Téma s programom

V dňoch 4. - 6. novembra 2022 sa koná 13. ročník konferencie Učíme pre život, ktorá je určená predovšetkým učiteľom a riaditeľom škôl. Je však otvorená aj pre zástupcov odbornej verejnosti či študentov pedagogických smerov.

Ako tému ročníka 2022 sme si zvolili: PROBLÉM AKO PRÍLEŽITOSŤ.

Winston Churchill povedal: “Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme."

Hoci vo vzduchu visia neustále zmeny, nevnímajme ich ako ničivé tornádo, z ktorého sa nám zatočí hlava. Poďme radšej do života privítať čerstvý vánok, ktorý nám dá príležitosť opustiť zažité správanie a stereotypy, ktoré nám už nič nadávajú, znovu si nastaviť pravidlá, znovu objaviť radosť z vlastných riešení. Poďme si spraviť veci po svojom, nanovo. Mať príležitosť skúšať a pomýliť sa. 

Do takéhoto turbulentného sveta pripravujeme aj naše deti. Na konferencii sa spolu pozrieme na to, ako im pomôcť kriticky myslieť, orientovať sa v zložitej informačnej spleti a bojovať proti hoaxom a dezinformáciám. Budeme diskutovať o tom, ako sa čo najlepšie pripraviť na zmenu kurikula a aké inovácie hýbu svetom vzdelávania. Predstavíme si príklady dobrej praxe a pripomenieme si, že škola nie je len o vedomostiach ale aj o hodnotách, spolupráci, komunikácii a mäkkých zručnostiach, ktoré v žiakoch budujú odolnosť tak potrebnú v živote.

Tento ročník sa bude niesť v duchu troch programových línií:

  • Príležitosť k zmene kurikula
  • Príležitosť zvíťaziť nad hoaxami a dezinformáciami
  • Príležitosť rozvíjať v škole mäkké zručnosti a hodnoty
 
Žiadne