Prihlasovanie príspevkov

Prihlasovanie príspevkov

Program tvoríme spolu

Počas konferencie Učíme pre život 2022 zaznie viac ako 50 rôznych príspevkov. Toto množstvo by sme ako organizátori neboli schopní naplniť kvalitným obsahom bez spolupráce s vami - účastníkmi, hosťami, partnermi konferencie. Obraciame sa na vás i tentokrát s prosbou: prihláste svoj príspevok. 

 

Registrujte sa NAJPRV ako užívateľ nášho webu

Skôr než vyplníte formulár na prihlásenie príspevku, zaregistrujte sa ako užívateľ nášho webu, prihláste sa do svojho konta a vyplňte prihlášku ako prihlásený používateľ. Získate tak možnosť dodatočne (do určitého dátumu) meniť zadané údaje v prihlasovacom formulári.

Registráciu musíte vykonať PRED vyplnením formulára na prihlásenie príspevku. 

 

S prihlasovaním neváhajte

Čas letí a čas na zostavenie programu uplynie skôr, ako by sme sa nazdali. Preto prihláste, prosím, svoj príspevok čo najskôr. Možnosť prihlasovania príspevkov uzavrieme 20.07.2022. 

 

Skôr než vyplníte formulár, prečítajte si všeobecné informácie

A. Zľavy a poplatky súvisiace so zaradením príspevku do programu konferencie

1. Učitelia a riaditelia materských, základných a stredných škôl, ako aj jazykových, umeleckých a špeciálnych škôl - za každý prijatý príspevok zľava z účastníckeho poplatku 20 €. Očakávame príspevky:

  • príklady dobrej praxe,
  • príspevky reprodukujúce výsledky výskumov alebo odbornú literatúru.

Zľava sa nevzťahuje na príspevky podľa bodu 3. a 4. Zľava bude realizovaná formou dobropisu po skončení konferencie.

2. Učitelia vysokých škôl, zamestnanci verejnej správy, výskumníci, nezávislí experti, ak neprezentujú produkty podľa bodu 3. a 4. - bez zľavy na účastníckom poplatku a bez poplatku za zaradenie príspevku do programu.

3. Prezentácia nekomerčných produktov pre školy (najmä mimovládne a neziskové organizácie) - poplatok 100 € za príspevok + poplatky za umiestnenie roll-up, za distribúciu reklamných materiálov podľa dohody. Poplatok za príspevok môže byť znížený alebo odpustený, ak plnohodnotným spoluprezentujúcim bude učiteľ alebo riaditeľ školy.

4. Prezentácia komerčných produktov je spoplatnená. Výška poplatku bude dohodnutá individuálne v závislosti od rozsahu a formy ďalších marketingových služieb poskytnutých počas konferencie. 

 

B. Honoráre a účastnícke poplatky

Príspevky nie sú honorované, nepreplácame ani náklady spojené s účasťou na podujatí, ak sa nedohodneme inak. Očakávame, že väčšinu príspevkov prednesú účastníci konferencie ako svoj príspevok k spoločnému dobru. Ostatní prispievatelia by mali mať dostatočnú motiváciu osloviť svoju cieľovú skupinu, čo zahŕňa aj ochotu zaplatiť svoje náklady s účasťou.

 

C. Prijatie príspevku a jeho zaradenie do programu

O prijatí príspevku rozhoduje organizátor podľa svojho uváženia a kapacity konferencie. V prípade, že nás váš príspevok zaujme, budeme vás kontaktovať ohľadom ďalších detailov. 

O tom, ako bude príspevok do programu zaradený z hľadiska času (deň a čas), priestoru (miestnosť) a dĺžky (koľko minút môže príspevok trvať), rozhoduje organizátor. Vaše preferencie nás zaujímajú a budeme sa usilovať im vyhovieť, musíme však rešpektovať rôzne priestorové a organizačné limity. 

 

Dajte nám tipy na kvalitné príspevky

Ak poznáte zaujímavých rečníkov, alebo ste o nejakých počuli, dajte nám tip. Zvážime, prípadne sa pokúsime ich pozvať. Urobiť tak môžete na konferencia@indicia.skĎakujeme, že tvoríte konferenciu spolu s nami.