Základné informácie

Konferencia Učíme pre život 2019 sa bude konať 22. – 24. marca 2019 v Poprade.

Mení sa svet, mení sa spoločnosť, mení sa životný štýl. S tým sa mení aj pohľad rodičov, detí a učiteľov na školu. Menia sa deti. Čoraz viac z nich sa odlišuje od  „normy“ vyprofilovanej v minulých storočiach, na ktorú je nastavený organizačný model školy a obsah vzdelávania. Ak chceme zachovať školu ako sociálnu inštitúciu, pravdepodobne jej budeme musieť nájsť inú podobu, než sme boli zvyknutí. Preto sme v roku 2019 zvolili tému konferencie:

INÉ DETI – INÉ ŠKOLY

Termíny programu konferencie:

  • piatok 22.3. od 9:30 do 10:45 - registrácia účastníkov
  • piatok 22.3. od 10:45 - začiatok odborného programu
  • nedeľa 24.3. cca 13:00 - ukončenie konferencie

Podrobnejšie informácie o téme a programe nájdete na samostatnej stránke, ktorú budeme priebežne dopĺňať. Budeme veľmi radi, ak ho obohatíte prihlásením vlastného príspevku.

Miesto konania:

Hotel Satel (Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad)

Termíny na prihlasovanie a úhradu:

  • prihlasovanie príspevkov do 20.12.2018
  • prihlasovanie a úhrada poplatku do 28. februára 2018  
  • úhrada zálohy do 14 dní od prihlásenia (v opačnom prípade môže byť rezervácia zrušená, o nedoplatku budeme informovať mailom)
  • preferenčné hlasovanie o jednotlivých príspevkoch (z dôvodu správneho umiestnenia príspevkov do miestností)  bude prebiehať on-line od 13. do 23. februára 2018
  • záväzné prihlasovanie na príspevky s obmedzeným počtom účastníkov (workshopy) prebehne prostredníctvom on-line aplikácie od 10.3. od 12:00 do 15.3.2018 do 22:00

Účastnícke poplatky a informácie o platbách budú zverejnené čoskoro.