Učíme pre život 2020

Učíme pre život 2020

12. ročník konferencie pre učiteľov a pre všetkých, ktorým záleží na kvalite vzdelávania (nielen) na Slovensku, má tému

DIDACTICA MAGNA PRE 21. STOROČIE

(pocta J. A. Komenskému pri 350. výročí jeho úmrtia)

V ostatných rokoch sme na Konferencii Učíme pre život zdôrazňovali potrebu opustiť staré chodníčky a učiť moderne. V roku, keď uplynie 350 rokov od úmrtia J. A. Komenského, chceme zdôrazniť, že podstata dobrého vzdelania je stále tá istá. Mnohé myšlienky v dielach starých majstrov zostávajú aktuálnymi a viaceré princípy reformy vzdelávania, ktoré pomenoval Komenský v diele Didactica magna, by sme v reformných plánoch radi čítali aj dnes.

Pozývame vás k spoločnému hľadaniu nemennej esencie dobrého vzdelania a k objavovaniu praktických ciest k jej naplneniu v 21. storočí.

Kedy: 20. – 22. marca 2020  

Kde: Hotel SATEL (Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad)

 

Časový rámec: 

  • piatok 20.3. od 9:30 do 10:45 - registrácia účastníkov
  • piatok 20.3. od 10:45 - začiatok odborného programu
  • nedeľa 22.3. cca 13:00 - ukončenie konferencie

 

Účastnícke poplatky  

Rozsah objednaných služieb a ich cena
Konferenčný poplatok (bez stravy a ubytovania) 72  EUR
Konferenčný poplatok + strava (3x obed, 2x večera) 108 EUR
Konferenčný poplatok + strava (2x raňajky, 3x obed, 2x večera) + ubytovanie (2 noci) 157 EUR
S príplatkom za ubytovanie v jednolôžkovej izbe (hotel Poprad, hotel Tatra)  182 EUR

Keďže záujem o konferenciu je veľký, snažíme sa v spolupráci s hotelom Satel optimalizovať organizáciu tak, aby sme mohli uspokojiť čo najviac záujemcov. Usilujeme sa o to, aby v hoteli nezostávali žiadne nevyužité lôžka a ani žiadne nevyužité konferenčné priestory. Preto tí z vás, ktorí budú chcieť využiť komfort jednoposteľovej izby, budú ubytovaní v hoteli Poprad alebo v hoteli Tatra (vzdialenosť do 500 metrov).

Stravovanie:
V ponuke budú klasické (mäsité, bezlepkové/bezmliečne) a vegetariánske jedlá. Pre uľahčenie výberu si môžete pozrieť predbežný jedálny lístok.
Chceme vás poprosiť, aby ste si v prípade iných diétnych požiadaviek vybrali pri prihlasovaní len konferenčný poplatok bez stravy a ubytovania, a tieto si zabezpečili v blízkych reštauráciách/hoteloch. Žiaľ, nie je v kapacitách hotela zabezpečiť rôzne stravovacie výnimky, nakoľko v priebehu 1 hodiny potrebujeme prestravovať vyše 400 osôb. Ďakujeme za pochopenie.

Konferencia je 3-dňovým podujatím. Nie je možné sa prihlásiť len na časť konferencie. V prípade, že sa konferencie chcete zúčastniť len 1 - 2 dni a nechcete platiť za ubytovanie, môžete v rámci prihlášky uhradiť len základný konferenčný poplatok a prípadné ubytovanie si zabezpečiť iným spôsobom. Rovnako to platí aj v prípade stravovania. Ďakujeme za pochopenie.

Program konferencie

Program konferencie bude tvorený a zverejňovaný nasledovne:

Prihlasovanie príspevkov do 23.12. Bolo ukončené
Zverejnenie zoznamu prihlásených príspevkov 15.1. Zverejnený bol úplný zoznam všetkých prihlásených príspevkov. Nie všetky prihlásené príspevky budú zaradené do programu.
Prvé zisťovanie preferencií prihlásených účastníkov  od 15.1. Bolo ukončené

Zverejnenie časového harmonogramu programu

 4.2. Na stránke bol zverejnený presný časový rozpis konferencie (ktoré príspevky budú zaradené v akom čase). Zaradenie do miestností ešte nebude známe.

Záväzné prihlasovanie

na workshopy

+

druhé preferenčné hlasovanie

od 6.2., 21:00

do 20.2., 8:00

 

Prihlásení účastníci boli vyzvaní mailom, aby vyjadrili svoje preferencie ohľadne príspevkov zaradených do programu v rovnakom časovom bloku.

Cieľom je správne odhadnúť potrebnú veľkosť miestnosti, prípadne urobiť úpravy programu.

Ak si účastník v príslušnom čase zvolil účasť na workshope, bude jeho voľba považovaná za záväznú prihlášku, na základe ktorej získa vstupenku na workshop. Bez nej sa workshopu nebude môcť zúčastniť.

Zverejnenie finálnej podoby programu 2.3.  Bude zverejnený finálny program konferencie, vrátane zaradenia príspevkov do miestností  

 

Prečítajte si aj bližšie rozpracovanie hlavnej témy konferencie a vytýčenie programových línií a pozrite si Časový rozpis príspevkov.