatok 19:30

Veľká sála

Kamil Sládek, Študenti EGT Tisovec, Jarmila Šmecková: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)

Prídete na výstavu o bývalej Juhoslávii. Rozmýšľate o Chorvátoch, Bosniakoch a Srboch, až vám zrazu na konci docvakne, že je to o vás. Na predchádzanie radikalizácie mladých sme išli z iného konca. Cez príbehy, stretnutia, rozhovory. Na študijnej ceste, aj na výstave. Príďte to zažiť.

 

Sobota 8:30

Veľká sála

Pavel Kraemer: Jak hodnotit žáky? O spravedlnosti, objektivitě a psychologickém dopadu hodnocení

Hodnocení v inovativních školách. Jak děti a rodiče vnímají známky? Co dětem a rodičům známkami sdělujeme, co jimi způsobujeme v dítěti a v rodině? O častých chybách. Jak a v jakém věku děti aktivně zapojit do hodnocení? O slovním hodnocení-jak na to? Jak slovním hodnocením posílit vnitřní motivaci.

Malá sála

Branislav Pupala: Dva stupne, tri cykly: kurikulárna štruktúra základnej školy

Sme zvyknutí, že štruktúra školského systému je vzorcom pre štruktúru vzdelávacích programov. Ukazuje sa, že tento vzťah už nie je jednoznačný a zmeny vo vzdelávacích programoch naznačujú prekračovanie hraníc jednotlivých stupňov škôl. Tri cykly základného vzdelávania sú príkladom tohto javu.

Aperitív bar

Pavol Hejný: Ako vytvárame elektronickú verziu učebníc Hejného metódy?

Od nápadu a dopytu učiteľov až po fungujúci produkt. Ako vyzerajú elektronické učebnice, aké sú problémy pri ich tvorbe. Aké elektronické nástroje používať a nepoužívať pri výuke? A čo sú výhody a nevýhody digitalizácie školstva?

Salónik P1

Miriama Glovňová: Mindfulness − superschopnosť pre úspešný deň v škole

Moderný Mindfulness vznikol v roku 1979 v USA. Spája tradíciu s poznatkami modernej vedy. Pomáha znižovať stres, rozvíja pozornosť, pochopenie emócií a zlepšuje zdravotný stav. Workshop je interaktívnym stretnutím s princípmi a technikami, ktoré účastníci využijú v triedach a v každodennom živote.

Salónik P2

Zuzana Janeková, Katarína Štadler: Prečítajme sa k slovenčine

Ako učiť gramatiku na pozadí literatúry a slohu. Predstavíme, ako si urobiť dobrý výber spisovateľov a textov pre deti, ako si vyrábať pracovné listy, a ako si to všetko naplánovať.

Salónik Satel

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Informatika s Emilom pre 3. ročník

V spolupráci našej fakulty s Indíciou vyvíjame inovatívnu metódu na vyučovanie informatiky pre 1. stupeň ZŠ, s dôrazom na veku primeraný konštruktivistický vstup do programovania. Naším prístupom chceme podporovať pedagógov 1. stupňa, ktorí sa programovania zatiaľ obávali... ale viac sa už nebudú!

Salónik C25

Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup

Zažite si ako piataci na BIO navrhujú vlastné výskumné postupy a koľko výskumných otázok vygeneruje napr. skúmanie machu. Na hodinách s ExpEdíciou vytvárame žiakom priestor pre hlbšie porozumenie prírodných javov cez vlastné skúmanie a rovesnícke učenie - spôsobilostí potrebné aj v bežnom živote.

 

Sobota 9:45

Veľká sála

Zuzana Burjanová: Gradované písomky − písomky, ktoré šikovnejších neunudia a slabších neodradia

Ako zostaviť písomky tak, aby boli primeranou výzvou pre každé dieťa? Odpoveďou sú zadania rôznych náročností s možnosťou výberu podľa schopností dieťaťa. Témou bude gradácia úloh, ich bodovanie, schopnosť zhodnotiť svoje možnosti, zodpovednosť za vlastnú voľbu a výhody a výzvy gradovaných písomiek.

Malá sála

Jana Kovaľová: Návrat k Aristotelovi a ku kultúre poznania.

Vládne vo vzdelávaní stredovek? Ohrozuje nás strata kapacity myslieť? Program FinQ sa pokúša o návrat kultúry poznania a sociálnej interakcie a hlása návrat k Aristotelovi! Náš unikátny model FinQ prináša inovatívny prístup k renesancii vzdelávania. Ak vás téma oslovuje, pridajte sa k nám!

Reštaurácia

Peter Pallo: Vzdelávací obsah premietnutý do reality, vnímaný cez zážitok.

"Je veľmi dôležité vytvoriť pre žiakov podnetné prostredie, poskytnúť im prirodzené zdroje informácií hravou formou. Potom už prevezmú iniciatívu vo vzdelávaní samotní žiaci. "

Aperitív bar

Katarina Ľahká: Ako (ne)uniknúť povinnému čítaniu

Vdýchnuť život akémukoľvek textu, vytvoriť scenár hry, pripraviť úlohy, indície a kľúče takým spôsobom, aby učenie žiakov bavilo, aj to je úniková hra (escape game). Ako na to? Príďte sa pozrieť.

Salónik P1

Marta Vozárová: Etické sympózium ako cesta objavovania svojich talentov

Etické sympózium je celoškolská akcia, ktorá vytvára priestor pre kreativitu študentov, ich odborný rast, vytrvalosť a budovanie tímového ducha. Spoznáte cieľ a komplexný mentoring veľkej akcie, ktorá má silný hodnotový odkaz. Témy sympózia zdanlivo nie vždy súvisia s etikou...

Salónik P2

Katarína Štukovská, Ján Kvak: Kariérová výchova a kariérové poradenstvo: strašiak alebo pomocník

Ako zefektívniť kariérovo-poradenský proces a naplno rozvíjať potenciál žiakov? Trendy sa posúvajú od expertného prístupu zameraného na diagnostiku smerom k holistickému prístupu a konštruktivizmu. Je poslaním kariérovej výchovy v meniacom sa svete podporovať rozvoj životných zručností žiakov?

Salónik Satel

Michal Bohuš: Všetko malo byť inak − Slovensko po roku 1945

Príďte sa pozrieť na hodinu dejepisu, ktorá vás nebude nudiť. Spolu sa zaujímavou a hravou formou zoznámime s dejinami Slovenska po roku 1945. Úlohy a aktivity, ktoré si vyskúšame sú súčasťou publikácie Všetko malo byť inak, ktorá vyšla vďaka spolupráci Sokratovho a Komenského inštitútu.

Salónik C25

Mária Dečová: Výzvy riaditeľského povolania

Je riaditeľ vôbec dôležitý? Vie riaditeľ prebudiť život školy, učiteľov a detí v nej? Koho a čo k tomu najviac potrebuje? Chcem sa podeliť o skúsenosť vplyvu odvahy, dôvery, spolupráce ako aj chýb a naivity.

 

Sobota 10:45

Veľká sála

Romana Culková, Zuzana Stankovianska: Učebnica slovenského jazyka 21. storočia – a predsa na papieri!

Fičíme na digitálnych pomôckach, ale ak sa máme učiť naozaj intenzívne, volíme papier. Predstavte si učebnicu, do ktorej sa píše, kreslí, lepí, lúštia sa šifry... Ani neviete ako, naučíte sa pravopis. Dozrel čas na pracovné učebnice: papierové a smart – pretože to máme dobre premyslené.

Malá sála

Michal Lenhart, Jarmila Janisková: Manažment školy 21. storočia

Riadenie školy si vyžaduje množstvo aktivít a činností, pri ktorých vám moderné technológie môžu ušetriť čas. Predstavíme vám nástroje pre plánovanie porád a stretnutí, časový manažment, komunikáciu, riadenie činností, dokumentov, ktoré sú každodennou prácou (nielen) manažéra školy.

Reštaurácia

Miroslava Duranková: Učme študentov túžiť po múdrosti a kráse

Na to, aby sa študenti menili k lepšiemu potrebujú najprv poznať možnosti kam až môžu rásť a túžiť po týchto možnostiach. Ako študentom ukázať neobmedzené horizonty múdrosti a krásy a pomôcť im po nich túžiť, a tak sa stávať lepšou verziou seba? Ako nám v tom pomáhajú príbehy a umenie?

Aperitív bar

Jozef Šujak: Budovanie učiteľskej komunity v regióne a aktivity pre učiteľov

Praktické skúsenosti a tipy ako organizovať regionálne akcie a prostredníctvom nich formovať učiteľskú komunitu v regióne, sieťovať učiteľov z rôznych škôl, komunikovať s nimi cez sociálne siete a pomáhať im v ich sebarozvoji a motivácii učiť lepšie.

Salónik P1

Jana Harušťáková: Storytelling ve výuce: Učení skrze příběhy pro výchovu žáků k vnímavosti

Během interaktivního workshopu si skrze virtuální realitu zažijete, jaké to je, být v kůži člověka s překážkami ve společnosti a jak tuto zkušenost využít ve výuce. Zároveň se seznámíte s databází příběhů Online živé knihovny a s tipy, jak s jejich pomocí vést v běžných hodinách žáky k vnímavosti.

Salónik P2

Lucia Bokesová: Ako na šťastie − osobnostný a sociálny rozvoj

Projekt Ako na šťastie vychádza z presvedčenia, že na školách by sme mali vytvárať priestor na to, ako žiakom pomôcť zlepšiť pocit šťastia a život ako taký. Súčasťou projektu je niekoľko konceptov a prístupov, ktoré podporujú sebapoznanie, osobnostný rast, psychické zdravie a dobré vzťahy.

Salónik Satel

Martin Kríž: Civilizácia − objavujeme dejiny, krajiny a ľudí s Indíciou

Dejepisári, občiankári a geografi. Máte pocit, že snaha odovzdať deťom vedomosti a kultúrny kód našej civilizácie sa míňa účinkom? Čo keby ste skúsili menej odovzdávať? Hoďte to na žiakov! Tak, ako sa to robí v Hejného metóde na matematike, na Informatike s Emilom či na ExpEdícii.

Salónik C25

Daniel Bútora, Erik Tomasch: Akadémia riaditeľov (program Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia)

V programe AKAR pomáhame vytvárať sieť vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú stať lepšími manažérmi a skutočnými lídrami zmeny vo výchove a vzdelávaní detí.

 

Sobota 11:45

Veľká sála

Martin Kuruc: Komenský − moderný motivátor

J. A. Komenský. Aj dnes sa môžeme stretnúť s jeho výrokmi vo vstupnuch halách škôl, na univerzitách, a vôbec miestach ktoré sú nejako spojené s výchovou a vzdelávaním. Vieme ale naozaj, čo si tento človek skutočne myslel o vzdelávaní? A prečo by plakal keby videl ako sa vzdelávajú deti dnes?

Malá sála

Reinhard Siebenstich: Dizajn manuál školy ako inšpirácia

Pýtate sa ako môže ovplyvniť dizajn chod školy? Aký vplyv má na atmosféru v triede alebo mimo nej? Ako viem komunikovať v škole bez použitia písma a rozprávania? Všetky tieto otázky sa budeme snažiť zodpovedať a nájsť spoločné riešenia.

Aperitív bar (do 12:30)

Marian Zelina: Multimediálna edukácia prostredníctvom najmodernejšch digitálnych technológií

Význam vizualizácií v učebnom procese. 3D Streoskopia, virtuálna a rozšírená realita, aplikácie pre mobilné zariadenia a online interaktívne systémy pre najmodernejšie možnosti edukácie na Slovensku, ich využitie pre prax v zmysle „user-friendly". Príklad gamifikácie cez VR hru o triedení odpadu.

Salónik P1

Miriama Glovňová: Mindfulness − superschopnosť pre úspešný deň v škole

Moderný Mindfulness vznikol v roku 1979 v USA. Spája tradíciu s poznatkami modernej vedy. Pomáha znižovať stres, rozvíja pozornosť, pochopenie emócií a zlepšuje zdravotný stav. Workshop je interaktívnym stretnutím s princípmi a technikami, ktoré účastníci využijú v triedach a v každodennom živote.

Salónik P2

Alžbeta Mohyláková: Ako budovať vytrvalosť a sebakontrolu na 1. stupni

Buď vytrvalý! Nevzdávaj sa! Dokážeš to! Ovládaj sa! Toto nie sú len motivačné citáty, toto je srdce celej cesty za vytrvalosťou a sebakontrolou. Ako nám pri budovaní týchto vlastností môžu pomôcť rozprávky a príbehy? Ako sa prepracovať od externej k internej motivácii? A funguje to aj na 1. stupni?

Salónik Satel

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Informatika s Emilom pre 4. ročník

V spolupráci našej fakulty s Indíciou vyvíjame inovatívnu metódu a vzdelávací obsah s názvom Informatika s Emilom pre 1. stupeň ZŠ. Po úspešnom rozbehu prvej časti teraz organizujeme vzdelávania už aj pre učiteľov 4. ročníka. Účasť na tomto workshope predpokladá znalosť Emila pre 3. ročník.

Salónik C25

Zuzana Burjanová: Učme deti pozrieť sa do zrkadla

Hodnoteniu žiakov venujeme množstvo energie. Písomky, slovné hodnotenia, známky − vždy ide o hodnotenie učiteľom. Najviac nás však motivuje vnútorná potreba niečo zlepšiť. Ako deti učiť sebahodnoteniu? Akými metódami ho robiť, čo prináša žiakom a prečo treba rozvíjať schopnosť zhodnotiť svoju prácu?

 

Sobota 14:30

Veľká sála

Vladimír Burjan: Mal Adam pupok? (Zopár tipov, ako učiť žiakov myslieť.)

Zdanlivo je situácia dobrá: hádam každý učiteľ o sebe tvrdí, že rozvíja myslenie žiakov. Moje početné skúsenosti z hospitácií žiaľ ukazujú niečo iné. Na množstve príkladov a ukážok naznačím, čo znamená „myslieť“ a ako by sme mali v škole postupovať, ak to s rozvojom myslenia žiakov myslíme vážne.

Malá sála

Dana Koníček-Žilinčíková: Školák z náhradnej rodiny alebo Dieťa s príbehom

V školách sú deti, ktoré prežili neštandardné a nevhodné situácie detstva: opustenie, zanedbávanie, týranie. Povieme si o traume, ktorá sa ich života zmocnila a diktuje im ako sa majú správať, o druhoch náhradných rodín, v ktorých deti nachádzame a o základoch psycho-sociálnej pomoci pre ne.

Aperitív bar

Tibor Hujdič: Cesty k skutočnej čitateľskej gramotnosti

Začneme nevyhnutným: odmietnutím nácviku dobrých výsledkov testov. A pokračujeme podstatným: Ako prekonať chronickú krízu nečítania učiteľského zboru. Predstavíme metódy rozvíjajúce porozumenie textu - hlasné uvažovanie učiteľa pri jeho hľadaní zmyslu čítaného textu a metóda "učíme sa navzájom ".

Salónik P1

Martina Chalachánová: Animátorom za 60 minút

Workshop v ktorom si vytvoríte svoje prvé animácie, naučíte sa zaostrovať, nastavovať automatické i jednotlivé snímanie, opravovať chyby a prenášať hotovú animáciu. Súčasťou workshopu bude aj brainstorming nápadov účastníkov workshopu na využitie animácií v rôznych vyučovacích predmetoch a témach.

Salónik P2

Dagmar Dutková: Dramatizácia a tímová práca ako prostriedky na rozvoj mat. gramotnosti podľa HM

Divadlo a matematika, či divadielko na matematike? Ide to dokopy? Strata času alebo skvelý spôsob, ako vtiahnuť do matematiky aj tých najzarytejších matematických flegmatikov ? Odpoveď nájdete, keď si na našom workshope zažijete: štrngneme si, hodíme si, ponaťahujeme gumičky, pozrieme na ciferník.

Salónik Satel

Eduard Wienk: Učiteľ ako sprostredkovateľ alebo ako si vychutnať svoju kávu.

Ako učiť menej a naučiť sa viac, rýchlejšie a ľahšie, to musí byť snom každého učiteľa. V tomto interaktívnom workshope dúfam, že vám ukážem, že sny sa môžu splniť. Stačí trochu si premyslieť, mať radosť z hrania hier, zvyk pozorovania svojich študentov ... a dobrá šálka kávy.

Salónik C25

Martina Nociarová: Ako šiestak objaví hustotu, keď je fyzikárka skúpa na definície?

Ako sa menia predstavy šiestakov o hustote látok, keď ju môžu vidieť, počuť, zahrať...? A čo si pri konštruktivisticky a výskumne ladenom vyučovaní rozvíjajú? Zažijete, aké to je, keď majú priestor diskutovať, skúmať a formulovať závery svojimi slovami – bez jednej definície od učiteľa.

 

Sobota 15:45

Reštaurácia

Tatiana Zacharová, Petra Polková: Naučme deti kriticky myslieť

Čo to znamená kriticky myslieť? Je moja skúsenosť alebo môj názor silnejší ako fakt? Kriticky myslieť nie je len sa pozerať na svet kriticky. Naučme deti, ako pracovať s dátami a ako hľadať pravdu. (Prednáška aj ako pokračovanie prednášky z minulého roka)

Aperitív bar

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková: Ako definitívne odradiť deti od čítania pre radosť

Pôžitok z čítania by mal patriť medzi hlavné piliere zdravého školstva 21. storočia. Realita - často motivovaná najlepším záujmom o žiaka - ho však často hasí už v počiatkoch. Čo presne sa deje v detskom mozgu počas toho ako číta? Existujú príliš ľahké knihy? A čo s tým má fyzikárka a nemčinár?

Salónik P1

Zuzana Révészová: Inklúzia nie je ilúzia

Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Aký prístup potrebujú žiaci, akú podporu učitelia? Aké sú benefity inkluzívneho vzdelávania pre spoločnosť? V rámci informácii o aktuálnom dianí v tejto téme predstavíme projekt Škola inkluzionistov a príklady dobrej praxe na Slovensku.

Salónik P2

Pavol Hejný, Dagmar Môťovská: Zaujímavé problémy z informatiky v matematike

Hravé analógie v matematike a informatike: Ako ukázať základy kryptografie pomocou farebných čapíc na hlave.

Salónik Satel

Ľubica Demčáková: Aktívna matematika na 1. stupni ZŠ

Prečo učiť matematiku prostredníctvom príbehov na 1. stupni? Ako učiť matematiku aktívne? Čo je to činnostné učenie? Ak máte záujem nachytať nové inšpirácie a prakticky si vyskúšať aktivity zamerané na rozvoj činnostného učenia v matematike, ste na správnom mieste :).

Salónik C2

Zuzana Burjanová: Učme deti pozrieť sa do zrkadla

Hodnoteniu žiakov venujeme množstvo energie. Písomky, slovné hodnotenia, známky - vždy ide o hodnotenie učiteľom. Najviac nás však motivuje vnútorná potreba niečo zlepšiť. Ako deti učiť sebahodnoteniu? Akými metódami ho robiť, čo prináša žiakom a prečo treba rozvíjať schopnosť zhodnotiť svoju prácu?

 

Sobota 17:00

Reštaurácia

Tím To dá rozum: Predstavenie návrhov zmien v celom systéme vzdelávania − To dá rozum

Predstavíme návrhy iniciatívy To dá rozum na zmeny od ranej starostlivosti až po vysokoškolskú prípravu učiteľov vychádzajúce z rozsiahlej analýzy školstva a z príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Hovoriť budeme nielen o tom, čo meniť, ale aj ako by mali zmeny prebiehať.

Aperitív bar

Juraj Varga, Tatiana Bírešová, Lukáš Katriňák: Učiť sa nesúhlasiť! (Learning to Disagree)

Príspevok približuje výstupy projektu „Learning to disagree“koordinovaného EUROCLIOM. Predstavením odborných príručiek demonštruje využívanie aktívnych metód, možnosti formatívneho hodnotenia žiakov a využitie konkrétnych modelových hodín na hodinách spoločenskovedných predmetov.

Salónik P1

Erik Tomásch: Learning circle − technika vzájomnej podpory pre učiteľov

Learning circle kopíruje princípy a štruktúru bálintovskej skupiny. Predstavuje skupinovú metódu riešenia problémov zameranú na proces hľadania riešenia, nie samotné vyriešenie problému. Cieľom je posilniť vzájomné vzťahy. Je to príležitosť na zážitok sebapoznávania, učenia sa i pozorovaniu druhých.

Salónik P2

Erika Krkošková: Ako znie obraz? Vyučovanie hudby môže byť zábavné, kreatívne a jednoduché.

Prepájaním zmyslov a podnetov budeme vytvárať zvukové obrazy alebo naopak, hrať podľa malieb. Stačí, ak máš oči, uši, ruky a nohy. Nepotrebuješ žiadne hudobné vzdelanie aby si si odniesol zážitok, ktorý môžeš využiť aj vo svojej triede.

Salónik Satel

Jarmila Janisková, Michal Lenhart: Trieda v cloude

Elektronizácia dokumentov, spolupráca, zdieľanie dokumentov, online zadania, písomky, ktoré sa opravia samy, umelá inteligencia v triede – nie, to nie je ďaleká budúcnosť. S nástrojmi Office 365 toto všetko prinášame priamo do vašej triedy. Ukážeme vám, ako ušetriť drahocenný čas učiteľa.

Salónik C25

Zuzana Perdíková: RELAX V ŠKOLE − s pokojom v duši sa ľahšie učí

Relaxačné techniky a metódy na uvoľnenie napätia podporujú duševné zdravie, priaznivú klímu triedy a kreativitu jednotlivcov. Na workshope sa dozviete ako podporovať duševné zdravie v škole. Vyskúšate si vybrané relaxačné techniky a metódy zamerané na uvoľnenie a verím, že si odnesiete pokoj v duši.

 

Nedeľa 8:30

Veľká sála

Petra Fridrichová, Jozef Miškolci: Učiť sa dá aj inak, To dá rozum

Počas workshopu Učiť sa dá aj inak, To dá rozum budeme diskutovať o návrhoch na zmeny a procesy zavádzania inovácií v obsahu, formách výučby aj hodnotenia vzdelávacích výsledkov. Súčasťou bude aj diskusia o návrhoch zmien v príprave a rozvoji učiteľov, ktorí by mali nový spôsob výučby realizovať.

Malá sála

Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +

Predstavíme vám niekoľko projektov v skratke, hlavne ich disemináciu a šírenie poznatkov po projekte cez Erasmus +, zameraný viac na výuku jazykov, ale aj iných predmetov v ZŠ. Ukážeme si niektoré inovatívne aktivity a možnosti využitia aj IKT, či CLIL.

Aperitív bar

Jana Kramárová: Vykúzlime partičku

Učitelia usilujúci sa o pozitívnu pedagogiku zápasia s otázkou, ako rozvinúť optimálne fungujúce spoločenstvo. Ponúkam systém zavádzania pravidiel, ktorý pomôže vytvoriť v triede dobrú partičku.

Salónik P1

Miroslava Duranková: Zamyslenie s Bibliou

Pamätaj, že máš deň sviatočný svätiť! Tak hovorí Božie prikázanie. Nádherná výzva a predsa tak málo používaná. Pozývame vás spolu zasvätiť nedeľné ráno počúvaním najlepšieho Učiteľa, Jeho slova, ktoré vedie k životu. S piesňou i modlitbou, s radosťou. Ľahšie sa nám pôjde ďalej…

Salónik P2

Michal Horváth, Natália Városiová: Môže byť kariérová výchova a kariérové poradenstvo prípravou na život?

Na workshope vám ponúkneme inšpirácie ako rozvíjať kariérovú výchovu prostredníctvom zážitkových metód. Ukážeme vám možnosti posilňovania a aktivizovania žiakov v procese sebapoznávania, čo podporuje uvedomenie silných stránok a potenciálu. Vyjdite s nami na vrchol, je odtiaľ lepší výhľad...

Salónik Satel

Dominik Jursa: Dejepisná vídanka

Dejepisná vídanka je vznikajúca video metodická pomôcka pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky základných a stredných škôl. Zameriava sa na dejiny Slovenska 20. storočia. Názov je odvodený od slova vidieť − video.

Salónik C25

Barbora Michnová, Ľubica Noščáková: Učenie (sa) vonku nás baví

Environmentálnu výchovu v Daphne smerujeme nielen k žiakom, ale aj k učiteľom. Poďte s nami objavovať, skúmať a pochopiť. Pretože ak lepšie spoznáme prostredie, kde žijeme, dokážeme sa oň starať a chrániť jeho krásy. A navyše sa pritom aj učíme.

 

Nedeľa 9:30

Veľká sála

Gabriela Burianková: Nielen vzdelávať, ale aj budovať charakter: Personalizované vzdelávanie

Cieľom personalizovaného vzdelávania je dosiahnutie celostného a harmonického rozvoja dieťaťa, získanie kvalitných vedomostí a v neposlednom rade rozvoj cností. Jeho prostredníctvom pomôžeme byť našim deťom nielen vzdelanými, ale aj charakternými ľuďmi.

Malá sála

Dušan Meško: Kliknúť, alebo nekliknúť

Predškolské dieťa sa pýta 125 zvedavých otázok denne, s obrovskou energiou skáče, spieva, tvorí, maľuje, tancuje, raduje sa, je nekonečne kreatívne, príde do školy, a kým zmaturuje, všetko sa kamsi vyparí, telo znehybníme a všetko tlačíme cez hlavu. Robíme v školách niečo zle?

Reštaurácia

Martina Totkovičová: 100 spôsobov ako uvariť paradajkovú polievku − Didaktická kuchárka

Bude to zábavné a inšpiratívne stretnutie plné praktických receptov. Popretkávané ukážkami a priebežnou debatou. Oboznámime sa s tradičnými aj trochu netradičnými aktivizujúcimi formami vyučovania, a kde a ako ich využiť. Máte svoj zaručený recept? Príďte sa oň podeliť. Nemáte? Príďte sa inšpirovať.

Aperitív bar

Helena Weszelovszká: Škola, ktorá rastie vďaka všetkým

ZŠ Rozmarínová v Komárne je vďaka inováciám v posledných rokoch vnímaná ako moderná, spoľahlivá a dynamicky sa rozvíjajúca škola. Zmysluplná škola rastie zásluhou všetkých, preto sú mnohé aktivity u nás výsledkom synergie učiteľov, žiakov, rodičov a viacerých podporujúcich vzdelávacích inštitúcií.

Salónik P1

Ľubica Noščáková: Ako štvrtáci napísali a vydali knihu a naučili sa viac, než by sa čakalo

Dokážu 9-ročné deti napísať ozajstnú knihu? A dokážu ju aj vydať? Spracovať texty, grafiku, vypočítať najlepšiu finančnú stratégiu vydania, komunikovať s odborníkmi, vytlačiť knihu, pokrstiť ju, zarobiť peniaze a naučiť sa pritom celé učivo 4 ročníka? To všetko sme dokázali! A môžete aj vy. Ako?

Salónik P2

Kristína Uhlíková, Terézia Tomáschová: Na čo je nám húževnatosť?

O sile vytrvalosti a vášne Výskumy ukázali, že húževnatosť je indikátorom budúceho úspechu, ktorý je spoľahlivejší než IQ, talent či školské výsledky. Akú rolu hrá v povolaní učiteľa? Ako si vybudovať odhodlanie, schopnosť dlhodobo pracovať pre dosiahnutie daného cieľa aj napriek prekážkam? Viac na interaktívnom workshope.

Salónik Satel

Miroslava Hapalová, Katarína Vančíková: Vzdelanie je pre všetkých - To dá rozum

Diskutovať budeme o možnostiach zlepšenia vzdelávacích príležitostí pre zraniteľné skupiny a o návrhoch na zmeny, ktoré by zabezpečili, aby školy vytvárali priestor pre naplnenie individuálneho potenciálu každého dieťaťa, žiaka či študenta a prispievali k súdržnosti spoločnosti, v ktorej žijeme.

Salónik C25

Petra Krajňáková: Skupinová práca žiakov - zážitkový workshop

Viete, ako môže vyzerať skupinová práca žiakov na hodine? Nie? Prídite si to zažiť na vlastnej koži. Za 45 minút za premeníte na žiaka a zažijete takúto hodinu na vlastnej koži. A bude to ešte aj zábava.

 

Nedeľa 10:30

Veľká sála

Dušan Jurčo: Neviditeľný učiteľ

Predstavte si, že vojdete do triedy, položíte otázku a žiaci o nej po zvyšok hodiny premýšľajú, diskutujú a prichádzajú na nové otázky. Z hodiny odchádzajú plní energie a nadšenia z nových vecí, ktoré objavili svojím vlastným premýšľaním. Škola jestvuje pre študentov − naučme sa, ako ich nezatieniť.

Malá sála

Peter Dráľ: Riadenie škôl na Slovensku − zistenia a odporúčania

To dá rozum To, aké podmienky majú žiaci na učenie sa a učitelia na svoju prácu, do veľkej miery závisí od toho, kto a ako školy riadi. Na workshope budeme diskutovať o zisteniach To dá rozum k tejto téme a načrtneme možnosti, ako možno riadenie škôl a školstva na Slovensku zlepšiť.

Reštaurácia

Mária Korenicová, Veronika Olexová, Natália Kováčová: Prezentácia nie je PowerPoint

Pozrime sa na to, ako učiť deti prezentovať svoje nápady, myšlienky, zistenia. Naučme ich, že prezentácia nie je PowerPoint. V dobrej prezentácii sa toho skrýva viac: práca s hlasom, telom, očným kontaktom, vizuálnymi pomôckami, výberom dôležitých myšlienok. Ako deti viesť a ako ich cestu hodnotiť.

Aperitív bar

Ondrej Székely, Zuzana Kotvanová: Od dobročinnosti k dobrovoľníctvu − od povinnosti k životnému štýlu

V našej škole máme v rámci programu rozvoja charakteru zavedenú pre žiakov povinnú dobročinnosť. V príspevku sa pokúsime priblížiť, prečo u nás vedieme (dokonca nútime) k dobročinnosti, ako to robíme a čo sme počas rokov praxe zistili, získali, riešili a stratili.

Salónik P1

Radoslav Plánička: Nečakajme na reformu školstva – buďme ňou.

Komenského inštitút rozvíja a prepája učiteľov, ktorí sú nositeľmi zmien vo svojich komunitách a reformujú slovenské školstvo zdola svojou každodennou prácou. Spoznáte aktivity programu, inšpiratívnych učiteľov a ich projekty zmeny. Ponúkneme vám možnosti pre vaše vzdelávanie, či aktívne zapojenie.

Salónik P2

Zuzana Dopirák, Sylvia Lehoczká: Koučing a supervízia − inovatívne nástroje pozitívnych zmien v škole

Ako sa dá využiť koučingový prístup, tímový koučing v škole? Aké potrebné sú supervízie pre psychickú a sociálnu pohodu pedagógov, ktorá pozitívne ovplyvňuje edukačný proces? Učitelia SŠ na Odborárskej ulici v Košiciach sa rozhodli vyskúšať koučingový prístup a supervízie..

Salónik Satel

Juraj Kolesár: Ako sa deti naučili milovať vedu

Ukazoval som učiteľom, ako učiť fyziku tak, aby ju deti mali rady, podobne ako Hejného matematiku. Veľa som si vypočul o tom, ako sa to nedá. Keď prišla ponuka vyskúšať si to naživo s detmi, tak som nezaváhal. Príďte sa pozrieť a vypočuť, ako sa mi to (ne)darilo a čo všetko som sa pri tom naučil.

Salónik C25

Tomáš Filip: Ako dnes učiť o holokauste

Aby študenti pochopili dôležitosť holokaustu ako historickej udalosti a ako súčasť spoločného ľudského príbehu v komplexnejších súvislostiach, je dôležité, aby učitelia poznali overené princípy výučby tejto témy. Workshop ich predstaví a ponúkne typy, ako túto tému zmysluplne priniesť študentom.

 

Nedeľa 11:30

Veľká sála

Daniel Butora: Nestačí, ak zmena príde len zvonka

Všetko okolo nás volá po zmene, a zmenu mnohí aj sľubujú. Aj keby sa jej bránili, pretlačí ju sám život. Po rokoch zmien v iných sférach prichádza na rad aj vzdelávací systém, a azda aj ocenenie učiteľov. Aj keby sa naplnili všetky naše predstavy, nebude to stačiť. Skutočná zmena musí prísť zvnútra.

Peter Halák: Ukončenie konferencie