Program konferencie Učíme pre život 2022

Piatok 11:00 – 12:15

Zasadačka MsÚ

Otvorenie konferencie

Hlavnú tému konferencie PROBLÉM AKO PRÍLEŽITOSŤ uvedie Bob Kartous s prednáškou 

No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

12:30 – 14:00 Prestávka na obed

 

Piatok 14:00 – 14:45

Veľká sála

Nika Kvaššayová: BBC micro:bit NEpatrí len na informatiku (prednáška)

Iste ste počuli, že žiaci môžu programovať micro:bit na informatike. Lenže s micro:bitom môžete pracovať nielen na informatike, ale aj na iných predmetoch. Napríklad si zostrojiť kalkulačku na matematike, merač alkoholu na chémii, vodnú raketu v rámci techniky... Príďte a načerpajte inšpiráciu!

 Malá sála

Martina Grošková: Čitáreň DVOJBODKA – miesto, ktoré deti milujú (prednáška)

Vytvorte si v škole inšpiratívne a zaujímavé miesto, ktoré svojim konceptom motivuje deti čítať. Prezradíme vám ako vznikla jedinečná samoobslužná knižnica, ako sa zvýšil záujem detí čítať, aké typy kníh sú pre žiakov zaujímavé a prečo nájdete na každej knihe dve bodky.

Salónik P1

Katarína Teplanová: Základy fyziky hrou k rozvoju tvorivého a kritického myslenia a učeniu sa nielen fyziky (workshop)

Tvorivo-objavná dielnička zo série Malí vedci objavujú dynamické vlastnosti papiera a vzduchu. Hraním sa s kúskami papiera chceme u detí vyvolať silný pocit, že pohyb je spojený s tvarom a v prírode platia isté pravidlá…

Salónik P2

Zuzana Uhalová: Kreatívne čítanie (workshop)

Čo bráni deťom v rozvoji čitateľskej gramotnosti? Ako funguje mozog čitateľa? Kam sa podela schopnosť hlbokého čítania a ako ju podporiť? V rámci workshopu budeme hľadať odpovede na tieto otázky pomocou aktivít na rozvoj kreativity a čitateľskej gramotnosti.

Salónik C2

Michal Lenhart: Cloudové USB - prečo zabudnúť na USB kľúče a pracovať so súbormi moderne (workshop)

Práca so súbormi je v bežnou súčasťou práce v škole. Máme rôzne druhy súborov, ktoré je potrebné nie len archivovať ale aj na nich spolupracovať, zdieľať ich a zabezpečiť. Na workshope si ukážeme ako efektívne pracovať so súbormi v prostredí Microsoft.

14:45 – 15:00 Prestávka

 

Piatok 15:00 – 15:45

Veľká sála

Zdeněk Slejška: Eduzměna - model regionální podpory škol (prednáška)

Představíme vám pozadí a zkušenosti pilotního projektu, kterého ambicí je vytvořit komplexní systém podpory, který umožní rozvoj všech škol v regionu, tak aby se všechny děti učily s radostí, naplno, s rovnými šancemi a byly připravené na výzvy 21. století.

Arnold Kiss: Životné zručnosti vo vzdelávaní

Malá sála

Zuzana Molčanová: Microsoft vo vzdelávaní - Vzdelávame pre budúcnosť (prednáška)

Na prednáške ukážeme, aké sú možnosti profesijného rozvoja pedagógov so spoločnosťou Microsoft, taktiež predstavíme revolučnú novinku na sledovanie pokroku v čítaní u žiakov – aj v slovenčine. Uvidíte aj nástroje a návody, ako efektívne spracovávať, hodnotiť práce žiakov a vytvárať im portfólio prác.

Salónik P1

Radka Haláková: Ako komunikovať s rodičmi o inováciách v škole (workshop)

Nápady, rady a diskusia o tom, ako komunikovať s rodičmi, ak ste zaviedli alebo plánujete zaviesť inovatívne metódy v škole. Ak sú rodičia neinformovaní, často sa stáva, že sú voči inováciám nedôverčiví a majú prirodzenú obavu z neznámeho. Vymeníme si skúsenosti a porozprávame sa o tom, čo môžeme urobiť pre to, aby sme týmto obavám predišli, resp. ako rozptýliť nedôveru rodičov.

Salónik P2

Janka Šišková: Ako učiť vedu na 1. stupni ZŠ (prednáška) 

To, že štúdium prírodovedných predmetov je u nás dosť nepopulárne, je známe. Kedy je teda najvhodnejší čas na prvý kontakt s vedou? Čím skôr sa dieťa stretne s vedou, tým lepšie. Ukážem vám, ako vieme zakomponovať vyučovanie vedy naprieč celým prvým stupňom ZŠ u nás.

Salónik C1

Pavel Petrovič: LEGO Education Spike Prime (workshop)

Na praktickom workshope si účastníci vlastnými rukami vyskúšajú prácu s robotickými stavebnicami, ktoré sú určené pre druhý stupeň ZŠ. Zostroja, naprogramujú a vyskúšajú roboty a na vlastnej skúsenosti si vyskúšajú praktickú hodinu pre žiakov. Okrem toho získajú doplňujúce informácie o využívaní stavebníc.

Salónik C2

Diana Jakubíková: Práca s identitou a mäkkými zručnosťami cez krúžok varenia (prednáška)

Aké je to, keď sa role žiaka & učiteľa na chvíľu vymenia? Diana plánovala svojich žiakov na krúžku učiť variť. Väčšinou však učili žiaci ju a ona im rada dala priestor na to, aby boli sebavedomými učiteľmi raz za čas aj ony, aby zažili pocit úspešnej práce.

15:45 – 16:15 Prestávka

 

Piatok 16:15 – 17:00

Veľká sála

Kateřina Lichtenberková, Karel Šuranský, Zuzana Mikušová: Rozvoj a meranie zručností pre 21. storočie pomocou hier (prednáška)

Ako lepšie porozumieť žiakom? Vzdelávací koncept Accelium prináša rozvoj a meranie zručností pre 21. storočie. Metodika založená na hre rozvíja u žiakov schopnosť riešiť problémy, rozhodovať, analyzovať alebo sa prispôsobovať zmenám. Hrajte sa a učte sa! A pridajte sa ku celosvetovej komunite v 40tich krajinách sveta!

Reštaurácia

Arnold Kiss: Cesty k učiacim sa organizáciám (prednáška)

Krátka prednáška o nenápadnom pláne šíriť vírus učiacich sa organizácií slovenským školstvom a o pilotnej infekcii na Pedagogickej fakulte UK a v projekte na 15 školách. Vedľajšie príznaky: rozvoj zručností pre 21. storočie, zvýšená angažovanosť a evidovaný rozvoj v kartotéke (portfóliu).

Aperitív bar

Michal Keim: Stories that Move - Spoločne proti diskriminácii (workshop) 

Stories that Move je nástroj pre učiteľov/ky občianskej náuky, etiky, dejepisu, jazykov alebo pre triednych/e. Umožní vám pracovať v triede s témami diskriminácie, rozmanitosti, predsudkov, vlastnej identity a osobných hodnôt. Tento nástroj je postavený na autentických príbehoch rovesníkov študentov.

Salónik P1

Jarmila Janisková: Vstupná previerka nielen v matematike (workshop)

Prečo robiť vstupné previerky a kedy ich robiť? Hodnotiť vstupné previerky? Ako vnímajú vstupné previerky žiaci? Na tieto, ale aj na iné otázky budeme spolu hľadať odpovede. 

Salónik P2

Vladimír Burjan: Ako u žiakov zisťovať kvalitu vedomostí a hĺbku porozumenia učivu (workshop) 

Žiačka uviedla, že v Nórsku sa ťaží rašelina, ale na otázku, čo je to rašelina, odpovedala „neviem“. S „vedomosťami“ mnohých žiakov je to podobne. Istú vinu na tom nesú aj učitelia, ktorí sa pri hodnotení uspokoja s pamäťovou reprodukciou faktov a nezisťujú hĺbku porozumenia. Ukážeme si, ako na to.

Salónik C1

Pavel Petrovič: LEGO Education Spike Essentials (workshop) 

Na praktickom workshope si účastníci vlastnými rukami vyskúšajú prácu s robotickými stavebnicami, ktoré sú určené pre prvý stupeň ZŠ. Zostroja, naprogramujú a vyskúšajú roboty a na vlastnej skúsenosti si vyskúšajú praktickú hodinu pre žiakov. Okrem toho získajú doplňujúce informácie o využívaní stavebníc. 

Salónik C2

Peter Halák: Investland 2.0 – finančná gramotnosť na vlastnej koži (workshop)

Praktický workshop predstaví novú webovú aplikáciu, ktorá umožňuje žiakom zážitkovou formou uchopiť pojmy finančnej gramotnosti. Na workshope si vyskúšate jeden z pripravených scenárov v roli žiaka a ukážeme vám, aké možnosti Investland bude ponúkať.

 17:00 – 17:15 Prestávka

 

Piatok 17:15 – 18:30

Veľká sála

Michal Božík: Digitálne technológie - ako predchádzať rizikám, o ktorých možno ani neviete (prednáška)

Príspevok má za cieľ zamerať pozornosť učiteľov na témy, ktoré sú pre žiakov rizikové, ale my sa im z rôznych dôvodov vyhýbame, alebo si nie sme istí, ako ich správne so žiakmi otvoriť. Rozprávať sa budeme o videohrách, sociálnych sieťach, pornografii a tom, ako dospieť s deťmi k digitálnej dohode.

Salónik P1

Zuzana Burjanová: Ako na skupinovú prácu (workshop) 

O prínosoch skupinovej práce na vyučovaní sa veľa hovorí. Pozrieme sa na rôzne spôsoby, ako žiakov do skupín rozdeliť a na výhody jednotlivých spôsobov delenia. Vyskúšame si rôzne formy skupinovej práce - deľbu práce, skupinové role a pod. Zameriame sa aj na reflexiu a zhodnotenie práce v skupinách, ktoré je vhodné zaradiť po skončení aktivity.

Salónik P2

Zuzana Brišáková, Michal Keim: Interkultúrne vzdelávanie s dôrazom na rozmanitosť (workshop)

Náš workshop vás prevedie metódami, nástrojmi a našimi skúsenosťami s tréningom pre učiteľov/ky na tému interkultúrneho vzdelávania študentov.

Salónik C1

Kristína Žoldošová: Tvorenie predpokladov ako súčasť rozvoja prírodovednej gramotnosti (workshop)

Workshop je zameraný na objasnenie didaktických princípov rozvoja spôsobilosti tvoriť predpoklady u žiakov prvého stupňa ZŠ prostredníctvom praktických aktivít. Ukážeme si ako postupovať, aby sa skutočne rozvíjala relevantná spôsobilosť.

Salónik C2

Anna Viľchová, Helena Klepáčová - Emocionálna gramotnosť - od nás k deťom (workshop)

Na workshope sa naučíme, ako v triede podporiť prácu s emóciami u seba, ale aj u detí. Predstavíme si, ako emócie vznikajú a ako ich bezpečne zvládnuť. Ukážeme a vyskúšame si praktický nástroj na zvládanie emócií pre podporu pozitívnej klímy, vzťahov medzi deťmi a zlepšenie správania v triede.

18:30 – 20:00 Večera

 

Piatok 20:00 – 21:30

Veľká sála

Kino + Diskusia 

Aperitív bar

Burza nápadov

Krátke 10-15 minútové inšpiratívne príspevky účastníkov na rôzne témy.

  

Sobota 8:30 – 9:45

Veľká sála

Vladimír Burjan: Ako učiť žiakov myslieť na každej jednej hodine (prednáška) 

Moje skúsenosti z množstva pozorovaných vyučovacích hodín naznačujú, že učitelia nedostatočne rozvíjajú myslenie žiakov. Prednáška bude pozostávať zo série autentických ukážok z rôznych vyučovacích hodín, na ktorých budem ilustrovať nesprávne reakcie učiteľov a zároveň ukazovať, akým správnym postupom mohol učiteľ v danej situácii rozvíjať myslenie žiakov.

Aperitív bar

Diskusia: Regionálne centrá podpory učiteľov

Regionálne centrá podpory učiteľov sa stali súčasťou systému podpory a rozvoja v našom školstve. Pohľad na fungovanie a každodenný život v RCPU z rôznych perspektív. Napríklad z pozície mentora v regióne, alebo riaditeľa odboru inová- cii rezortu školstva.

Vystúpia: Jana Chomistová, Zuzana Herbrychová, Michal Pajdič

Moderátor: Marek Kmeť

 

Salónik P1

Lenka Putalová: Hodnotové vzdelávanie v predmetoch aj mimo nich (workshop)

Na workshope spoločne preskúmame, ako vo výučbe rozvíjať nielen kritické myslenie, ale aj hodnoty ako rešpekt, solidarita či zodpovednosť. Predstavíme si príručky z dielne Človeka v ohrození a prakticky si vyskúšame, ako u žiakov a žiačok rozvíjať empatiu ku ľuďom na úteku či iným ohrozeným skupinám.

Salónik P2

Dominika Šedivá, Petra Gubišová: Metóda Concept Cartoons (workshop) 

Ako didakticky tvoriť komiksy so zameraním na vybrané učivo? Ako urobiť vyučovací proces pre žiakov zaujímavejším a tvorivejším? Ako vekovo primeranou formou rozvíjať u žiakov kritické myslenie? Jednou z odpovedí je metóda Concept Cartoons (víťazný projekt grantovej výzvy TDPS).

Salónik C1

Nadežda Makarová: Skús, skúmaj, spoznaj biológiu inak (workshop) 

Čo sa naučia siedmaci pri riešení otázky zdanlivo nesúvisiacej s biológiou? Ako môžeme a prečo by sme mali zotierať hranice predmetov na biológii? A ako to vyzerá, keď deti pracujú s rôznymi zdrojmi informácií a sami si formulujú svoje zistenia? Môžu sa na takejto hodine zapojiť všetci žiaci?

Salónik C2

 

Ľubomíra Valovičová: Učíme sa s vodou (workshop)

Cieľom workshopu je vyskúšať si niekoľko fyzikálnych pokusov, ktoré by mohli byť využiteľné na hodinách prírodovedy alebo v materských školách v rámci podoblasti Prírodné javy. Účastníci workshopu sa stanú na chvíľu žiakmi a proces objavovania si zažijú na vlastnej koži.

9:45 – 10:15 Prestávka

 

Sobota 10:15 – 11:00

Veľká sála

Daniel Bútora: Stáť nohami na zemi, ale hlavu mať vo hviezdach (prednáška) 

Potrebujeme naše školy zlepšovať, ale musíme zostať realisti: dokonalé sa nemá stať prekážkou na ceste k dobrému. Ako ale potom prinášať nádej a povzbudzovať srdcia, keď sami nevieme, kde nám hlava stojí, a večer sa sami seba pýtame, ako ráno ešte dokážeme vykresať iskru? Tri metafory, tri varovania a tri tipy, ako byť lepšími manažérmi a skutočnými lídrami zmeny.

Malá sála

Anton Potaš – Ako preniesť hodiny prírodovedy z tried do prírody (prednáška)

Koľkokrát vybehnete so žiakmi do prírody, ak o nej učíte? Aký to ma efekt? Ako to rýchlo zorganizovať? Ako sa pripraviť a čo od toho čakať? Ako to môže vyzerať, ak si na pomoc vezmete ľudí z národného parku Vám predstavíme na tejto prednáške.

Salónik Satel

Ľubica Račeková – Prečo migračná vlna na Slovensku nikoho nepotopila? …alebo ako sa nebáť cudzieho (prednáška)

Strach je naším prirodzeným inštinktom, pomáha nám prežiť. Problémom je, keď sa stáva niečím, čo nás živí. Aké sú hlavné chyby pri prezentácii tematiky migrácie a ktoré sú najčastejšie stereotypy a hoaxy o tejto téme? Ak chcete namiesto strachu a neistoty cítiť skôr porozumenie a pochopenie, zastavte sa na prednáške.

Salónik P1

Vladimír Burjan: Dobrí učitelia dávajú žiakom inštruktívnu spätnú väzbu. Viete, ako sa to robí? (workshop) 

Známky sú málo užitočnou formou hodnotenia. To, čo žiaci potrebujú, je inštruktívna spätná väzba. Taká, ktorá im pomôže zvládnuť učivo rýchlejšie a kvalitnejšie. Aby im ju učiteľ vedel poskytovať, musí byť tak trochu detektívom a tak trochu trénerom. Na rôznych príkladoch si ukážeme, ako na to.

Salónik P2

Agáta Lešková, Denisa Francanová: 5 peňazí - ukážka neformálneho vzdelávania (workshop) 

Workshop ponúkne prístup lektorov počas vzdelávacích stretnutí, predstaví ho ako holistický, interaktívny a zážitkový. Účastníci sa dozvedia komu je vzdelávanie na témy finančnej gramotnosti realizované v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Kremnici určené a akým témam sa moduly venujú.

Salónik C1

Miroslav Kocúr: Bilingválne a svetovo kdekoľvek (workshop) 

Ako môže kvalitné online vzdelávanie pomôcť v individuálnom prístupe k vzdelávaniu aj tam, kde by ste to nečakali? Predstavíme účastníkom programy Centra pre talentovanú mládež (CTM), ktoré pripravuje svoje vzdelávacie aktivity a medzinárodne akreditované AP programy v spolupráci s Florida Virtual Schools.

Salónik C2

Martin Cápay, Magdaléna Bellayová: Informatický kvíz (workshop)

Účastníci sa dozvedia o míľnikoch v dejinách informatiky ale formou, ktorá ich prinúti zamyslieť sa o časovej línii, kedy sa jednotlivé udalosti v dejinách vyskytli. Na objavenie správnej odpovede nie je potrebné históriu informatiky poznať.

11:00 – 11:15 Prestávka

 

Sobota 11:15 – 12:00

Veľká sála

Roman Fusek, Agáta Lešková: 5peňazí – finančná gramotnosť trochu inak (prednáška)

Vyznať sa vo svete financií je celá veda. No ich princípy sa dajú vysvetliť aj jednoduchou a hravou formou. Projekt 5peňazí Národnej banky Slovenska ponúka oveľa viac. Vzdelávanie, kampane, spolupráce, partnerstvá...stačí si vybrať vhodnú formu pre Vás.

Malá sála

Marek Kmeť, Petra Gubišová: Prečo je dobré hodnotenie riaditeľa? (prednáška)

Krátky príbeh o jednej spätnej väzbe, riaditeľovi a anonymných dotazníkoch. 

Salónik P1

Tibor Hujdič: Ako na kvalitnú školskú knižnicu (workshop)

Ako vyzerá naozaj dobrá školské knižnica? V čom sa líši od mestskej knižnice? Kde začať ak tú našu chceme mať lepšiu ako je?

Salónik P2

Ondrej SchützAko na kritické myslenie (workshop)

Kritické myslenie sa v posledných rokoch stalo populárnym pojmom. Čo to však reálne znamená myslieť kriticky a ako to učiť žiakov a žiačky? Workshop predstaví účastníkom základné princípy vedenia ku kritickému mysleniu a jednoduché nástroje, ktoré sa dajú použiť na každej vyučovacej hodine.

Salónik C1

Dagmar Dutková: Matematické príbehy (workshop)

Nápadov ako zaujať žiakov na matematike nikdy nie je dosť. Tvorba matematického príbehu môže byť ďalšou možnosťou. Ste zvedaví ako na to? Potom ste vítaní. Matematický príbeh možno využiť v každej fáze vyučovacieho procesu. Neveríte? Potom ste vítaní.

Salónik C2

Martin Cápay, Ľubomíra Valovičová, Magdaléna Bellayová: Keď informatika pomáha fyzike (prednáška)

Cieľom prednášky je prezentovať zaujímavosti z IT táborov, ktoré boli zamerané na informatiku a fyziku. Budeme prezentovať samostatne aktivity ako aj prepojene aktivity.

12:00 – 14:15 Prestávka

 

Sobota 14:15 – 15:00

Veľká sála

Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach: riešenia pre učiteľov v Európe (prednáška)

V čase, keď deti spoznávajú svet cez Instagram, YouTube a Twitch, sa digitálna gramotnosť stala kritickou zručnosťou. Akú úlohu môžu zohrávať učitelia a čo musí urobiť Európa? Predstavíme riešenia z oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré fungujú v tisíckach tried po celej Európe.

Prednáška bude tlmočená z angličtiny.

Malá sála

Katarína Teplanová: Učiť s inštrukciami, bez inštrukcií, s dizajnom a/alebo objavovaním? (prednáška)

Autentické učenie (sa) robením, k rozvoju všestranných zručností a tvorivého a kritického myslenia. Uvedomelá radosť z učenia a nezastupiteľná úloha učiteľa.

Salónik P1

Patrik Hudec, Zuzana Molčanová: Tvorba digitálneho vzdelávacieho obsahu (workshop)

Ako vytvoriť atraktívny a interaktívny vzdelávací obsah z pohodlia domova? Ukážeme vám, ako môžete oživiť svoje prezentácie, vytvoriť elektronické pracovné listy obohatené o vaše inštrukcie a ukážeme si ako jednoducho zdigitalizovať papierové materiály, ktoré máte doma.

Salónik P2

Tünde Halajová, Lucia Pudišová: Od kociek k únikovke (workshop)

Ako vyhnať nudu a rutinu z vyučovania slovenčiny? Zahrajme sa v triede, na chodbe, vonku. Pozrime sa na zvukové vlastnosti s kockami, uvarme si vajíčka namäkko či natvrdo, dobyme mesto podstatnými menami, vyvesme prídavné mená ako bielizeň, zopakujme si tematický celok v únikovej hre.

Salónik C1

Ivana Hergel Vaňová, Barbara Vašková: Stret kultúr a jazykov v kontexte našej školy (prednáška)

Do komplikovanej reality na našej škole, ktorá zahŕňa problémy doma, finančné problémy, či iné náročné životné situácie žiakov pribudla aj otázka medzikultúrneho pochopenia nielen medzi Slovákmi a Ukrajincami. Budeme sa snažiť priblížiť ako budujeme vzájomné pochopenie a vytvárame fungujúce skupiny.

15:00 – 15:30 Prestávka

 

Sobota 15:30 – 17:00

Veľká sála

Juliane von Reppert-Bismarck: Ako na mediálnu gramotnosť? (workshop)

Juliane von Reppert-Bismarck je členka pracovnej skupiny Európskej komisie na boj proti dezinformáciám. V spolupráci s ňou sme pripravili jedinečný workshop o usmerneniach EÚ pre učiteľov v oblasti digitálnej gramotnosti a ako ich viete využiť vo svojej triede. Využite možnosť preniesť príklady najlepšej praxe z celej Európskej únie do vášho vyučovania.

Workshop bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Malá sála 

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Nebojme sa informatiky na 1. stupni (prednáška) 

V našej prezentácii oslovíme pedagógov primárneho vzdelávania a pokúsime sa ich získať pre
používanie novej metódy a obsahu vzdelávania na 1. stupni ZŠ. Prinesieme tablety a roboty, aby
sa účastníci mohli vlastnými rukami zoznámiť s Emilom, robotom Emou, aj Živým zošitom.

Salónik P1

Ivana Vlachová: Zmena vo vašej škole: Ako pracovať s učiteľským tímom, aby sa naozaj podarila? (workshop)

Predstavíme vám hlavné princípy a nástroje manažmentu zmien. Vyskúšate si niekoľko techník, ktoré vám v budúcnosti pomôžu lepšie zvládnuť ľudsky náročné zmeny v škole. Dozviete sa, ako možno úspešnosť zmien podporiť dôslednou prípravou, kvalitnou komunikáciou a aktívnou (spolu)prácou s ľuďmi.

Salónik P2

Katarína Ružičková, Kristína Uhlíková: Techniky na overovanie porozumenia učiva (workshop)

Praktický workshop zameraný na techniky z knihy Ako sa stať skvelým učiteľom, ktorými učiteľky a učitelia môžu počas hodiny overovať, do akej miery žiactvo porozumelo preberanému učivu.

Salónik C1

Andrea Cinegová: Comenia Script – doma i v škole (workshop)

Na workshope sa zameriame na charakteristiku písma a predstavíme si didaktický material, ukážky písma detí a názory rodičov a učiteľov. A novinka! Predstavíme aj pripravovaný šlabikár Comenia Script, ktorý tento školský rok prechádza pilotným overovaním.

17:00 – 17:15 Prestávka

 

Sobota 17:15 – 18:30

 Veľká sála

Rozvoj kritického myslenia v každodennej praxi (workshop)

Často počúvame vety typu "mojou úlohou nie je rozvíjať kritické myslenie, ja musím prebrať učivo z môjho predmetu". Príďte na tento workshop a zistíte, že kritické myslenie sa nielenže dá rozvíjať na úplne každom predmete, ale že je to aj jeho úlohou. Účastníci si najprv zmapujú, aké aktivity na podporu kritického myslenia už poznajú resp. vykonávajú so svojimi žiakmi a následne pod vedením facilitátorov dospejú k vlastným návrhom zaujímavých aktivít pre svoju oblasť pôsobenia. Cieľom je, aby každý účastník odišiel so sadou nástrojov, ktoré vie okamžite aplikovať v praxi.

Malá sála

Pavel Petrovič: Možnosti a využitie robotických stavebníc LEGO Education vo vyučovaní (prednáška)

Prednáška predstaví možnosti a využitie robotických stavebníc LEGO Education vo vyučovaní.

Salónik P2

Tibor Hujdič: Čítanie bez porozumenia je...nečítanie (workshop)

Väčšina úloh v učebniciach po prečítaní textu je zameraná na otestovanie či žiak rozumel. Lenže čo keď zistíme, že nerozumie? Predstavím aktivity, ktoré cielene podporujú zvyšovanie schopnosti rozumieť čítanému.

18:30 – 20:00 Prestávka na večeru

 

Sobota 20:00 – 21:30

Veľká sála

Peter Konečný: Reklamy a filmy - moderný spôsob vzdelávania kritického myslenia (prednáška)

Som veľmi rád, že vám môžem predstaviť krátky audiovizuálny žáner – kino a televíznu reklamu. Pripravil som si pre vás desiatky reklám, ktoré považujem za výnimočné v symbióze kreatívy, prevedenia, ale aj kritického myslenia.

Aperitív bar

 Večer so spoločenskými hrami 

 

Nedeľa 09:00 – 10:30

Veľká sála

Martin Kuruc: Keď najväčšou istotou je neustála zmena (prednáška)

Ako môžeme veriť tomu, že odovzdávanie informácií pripravuje žiakov na neustále meniaci sa svet? A čo môžeme zmeniť hneď zajtra?

Aperitív bar

Viktória Marcinová, Daniela Sochorová: Toto je pre mňa priťažké alebo Prečo potrebujeme deti nechať čítať pre radosť (workshop)

Túžime po méte menom čítanie s porozumením, no naše deti nepoznajú čítanie pre potešenie. Chceme podporiť čitateľskú gramotnosť, no 40 percent slovenských detí má doma najviac 25 kníh. Čo môžeme urobiť v našich školách a triedach, aby čítanie ostávalo relevantné aj zoči-voči 21.storočiu?

Malá sála

Zuzana Sojková, Andrea Novotná: Kurikulárna reforma v praxi (prednáška)

Po zverejnení reformy ju bude nutné uviesť reálne do praxe: Prinášame úplne otvorené kazuistiky zavádzania zmien (bloková výučba, projektové vyučovanie, diferenciácia - fokus na ŠVVP, Hejného matematika) na našej škole. Odporúčame pre ambiciózne vedenie a kohokoľvek, kto má záujem o tému implementácie nových systémov v celej inštitúcii.

Salónik P1

Zuzana Burjanová: Primerané výzvy (workshop)

Často počujeme učiteľov povzdychnúť si, že žiaci v ich triede zvládajú učivo na rozličnej úrovni. To môže byť problém, ak chceme žiakom zadať rovnaké zadanie. Pozrieme sa na možnosti gradácie zadaní a na organizačné formy práce, ktoré umožňujú diferenciáciu zadaní pre rôzne skupiny žiakov.

Salónik P2

Zuzana Bendíková, Radka Mikšík: Zdravé vzťahy (workshop)

Chcete zabezpečiť, aby sa žiaci/čky dozvedeli vekovo adekvátne informácie od učiteliek/ľov a nie internetových zdrojov, ako je porno alebo influenceri/ky? Na workshope sa dozviete, ako vytvoriť bezpečné prostredie na vzdelávanie a ako sa vysporiadať s reakciami.

 

Salónik C1

Zuzana Laurincová: Ako začať budovať svoju odolnosť a predísť vyhoreniu (workshop)

Na workshope spolu rozlúštime, aké všetky zručnosti sa skrývajú za mysticky znejúcou "rezilienciou" a prídeme na to, ktorú oblasť musíme začať rozvíjať, aby sme predišli vyhoreniu a dosiahli aj pri práci v slovenskom školstve dlhodobú duševnú pohodu.

 

Salónik C2

Eva Polláková: Ako vytvoriť vlastnú TRIEDU BUDÚCNOSTI a učiť inak (workshop)

Chcete učiť tak, aby vaše učenie žiakov bavilo? Zoznámte sa s konceptom TRIEDY BUDÚCNOSTI (Future Classroom Lab) a objavte jej tajomstvá. Dozviete sa čo je trieda budúcnosti, ako vyzerá, aké sú jej hlavné princípy a ako si jednoduchými zmenami vytvoriť vlastnú triedu budúcnosti.

 10:30 – 11:00 Prestávka

 

Nedeľa 11:00 – 11:45

Veľká sála

Martin Kríž: Ďalší minister – ďalšia reforma? (prednáška)

Svoj prvý príspevok na podujatí Indície som predniesol v roku 2009. Ten tohtoročný sa začne prierezom toho, čo už som niekedy v minulosti povedal. V druhej časti sa môžeme porozprávať o tom, čo je stale aktuálne a čo už neplatí.

Malá sála

Radovan Kyrinovič: ADHD v škole (workshop)

Ktoré metódy sú efektívne pri výchove detí s poruchou pozornosti a prečo je prítomnosť pozitívnych vzorov nutná?

Salónik P1

Eva Polláková: Všetko ide ľahšie, keď máte jasnú víziu a hodnoty školy (workshop)

Pokiaľ chcete budovať pozitívnu klímu a kultúru školy, aby ste mohli napĺňať strategické ciele, zavádzať inovácie, či dosahovať výborné výsledky školy, je potrebné definovať jasné poslanie, víziu a hodnoty. Na workshope sa dozviete prečo sú dôležité a prevedieme vás konkrétnymi krokmi ich tvorby.

Salónik P2

Ľubica Demčáková: Škola v prírode (workshop)

Ako pripraviť vyučovací proces počas školy v prírode? Ako učiť v prírodnom prostredí? Prostredníctvom praktických aktivít, úloh a hier si ukážeme, ako prispievať k rozvoju a uplatňovaniu prierezových tém, so zameraním na životné zručnosti detí. Súčasťou bude predstavenie pracovného zošita ŠKOLA V PRÍRODE.

Salónik C1

Kvetoslava Danková: Finančná gramotnosť v kocke (workshop)

"Chcem od žiaka viac ako peniaze. Chcem, aby žil tak, ako ho učím.", povedal staroveký Sokrates. Vo svojom príspevku ukážem, ako rozvíjať u žiakov zážitkovou formou finančnú gramotnosť prostredníctvom rôznych aktivít. Účastníci dostanú prístup k príručke, kde sú popísané rady a odporúčania ako sa stať finančne gramotným. Lebo byť finančne gramotným je IN.

Salónik C2

Adriána Zarembová, Matúš Koprda: Hodina s Hrdinami internetu (workshop)

Hrdinovia internetu je program pre triednych učiteľov, vedúcich krúžkov, učiteľov etickej výchovy, ale aj cudzích jazykov na základných školách. Ako šíriť láskavosť, zachovať si súkromie, či ako sa o rôznych online situáciách rozprávať so žiakmi? Ukážeme Vám hodinu digitálneho občianstva a bezpečnosti na internete. Aj pre (ne)informatikárov.

 11:45 – 12:00 Prestávka

 

Nedeľa 12:00 – 12:45

Veľká sála

Daniel Bútora poskytne zhrnutie konferencie a pomenuje najdôležitejšie výzvy a príležitosti, ktoré nás čakajú.

Peter Halák: Ukončenie konferencie

 12:45-14:00 Obed